Trykking av stemmesedler valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet

Stemmesedlene til valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet trykkes sentralt og distribueres til fellesrådene som så fordeler ut til de ulike stemmestedene i samarbeid med valgstyrene. Nå trenger vi at valgstyrene tar stilling til hvor mange stemmesedler de tror de trenger.

Forslag til antall stemmesedler

Agder og Telemark
Bjørgvin
Borg
Hamar
Møre
Nidaros
Nord-Hålogaland
Oslo
Sør-Hålogaland
Stavanger
Tunsberg

Sokn som bytter bispedømme 1.1.2020 er her tatt med i sitt nye bispedømme.

 

Brev fra Kirkerådet

Dette brevet er sendt ut til alle valgstyrer og fellesråd på e-post.

Kirkerådet har laget et forslag til antall stemmesedler per sokn og ber nå alle valgstyrene (menighetsrådene) om å vurdere dette forslaget. Det er så bispedømmerådene som gjør endelig vedtak om hvor mange stemmesedler som skal trykkes opp til de ulike soknene.

Forslaget fra Kirkerådet til antall stemmesedler finner dere i listen over bispedømmer over.

Tilbakemelding på forslaget kan dere gi på denne nettsiden.

Frist for tilbakemeldinger er onsdag 24. april, men send gjerne tilbakemelding så fort som mulig.

Om stemmesedlene

Stemmesedlene skal være til bruk både i stemmelokalene på valgdagen og ved forhåndsstemmegivningen. Det skal trykkes stemmesedler for alle valglister. Det skal også trykkes blanke stemmesedler. Stemmesedlene vil foreligge på bokmål, nynorsk og samiske språk. Valg av målform er basert på kommunens språkvedtak. Språknøytrale kommuner vil få stemmesedler på bokmål. Gi tilbakemelding på linken over om det ikke stemmer.

Stemmesedlene til menighetsrådsvalg skal lastes ned fra valgmodulen i medlemsregisteret og skrives ut / trykkes lokalt.

Antall stemmesedler

Det er viktig å prøve å unngå at det går tom for stemmesedler av en liste i et valglokale. Dette må likevel veies opp mot hvor mange «ekstra» stemmesedler en skal trykke opp. Det å trykke opp veldig mange stemmesedler for sikkerhets skyld har både en økonomisk og en miljømessig kostnad. Forslaget forsøker å balansere disse hensynene.

Dersom det skulle bli tomt for stemmesedler i et valglokale fins det følgende reserveløsninger:

  1. Ta kontakt med andre valglokaler i nærheten og se om de har stemmesedler til overs.
  2. Last ned stemmesedler fra kirkevalget.no og skriv ut. Dersom stemmesedlene som skrives ut ikke er identiske med de trykte (for eksempel ulik fargenyanse eller ulik papirtype) må en skrive ut nye stemmesedler for alle listene.
  3. Bruk blanke stemmesedler der velgeren selv skriver på nødvendig informasjon. Dersom velgeren ønsker å gi personstemmer blir det en skrivejobb fordi alle kandidatene da må skrives opp.
  4. Bruk blanke ark der velgeren selv skriver på nødvendig informasjon. Dersom velgeren ønsker å gi personstemmer blir det en skrivejobb.

Ved alle disse løsningene er det viktig å huske at valgmedarbeiderne har taushetsplikt om medgått materiell, dvs. for eksempel hvilke stemmesedler det er brukt mest av. Dersom en går tom for stemmesedler for en liste, må en bruke «reserveløsning» for alle listene.

Det blir laget en enkel veileder til velgerne om hvordan de fyller ut en blank seddel eller et blankt ark, så den blir en gyldig stemme til en liste.

Ingen av reserveløsningene er ideelle. Det taler for å ta godt i når en beregner sedler for å sikre at det ikke blir nødvendig å bruke reserveløsningene.

Per i dag er det ikke klart hvor mange valglister det blir i hvert bispedømme. Forslaget til antall sedler tar derfor utgangspunkt i at det blir tre lister, men har også et alternativ dersom det bare blir én liste. Dersom det blir to lister er forslaget at antallet stemmesedler per liste blir den samme som ved tre lister.

Noen steder kan det bli høy prosentvis oppslutning om én av de tre listene. Fordi det sannsynligvis blir flere lister enn ved valget i 2015, er det ikke mulig å si noe om hvordan stemmene vil fordele seg på ulike lister på de ulike stemmestedene. Den sikreste løsningen er derfor å trykke opp tilsvarende antall stemmesedler som den totale valgdeltakelsen i soknet ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet i 2015. 

I et bispedømme med bare én liste kan det trykkes opp tilsvarende antall stemmesedler som mottatte stemmer i soknet i 2015 + et tillegg på 50%. Hvis det var 100 som stemte ved bispedømmeråds- og kirkemøtevalget i 2015 vil det nå bli trykket opp 150 stemmesedler. I tillegg til dette vil det alle steder trykkes noen blanke stemmesedler.

Om distribusjon

Målet er å få til distribusjon av stemmesedlene i juni, så vi unngår ferieperioden i juli. Stemmesedlene må være på plass hos fellesrådene senest 3. august for å være klare til forhåndsstemmeperioden. Vi ber om at dere oppgir en kontaktperson for leveringen i tilbakemeldingsskjemaet.

For å sikre at det ikke blir problemer med distribusjonen ber vi dere sjekke adressen til fellesrådet i det vedlagte Excel-arket. Dersom denne er feil ber vi dere melde tilbake til oss i tilbakemeldingsskjemaet. Dere må også rette adressen i Enhetsregisteret. Se Rundskriv nr. 2 - 2016 for mer informasjon.

Stemmesedler på samisk                                                                                                            

I Nidaros og Sør-Hålogaland er det foreslått å sende stemmesedler på samisk (sørsamisk og lulesamisk) til sokn i kommuner i forvaltningsområde for samisk språk. I forbindelse med kommunereformen vil deler av Tysfjord slås sammen med Hamarøy kommune. Dermed blir også Hamarøy nå et lulesamisk språkområde. Dette er tatt med i forslaget. I Nord-Hålogaland er det lagt inn forslag til antall nordsamiske stemmesedler per sokn.

Grenseendringer

Der det er sokn som bytter bispedømme skal det være tatt hensyn til i forslaget til fordeling (dere finner soknet på nytt bispedømme, ikke eksisterende). Andre grenseendringer er ikke tatt hensyn til, så vi oppfordrer dere som er berørt av dette til å ta en ekstra vurdering av forslaget til antall stemmesedler.

Oslo

For Oslo er forslaget å distribuere stemmesedlene til prostiene, som så vil få et tilsvarende ansvar for å distribuere stemmesedlene i samarbeid med valgstyrene.

Lykke til!

Hilsen Valgteamet i Kirkerådet

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"