Påmelding til Veien til vigsling 2024

Søknadsfrist for å melde seg på VTV-programmet er 15. februar 2024.

Diakon Arild Tjørve i Vågsbygd kirke spiller biljard med noen ungdommer.

Veien til vigsling for de som skal vigsles til tjeneste som diakon, kantor eller kateket består av én vigslingssamling. Det jobbes med å utvide til to samlinger fra 2025. Under vigslingssamlingen får deltakerne bedre kjennskap til Den norske kirke og kirkelig tjeneste gjennom blant annet undervisning, refleksjon, gruppearbeid og samtaler med biskopene. 

Opptak og fordeling av studenter

Opptak til Veien til vigsling skjer 15. februar hvert år. Lærestedene er ansvarlige for at studentene får god informasjon om programmet og påmelding.

Nye deltakere i Veien til vigsling tas opp etter søknad med angivelse av personalia, studiested, plan for studieløpet frem mot fullført utdanning, og plan for gjennomføring av vigslingssamling. I søknaden oppgir studentene ønsket bispedømmetilknytning. Studentene melder seg på VTV via et elektronisk påmeldingsskjema. Påmeldingsskjemaet finnes her (legge inn lenke). 

Vedtak om opptak og fordeling til bispedømmene avgjøres administrativt av Bispemøtet. 

Deltakeren kan påklage vedtak om opptak og plassering i bispedømme. Klager rettes til Bispemøtet i egen søknad. Vedtak treffes administrativt og rapporteres til styringsgruppen. Søknaden som fremmes skal være begrunnet av studenten. Et eget ankeutvalg utnevnt av styringsgruppen rådføres når særlige forhold tilsier at det er behov for det. 

For å sikre likebehandling blir søknader om endring av bispedømmetilknytning eller gjennomføring av stiftspraksis i annet bispedømme vurdert utfra kriterier knyttet til
-    omsorg for barn eller andre familiemedlemmer 
-    egen helse
-    særskilte tilfeller, dersom det oppfyller formålet med VTV


Vigslingssamlingene

Veien til vigsling inneholder en obligatorisk vigslingssamling. Disse samlingene skal gi deltakerne hjelp til personlig refleksjon over kirkelig tjeneste og vigsling, og gi kjennskap til bispedømmet deltakeren er knyttet til. 

Biskopen innkaller deltakerne til vigslingssamlingene. Innkalling skjer i god tid med angivelse av tidspunkt og sted for samlingene. Vigslingssamlingen går over to-tre dager og arrangeres regionvis . Biskopene i regionen tar del i samlingene. 

I samlingene inngår undervisning, gruppearbeid eller annen form for involvering, plenumssam¬taler, erfaringer med lokalt kirkeliv, liturgiske samlinger og bibelstudium. Under vigslingssamlingen skal deltakeren ha en individuell samtale med biskopen. 

Veiledning for biskopens samtale med deltakere i Veien til vigsling 

For å gi biskopene et utgangspunkt for samtalen, og for å gi deltakerne forutsigbare rammer, er det utviklet en mal for hvilke temaer som blir tatt opp i samtalen mellom biskop og deltaker.

Generelt for alle samtalene

Mål for samtalene:

  • Biskop og deltaker blir kjent med hverandre
  • Motivasjon, kall og eventuell usikkerhet knyttet til fremtidig kirkelig tjeneste klarlegges.
  • Deltakeren får veiledning inn i en personlig prosess.
  • Egnethet og særskilte utfordringer kan vurderes

Samtalene har et positivt utgangspunkt: kirken mennesker som vil gå inn i vigslet tjeneste. Men kirken har også et ansvar for å hjelpe rett medarbeider til rett plass. I tilfeller der biskopen er usikker på om deltakeren er på rett vei, har biskopen et ansvar for å formidle dette til studenten så tidlig som mulig slik at dette kan møtes med tiltak som deltaker og biskop blir enige om.

Det kan avtales nye samtaler med biskopen utover de som er knyttet til vigslingssamlingene.

Samtalen mellom biskop og deltaker, og eventuelle notater fra samtalen, er fortrolige.

Momenter til samtalen

a) Kjennskap til hverandre
Fokus: Deltakerens livs- og troshistorie
Deltaker og biskop blir mer kjent med hverandre. Hva slags erfaring har deltakeren fra kirke- og menighetsliv? Står deltakeren i kirkelig tjeneste allerede?

b) Motivering, kall og usikkerhet
Fokus: Deltakerens motivasjon
Hvorfor vil jeg gå denne veien? Hva består en eventuell usikkerhet av?
Hva er deltakerens bilde av kirkelig tjeneste? Hva er deltakerens bilde av seg selv i møte med denne tjenesten? Hva har deltakeren av forventninger? Er det noe som virker vanskelig?

c) Utfordringer
Fokus: Viktige utfordringer videre
Kan deltakeren og biskopen bli enige om noen viktige utfordringer som springer ut av samtalen? Hva kan gjøres med utfordringene videre?

d) Vigslingen
Fokus: Prosessen videre mot eventuell vigsling
Vil deltakeren vigsles? Hva er den videre vei dit? Hvis deltakeren ikke allerede har en kirkelig stilling, slags stilling bør vedkommende søke? Ønsker deltakeren ev. endring i stilling?

Meld deg på til programmet Veien til vigsling ved å fylle ut skjemaet: Påmelding VTV diakon,kantor og kateket

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"