Retningslinjer for alternativ vei til godkjenning som ABV-veileder

Nye retningslinjer for ekvivalering ble vedtatt i Fagråd for ABV 13. oktober 2016.

Generelt

Arbeidsgiver (biskop eller kirkelig fellesråd) benytter normalt godkjent ABV-veileder. Dersom man ønsker å benytte annen erfaren veileder, kan Fagråd for arbeidsveiledning ekvivalere vedkommendes utdannelse og praksis som ABV-veileder i Den norske kirke. Kandidaten mottar ikke lønn for veiledningsarbeidet i kvalifiseringsperioden. Veiledningen som kandidaten utfører er å regne som ABV for dem som veiledes. Alternativ vei til godkjenning gir ikke studiepoeng.


Prosedyre for alternativ vei til godkjenning som ABV-veileder

Søknad
Biskopen og den aktuelle kandidaten søker i fellesskap Fagrådet for arbeidsveiledning om å vurdere kandidaten for ekvivalering. Kandidaten gjør i vedlegg til søknaden rede for sin tidligere utdanning og praksis som veileder. Biskopen forplikter seg i søknaden til:

  • å legge til rette for kandidatens nødvendige praksis som leder av ABV-gruppe, herunder redegjøre for at eventuelle utgifter til reiser og permisjoner dekkes.

  • å inkludere kandidaten i den oppfølgingen av ABV-veiledere som er i bispedømmet (fagdager, veiledning på veiledning).

  • å gjøre rede for hvordan kostnadene til nødvendig praksisveiledning, oppgaveveiledning, sensurering og administrasjon blir dekket etter de satser som Fagrådet til enhver tid fastsetter.


Fagrådets behandling av søknaden
Fagrådet avgjør om søknaden skal vurderes og avgjør hvilke krav kandidaten må oppfylle før godkjenning som ABV-veileder. Tidligere utdanning og praksis måles opp mot eksisterende AVU, og vil kunne ekvivaleres helt eller delvis med AVU. Målet er at kandidaten har god kjennskap til hva ABV-veiledning i Den norske kirke er. Fagrådet oppnevner normalt en eller to interne saksansvarlige.

Punktene under, modellert etter kravene i AVU, vurderes etter skjønn som tilfredsstilte eller mangelfulle i hvert enkelt tilfelle. Fagrådet fastsetter hvilke krav som eventuelt må tilfredsstilles for at kandidatens skal godkjennes og orienterer kandidat og biskop.

Praksis:

  • Deltakelse i ABV (normalt 66 timer).
  • Veiledning av ABV-gruppe (normalt 66 timer), med praksisveiledning (normalt 5-10 timer). Praksisveilederen vurderer kandidatens egnethet og gir anbefaling til Fagrådet om godkjenning.

Teori:

  • Skriftlig oppgave med omfang, nivå og innhold som tilsvarer kravene i AVU. Oppgaven skal vise kandidatens refleksjon over det gjensidige forholdet mellom teori og egen praksis. Fagrådet oppnevner veileder for oppgaveskriving og 2 sensorer. Sensorene oversender Fagrådet rapport om sensur.
  • Opplæringsdel i omfang og tematikk tilsvarende AVU.


Endelig godkjenning
Når kompetansen er vurdert og eventuelle krav oppfylt kan Fagrådet godkjenne kandidaten som ABV-veilder. Ved godkjenning oversender Fagrådet bekreftelse til kandidaten og biskopen.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"