Sjelesorg og samtalepraksis

Har du eller noen av dine kolleger et ønske om fordypning i sjelesorg? Kan dere samle minst 12 diakoner, prester, kateketer eller undervisningsansatte i deres område til faglige samlinger? Da samarbeider VID og MF vitenskapelig høyskole om å sende fagfolk ut for å holde undervisning i området der dere hører til! Vi arrangerer dette emnet med særlig søkelys på samtalepraksis i menighetene og blant ungdom.

Generelt om emnet 

Emnet «TEOL6517 Sjelesorg og samtalepraksis» gir 10 studiepoeng og retter seg mot diakoner, prester, kateketer, undervisningsansatte, ungdomsarbeidere som har samtalepraksis og/eller sjelesorg som del av sin arbeidshverdag og som ønsker å dyktiggjøre seg som samtalepartnere. Gjennom undervisning og gruppearbeid med utgangspunkt i medbrakte case vil kursdeltakerne få hjelp til å utvikle refleksjon over egen samtalepraksis. Emnet vil ha en interdisiplinær tilnærming til sjelesorg som kroppslig og lokal praksis. Det vil sette søkelys på hva rollen som samtalepartner og medvandrer innebærer med særlig henblikk på unge og voksne som opplever utfordringer knyttet til relasjoner, psykisk helse og kriser.

Emnet omfatter to samlinger hver på to dager samt to digitale gruppesamlinger. Emnet vil tilbys med mulighet for desentraliserte samlinger i samarbeid med regionale/lokale kirkelige aktører som bispedømmer, prostier, kirkelige fellesråd, etc.

Emnet kan inngå videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi som de teologiske lærestedene samarbeider om.  

Arbeidsform og organisering 

Emnet går over to semestre med én fysisk samling hvert semester, i tillegg inngår to digitale gruppesamlinger á 3 timer. Undervisningsformer vil være forelesninger, litteraturstudium, gruppearbeid med case og skriftlige arbeid. Det kreves at studenten forbereder seg til kurssamlinger gjennom lesning av oppsatt litteratur og utarbeidelse av skriftlige case som vil danne grunnlag for felles refleksjon i grupper under kurssamlingene.

Det vil legges til rette for nasjonal kurssamling på campus MF for kursdeltakere som melder seg individuelt på emnet under forutsetning av minimum 12 individuelt påmeldte deltakere nasjonalt. Tidspunkt for disse samlinger vil fastsettes etter påmeldingsfrist.

Det vil i tillegg legges til rette for regionale/lokale kurssamlinger etter avtale med aktuelle aktører som vil koordinere slike samlinger innenfor bispedømmer, prostier, fellesrådsområder, etc. En forutsetning for slike regionale samlinger vil være minimum 12 påmeldte deltakere på hvert enkelt sted.

Opptakskrav 

Bachelor med fordypning innen teologi eller sjelesorg, alternativt bachelorgrad + to års relevant yrkeserfaring.

Les mer om emnet https://mf.no/studier/emner/teol6517

Pris og søknad om påmelding 

Kursavgift er 9 500 pluss SiO-avgift (ca 700 kr) per deltaker. Kursavgiften faktureres med halve totalbeløpet hvert semester mens SiO avgiften betales våren 2025. I tillegg til å dekke MFs faglige og administrative tilrettelegging omfatter dette:

1) For kurs gjennomført på campus MF eller VID, inngår lunsj under undervisnings-samlingene. Deltakere må selv dekke pensumlitteratur, reise, overnatting og bespisning utenom lunsjer, SiO-avgift.

2) På desentraliserte kurs dekker kursavgiften undervisernes reise og overnatting. Lokale arrangører må sørge for undervisningslokale med tilgang både til undervisning i plenum og i grupper, og for bespisning for deltakere og undervisere i løpet av kursdagene. Dersom kurssamlinger legges til steder som innebærer særlig høye reisekostnader for undervisere, vil gjennomføring forutsette kostnadsdeling mellom MF og lokalarrangør etter nærmere avtale.

Det vil være begrensninger på antall steder vi gjennomfører desentraliserte kursopplegg, og et prinsipp om «første til mølla» med forpliktende påmeldinger vil gjelde. Dersom du ønsker å legge til rette for studiesamlinger i ditt område, ta kontakt med MF KOM-leder for nærmere avtale: Inge Westly - inge.westly@mf.no.

Søknadsfrist til MF er 25. april 2024

Søknad om opptak til MF skjer på Søknadsweb for etter- og videreutdanning (https://evuweb.fsweb.no/evuweb/institusjon). 

Bispedømmerådsansatte prester må søke biskop/prost innen 15. mars 2024 i tråd med rutiner beskrevet hos Bispemøtet eller i egne rutiner i det enkelte bispedømme.

For ansatte i kirkelige fellesråd: sjekk om det er mulig å søke støtte gjennom OU-ordningen i KA-sektoren til dette tiltaket, les mer: https://ouinfo.no/stipender/.

Emnet gjennomføres kun dersom det foreligger et tilstrekkelig antall søkere. Ved søknad til MF forutsettes det at permisjon og finansiering er avklart med arbeidsgiver.

Kursledelse

  • Elisa Stokka, universitetslektor og underviser i sjelesorg på MF (emneansvarlig)
  • Anne Austad, professor ved fakultet for teologi og samfunnsvitenskap på VID
  • Randi Synnøve Tjernæs, studieleder for diakoni ved VID 
  • Einar Eidsaa Edland, førsteamanuensis II ved MF
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"