Fornorskning, sannhetssøking og historisk rettferdighet

Fornorskning, sannhetssøking og historisk rettferdighet

Spørsmål om fornorskingspolitikken og dens ettervirkninger har nå stor aktualitet i kirke og samfunn. Stortingets Sannhets- og forsoningskommisjon (2018-2023) har gransket fornorsking og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Kirken er berørt, og prosessen reiser kritiske og konstruktive spørsmål om kirkens teologi og praksis i et samfunnsperspektiv.

VID tilbyr emnet «Fornorskning, sannhetssøking og historisk rettferdighet» som det første av tre emner i studiet «Sannhet og forsoning som teologi og praksis» (30 sp). Emnene kan tas hver for seg. De to øvrige emnene er: «Sannhetskommisjoner, forsoning og helbredelse av minner» (10 sp, vår/høst 2025) og «Forsoning som samfunnsteologi og kirkelig praksis» (10 stp, vår/høst 2026). (Se brosjyre for hele studiet her.)

Emnet som tilbys høsten 2024, belyser fornorskningspolitikken i møte med nåtidens krav om oppgjør med fortiden. Studiet gir deg kunnskaper og verktøy for å forstå, bearbeide og svare konstruktivt på de problemstillingene som fornorskingshistorien og dens ettervirkninger reiser lokalt, regionalt og nasjonalt. Studiet er praksisorientert. Urfolks og nasjonale minoriteters perspektiv vektlegges.

Du får oppdatert kunnskap og aktualisert fordyping i fagfeltet som grunnlag for selvstendig refleksjon om de spørsmål, prosesser og debatter feltet preges av i dag. Dette inkluderer spørsmålet om hvordan visse basisforestillinger om norsk kultur og historie var innvevd i grunnlaget for politikken. Forskningen på feltet gjennomgås med særlig oppmerksomhet vendt mot hvordan teologi, kirke, religion og åndelighet har bidratt til, eller er berørt av dette.

Hovedtemaer i høstens emne:

 • Fornorskningspolitikk og fornorskningsprosesser
 • Samers og kveners / norskfinners erfaringer og motstand
 • Teologiske og kirkelige aspekter ved fornorskningspolitikken
 • Konsekvenser for / motsvar i samiske og kvenske religiøse tradisjoner og bevegelser
 • Historieforskning og offentlig sannhetssøking i lys av perspektivet ‘historical justice’

Studieplan og emnebeskrivelse

For en nærmere beskrivelse av emnet med pensumliste og studieplan, se VIDs hjemmeside her.

Organisering

Emnet høsten 2024 starter med digital studiestart (3 timer) 19. august og avsluttes med muntlig eksamen tidlig i desember. Undervisningen er desentralisert, i stor grad nettbasert, og med én obligatorisk fysisk studiesamling. Studentene velger mellom å delta i Oslo 8.-10. oktober eller i Bergen 29.-31. oktober. Studenter fra bispedømmene i Sør-Norge er hovedmålgruppe.  

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisning / forelesninger på campus og på nett
 • Seminarer
 • Skriftlige innleveringer
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium

Obligatoriske aktiviteter

 • Undervisning i tre dagers samling på campus (Oslo eller Bergen) og nettbasert (min 80 % tilstedeværelse).
 • Tre arbeidskrav i læringsplattformen på til sammen 3000 ord +/-10 %.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Varighet 30 minutter. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Viktige tidspunkt

 • Digital studieoppstart på Zoom (3 timer) 19. august 2024. 
 • Enten fysisk studiesamling i Oslo 8.-10 oktober eller i Bergen 29.-31. oktober.  
 • Muntlig eksamen i uke 49/50.

Fagmiljø og kursledelse

KUN/VID Tromsø har over lengre tid arbeidet med fagligutvikling, forskning og kunnskapsformidling om sannhets- og forsoningstematikk i berøringsflaten mellom kirke og samfunn. Undervisningen drar veksler på fagmiljøets erfaring fra videreutdanning og forskning om tematikken ut fra komparative internasjonalt perspektiver.

Fagansvarlige er førsteamanuensis Tore Johnsen (emneansvarlig), høyskolelektor Line M. Skum og stipendiat Torbjørn Brox Webber.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang, fra f.eks. historie, teologi, religionsvitenskap, pedagogikk/lærerutdanning, sosial-/samfunnsvitenskap, helsefag eller liknende.

Søkere som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene, kan etter fastsatte kriterier søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

For spørsmål om opptak, kontakt opptaksleder Kristoffer Mällberg

Økonomi

Kr 939,- pr deltaker. Den lave prisingen skyldes en finansiering fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. (Det kreves ingen studieavgift, bare semesteravgift, kopiavgift, studentråd og adm.gebyr) Mesteparten av litteraturen er tilgjengelig digitalt og dekket av deltakeravgiften. Ekstrautgifter til kjøp av 1 bok må påregnes. Noen ekstrautgifter til lunsj mv. på fysisk studiesamling kan komme.

Søknad

Ansatte i bispedømmene må søke om permisjon og støtte hos arbeidsgiver innen 15. mars 2024. Søk informasjon om rutiner for søknad om permisjon i ditt eget bispedømme.

Alle må også søke opptak på studiet hos VID innen 1. juni 2024 på nett.

Kontakt

Faglige og praktiske spørsmål: Tore Johnsen, Mobil: 48991235. E-post: tore.johnsen@vid.no

Spørsmål om opptak på VID: opptaksleder Kristoffer Mällberg

Annet

Emnet er det første av tre emner i studiet «Sannhet og forsoning som teologi og praksis» (30 sp) og peker frem mot de neste to emnene om henholdsvis sannhetskommisjonsprosesser og forsoning som samfunnsteologi. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"