Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Våren 2024 lyser MF ut PKU i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus (for våren 2025) og med Institutt for Sjelesorg (for høst 2024 / vår 2025). Søknadsfrister til MF er 25. april. Søknadsfrist tjenestevei til biskop er 15. mars 2024.

MF vitenskapelig høyskole om PKU, klikk her

Informasjon om PKU Institutt for sjelsorg Modum bad, klikk her

Informasjon om PKU Lovisenberg Diakonale Sykehus, klkk her

 

Felles informasjon om PKU

Innhold

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke.

Studiepoeng 

PKU-emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Erfaringsbasert master i klinisk Sjelesorg. PKU501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi.

Opptakskrav

Opptak til PKU skjer på bakgrunn av:
- Utdanning
- Personlig egnethet vurdert ut fra opptaksintervju og søknadsskjema med vedlegg.

For opptak til PKU-emner gjelder følgende krav til utdanning:

Opptak til PKU-emner foretas av MF vitenskapelige høyskole i samarbeid med de institusjoner som er kurssted for PKU. Ved opptak til PKU-emner, gjelder Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole § 6.2 og Forskrift om krav til mastergrad § 2 og 5.

I tillegg gjelder særlige faglige minstekrav:
- Minst 300stp der sjelesorg inngår i utdanningen. Dette kan oppnås ved følgende utdanningsløp:
Fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, mastergrad i diakoni, master i teologi / kristendomskunnskap eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng der sjelesorg inngår i utdanningen.

Det kreves normalt to års yrkespraksis fra kirkelig tjeneste. Institusjonen vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

Personlig egnethet

PKU-emnene har særskilte opptakskrav knyttet til personlig egnethet. Det kreves at man kan vise at man kan nyttiggjøre seg en prosessorientert / klinisk læringsmodell og vise at man har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte. Det forutsettes at søkeren behersker / forstår og kan gjøre seg forstått på norsk.
Forutsetningene over vil vurderes ut fra opplysningene i søknadskjema m/vedlegg og de tema som blir fokusert i opptaksintervju ved praksisinstitusjonen/kurssted.

Søknadsskjema med vedlegg

Utfylt søknadskjema med vedlegg fylles ut og sendes kurssted innen fristen. Veiledning for dette finner du i nedtrekksmenyen under.

Opptaksintervju

Dersom du oppfyller de formelle utdanningskravene vil du bli innkalt til et opptaksintervju ved praksisinstitusjonen/kurssted.

Når du søker om opptak til PKU, skal din søknad om permisjon/støtte være anbefalt av arbeidsgiver. Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver for ansatte i bispedømmene fortsatt er 15. mars.

Prioritering av søkere

PKU-emnene har normalt 5-6 kursplasser. Sammensetningen av læringsgruppen forutsetter et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig vekst og dannelse. Et slikt miljø kjennetegnes av gjensidig tillit, respekt, åpenhet, utfordring, konflikt, konfrontasjon, mangfold og kompleksitet.

Ved stor søkertilgang prioriteres:
- søkere i relevant utøvende kirkelig tjeneste
- søkere som har søkt før, men ikke fått plass på grunn av plassmangel
- kirkelig/geografisk spredning i opptaket, slik at alle bispedømmer få likeverdig adgang til PKU utdanningen.

For mer informasjon, se PKU-håndbokens kapittel A1 og A6.

Hvordan søke opptak?

Send søknad til MFs EVU-web innen 25. april. Dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Du får kvittering på e-post. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filteret i din e-postfunksjon).

Parallelt med dette, innen fristen den 25. april, må du sende søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor. Dette må postlegges innen 25. april.

Søknadsskjema og vedlegg til søknad

Her finner du søknadsskjema til PKU:

Følgende vedlegg skal utarbeides  og sendes sammen med utfylt søknadskjema:

Vedlegg 1: Kvittering fra EVUweb

Vedlegg 2: En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkludert redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for deg som søker. Til denne livsbeskrivelsen hører blant annet redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider). 

Vedlegg 3: Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).  

Vedlegg 4: En beskrivelse (1-2 sider) av:  

  • søkerens forståelse / inntrykk av PKU  
  • en personlig begrunnelse for søknaden og personlige mål for utdanningen 

Vedlegg 5: Navn og telefonnummer på to referansepersoner 

I tillegg for søknader til PKU 502 og PKU 503 

Vedlegg 6: En beskrivelse av faglig og personlig læring knyttet til PKU 

Vedlegg 7: En nyskrevet samtalerapport med vekt på refleksjonsdelen (malen fås ved henvendelse til veileder ved prioritert kurssted).  

Vedlegg 8: Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne). 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"