Fordypning og fornyelse i lesningen av NT

Fordypning og fornyelse i lesningen av NT
- synoptiske liknelser og underfortellinger i kirkeåret

 

Hvordan forkynner vi fortellinger om helbredelse eller demonutdrivelse i dag? Hvordan utlegger vi liknelser om dom eller gjenkomst? Kirkeårets tekster inneholder motiver som både kan skape fryd og frustrasjon. Dette emnet henter inn nye innsikter fra NT-faget og vil bidra til fornyende lesning av kjente tekster. I spenningsfeltet mellom forskning og forkynnelse kan de nytestamentlige tekstene åpne seg fra nye sider.

Generelt om emnet

Emnet «TEOL6518 Fordypning og fornyelse i lesningen av NT» gir 10 studiepoeng og retter seg mot prester i Den norske kirke som ønsker fordypning og fornyelse i arbeidet med å tolke og utlegge tekster fra Det nye testamentet og arrangeres av MF i samarbeid med TF og VID.

Det vil sette søkelys på liknelser og underfortellinger som inngår blant kirkeårets tekster. Studentene vil få kunnskap om nyere forskning omkring lignelser og underfortellinger i de synoptiske evangelier. Emnet vil gi innføring i metodeutvikling og metodemangfold i NT-faget med sikte på språklige, historiske, resepsjonshistoriske og interseksjonelle tilnærminger.

Det vil også hjelpe studentene til å anvende språklige, historiske og hermeneutiske innsikter i fortolkningen av prekentekstene. Det vil gi innføring på grunnlag av de greske NT-tekstene, blant annet ved hjelp av det elektroniske bibelsøkeverktøyet Logos, men emnet forutsetter ikke at studentene kan gresk. Gjennom kunnskap om datidens historiesyn, natursyn, menneskesyn og sykdomsforståelse vil studentene få økt forståelse for hvordan tekstene fungerer i relasjon til betraktningsmåter også i dagens kontekster. Emnet vil bidra til refleksjon omkring identitet og interseksjonalitet i tekstene og lesemåtenes betydning for den nåtidige lesning og lytting.

Emnet kan inngå 10 studiepoeng videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi som de teologiske lærestedene samarbeider om.  

Arbeidsform og organisering

Kurset omfatter to samlinger på henholdsvis tre og to dager på campus MF, foruten tre korte nettleksjoner (á 20 min) før første samling og et kollokvium på nett med veiledning på avsluttende oppgave. I tillegg inngår utarbeiding av refleksjonsnotater og kortere øvingsoppgaver slik det fremgår av studiekravene i emnet.

Opptakskrav

Cand. theol. grad, mastergrad eller bachelorgrad som kvalifiserer til kirkelig tjeneste.

Les mer om emnet – https://mf.no/studier/emner/teol6518

Undervisningssamlinger på MF

  • 1. kursuke 23.-25. oktober 2024
  • 2. kursuke 27.-28. mars 2025

Økonomi og søknad

Deltakeravgiften er kr 9 500. I tillegg til faglig og administrativ tilrettelegging av kurset omfatter kursavgiften lunsj under kurssamlingene. Beløpet dekker ikke øvrige måltider under kursoppholdene, deltakeres reisekostnader, overnatting, kjøp av litteratur eller SiO-avgift på ca. 700 kr våren 2025.

Søknadsfrist til MF er 25. april 2024

Søknad om opptak til MF skjer på Søknadsweb for etter- og videreutdanning (https://evuweb.fsweb.no/evuweb/institusjon).  Bispedømmerådsansatte prester må søke biskop/prost innen 15. mars 2024 i tråd med rutiner beskrevet hos Bispemøtet eller i egne rutiner i det enkelte bispedømme. Emnet gjennomføres kun dersom det foreligger et tilstrekkelig antall søkere. Ved søknad til MF forutsettes det at permisjon og finansiering er avklart med arbeidsgiver.

Kursledelse 

  • Glenn Wehus, førstelektor i Det nye testamentet, gresk og klassiske studier ved MF (emneansvarlig)
  • Anna Rebecca Solevåg, professor i Det nye testamentet ved fakultet for teologi og samfunnsvitenskap ved VID.
  • Ellen Aasland Reinertsen, domkirkeprest i Oslo og PhD i Det nye testamentet fra TF.
  • Inge Westly, MF KOM leder, universitetslektor i Praktisk teologi ved MF (koordinator)
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"