Prest og teolog i praksis (PTP)

Siden er under arbeid.

Prest og teolog i praksis

Prest og teolog i praksis er for deg som vil undersøke hvordan din yrkespraksis gir deg et nytt møte med teologien

Emnet er obligatorisk fellesemne i erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi (MPT), men har også vist seg nyttig for deltakere som ikke planlegger å gjennomføre en mastergrad.
Del 1 av emnet utgjør den avsluttende delen i Innføringsprogram for nye prester (5 stp). Prester, diakoner, kateketer og andre som kvalifiserer til opptak på MPT kan søke opptak på emnet.
Emnet arrangeres rullerende, i fellesskap av institusjonene som tilbyr mastergrad i praktisk teologi: TF, VID, MF (i samarbeid med Presteforeningen)

I 2023-24 arrangeres emnet av Det teologiske fakultet, UIO. 

Søk her! Frist: 1. juni 2023 (del 1), 12. januar 2022 (del 2)
Lenke legges ut på TFs emneside 1. februar!

Hva lærer du?

Emnet har to tematiske tyngdepunkt som utdypes i hver del  av emnet.

 • Del 1 (TEOL4551) Hva er det å være prest og kirke i spenningen mellom tradisjon og nyskapning, mellom globalt og lokalt? Hvordan kan jeg best reflektere over, artikulere og praktisere pastoralteologi og ekklesiologi i dag?
 • Del 2 (TEOL4552) Hva er teologisk faglighet i praksis? Hvordan fortsetter jeg å lære og utvikle kunnskap når jeg er i jobb? Hvordan får jeg til en god dialog mellom min akademiske faglighet og mine pastorale erfaringer?

Emnet skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som et viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet. Emnet fokuserer både på den enkeltes selvforståelse som prest og på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter med sikte på fornyet inspirasjon i prestehverdagen. 

Undervisning

Emnekoder:

 • TEOL4551 (del 1)
 • TEOL4552 (del 2)

Emnet gjennomføres med to kurssamlinger: En tredagerssamling 25. - 27. oktober 2023 på Gran på Hadeland, og en tredagerssamling 4. - 6. mars 2024 på Det teologiske fakultet (UiO) i Oslo. Det blir kursledere fra Det teologiske fakultet, UiO (TF), MF vitenskapelig høyskole (MF), VID vitenskapelige høgskole (VID) og Presteforeningen (PF).

Fakta

Studiepoeng: 5+5 (10 samlet)

Tid: 2023 høst (del 1) - 2024 vår (del 2)

Utgifter til kost og losji og tilrettelegging beregnes til ca: kr 17 500,- (del 1 kr. 11 000 og del 2 kr. 6.500)

Søknadsfrist  for alle søkere er 1. juni 2023 
De som ønsker å ta både del 1 og del 2, søker opptak på begge emnene i nettskjema.

Søkere i Innføringsprogrammet for nye prester, som alt har gjennomført PTP del 1 og som vil gjennomføre PTP del 2 våren 2024, kan senest innen 12. januar 2024 søke om opptak på del 2 på kursets nettside hos TF.

Arbeidsformer

Deltakerne skal utarbeide skriftlige forarbeider til samlingene. De skal gi og motta tilbakemelding på disse i løpet av kurssamlingen, og det veksles mellom forelesninger og refleksjon i grupper. Etter samlingene leveres henholdsvis et refleksjonsnotat (del 1) og et essay (del 2) som grunnlag for vurdering. Selvstudium av pensumlitteraturen (ca 350 sider til hvert delemne) blir forutsatt.

Obligatoriske aktiviteter

For Prest og teolog i praksis del 1: 5 studiepoeng (25. - 27. okt. 2023):

 • Obligatorisk deltakelse på samlingen (75 % frammøte)
 • Litteraturrapport (1200-1500 ord) på bakgrunn av egenvalgte 100 sider av fellespensum. Rapporten skal vise hvordan valgt litteratur kan være relevant for egen prestetjeneste. Leveres til oppgitt frist før samling i Canvas.
 • Refleksjonsnotat (1200-1500 ord) skal på bakgrunn av kurssamlingen og pensum reflektere over interessefelt og mulig tema for videre studier. Notatet kan gjerne reflektere rundt og begrunne tema og problemstilling for faglig essay til Prest og teolog i praksis, del 2. Leveres til oppgitt frist etter kurssamlingen i Canvas
 • Litteraturstudium ca. 350 sider

For Prest og teolog i praksis del 2: 5 studiepoeng (4.- 6. mars 2024):

 • Obligatorisk deltakelse (minimum 75 %)
 • Et utkast til faglig essay som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode. Tema og problemstilling fastsettes i samråd med veileder. Utkast leveres til oppgitt frist i forkant av andre kurssamling og blir gjenstand for tilbakemelding på samlingen. Dette ferdigstilles for vurdering til eksamen til oppgitt frist og skal da være på 2500 ord +/- 10 %.
 • Litteraturstudium på ca. 350 sider

 

Vurdering

PTP del 1: Mappevurdering.
Mappen består av litteraturrapport og refleksjonsnotat fra obligatoriske aktiviteter. Vurderes til bestått/ikke bestått.

PTP del 2: Faglig essay på 2500 ord +/- 10 %. De obligatoriske aktiviteter PTP del 2 må være bestått for å kunne levere eksamen. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Økonomi og permisjon

PTP del 1 koster kr 11 000, som dekker alle utgifter til kost og losji på samlingen på hotell i oktober. PTP del 2 koster kr 6 500, som dekker lunsj alle dager + én middag på samlingen på Det teologiske fakultet (UiO) i mars 2024.
Deltakerne må selv dekke reiseutgifter, semesteravgift (ca kr. 600) og utgifter til litteratur til samlingene, samt øvrige utgifter til kost/losji på samlingen på TF i mars 2024.

For prester som deltar i Bispemøtets innføringsprogram for nye prester, vil Bispemøtet sentralt dekke kursavgift for del 1 (kr 11 000) og bispedømmet dekker reiseutgifter. Del 2 av kurset må deltakere i innføringsprogrammet søke om å få dekket av arbeidsgiver. Man må da søke gjennom Regionalt etterutdanningsutvalg (REU) på vanlig måte. Det innebærer kr 6 500. I tillegg må en ha dekning for reise til og opphold i Oslo på kursdagene, samt utgifter til pensum og semesteravgift, p.t. ca kr 600.

Prest og teolog i praksis, del 1 og 2 til sammen (5 + 5 studiepoeng) forutsetter seks ukers arbeidsinnsats, og det gis normalt gis normalt permisjon med lønn i 24 dager (inkl. kurssamlinger, lesedager, arbeid med innleveringer). For de som bare tar 5 studiepoeng (bare del 1 eller bare del 2) er arbeidsinnsatsen beregnet til det halve og det bør normalt gi 12 dagers permisjon.

Opptak

Kurset inngår som et obligatorisk emne i erfaringsbasert Master i praktisk teologi, men kan også tas som et selvstendig kurs. Opptakskrav for emnet er følgelig å ha en bachelorgrad med minst 60 studiepoeng i teologi eller tilsvarende samt at man innehar relevant praksis fra kirkelig tjeneste, først og fremst prestetjeneste. 

Søknad

Prester ansatt i bispedømmene skal først søke støtte til EVU-kurs hos sin arbeidsgiver innen 15. mars 2023. Deretter melde seg på hos utdanningsinstitusjonen på lenke på emnesiden (legges ut etter 1. februar)
Les mer om rutiner for søknad og støtte til arbeidsgiver her
Denne fristen gjelder ikke for søkere i Innføringsprogrammet, som melder seg på direkte til studiestedet etter avtale med arbeidsgiver.

Se TFs hjemmesider og søknadslenke her.

Forkunnskaper

Utover de krav som stilles til opptak stilles det ingen spesielle krav om forkunnskaper.

Kursadministrasjon

Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Det teologiske fakultet
Telefon 22 85 03 00 / 67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

For mer informasjon om emnet

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør (konst.):
Emil Engeset

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"