Å leve av sin tro

Å leve av sin tro - Tro, person og profesjon i endringstider

10 stp.

 

Generelt om kurset

Tjenesten med ord og sakrament, møtene med menneskene, arbeidet med de store spørsmålene – prestens oppgaver berører spørsmål om tro, mening og engasjement. Det personlige og profesjonelle fletter seg inn i hverandre på en måte som kan gi inspirasjon, men som også gjør yrket krevende. Som når oppdraget kjennes for stort eller lite, når forventninger er kryssende, når fremtiden virker usikker, når det blir ensomt å være bærer av tro i en sekulær kontekst, når forholdet mellom kirkens overlevering og egen tro oppleves komplisert.

Dette kurset vil ta opp grunnleggende sider ved det å være prest i en endringstid som vår. Vi samler perspektiver til en fornyet pastoralteologi med faglige impulser fra teologiske klassikere, samtidsteologi, profesjonsteori, religionspsykologi og religionsoiologi og spiritualitet. Arbeidsformen vil være et samspill mellom egen erfaring, felles refleksjon og faglige perspektiv. Vi vil sammen finne fram til kilder som kan inspirere og gi retning for tjenesten fremover.

Emnet er utviklet på initiativ fra Presteforeningen, tilrettelegges av MF i samarbeid med TF og VID.

 

Aktuelle perspektiv og tema

 • Leve med tro og tvil
 • Autentisitet og resonans
 • Tro og erfaring
 • Sekularitetens utfordringer og muligheter
 • Prester og spiritualitet
 • Fag, følelser, kropp og språk
 • Motivasjon og mening
 • Idealisme, fleksibilitet og grenser

 

Arbeidsform og struktur

Emnet går over to semestre med til sammen to samlinger hver på tre dager:

Samling 1:          31. oktober – 2. november 2023, Granavolden Gjæstgiveri

Samling 2:          9. – 11. april 2024, MF vitenskapelig høyskole

I tillegg vil det legges opp til to korte nettleksjoner á 2-3 timer.

Undervisningsformer vil være forelesninger, erfaringsutveksling, gruppearbeid, litteraturstudium og skriftlige arbeid. Det kreves at studenten forbereder seg til kurssamlinger gjennom lesning av oppsatt litteratur, og ved å utarbeide refleksjonsnotat som vil danne grunnlag for felles refleksjon under kurssamlingene.

Emnet inngår med 10 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.  Dette tilsvarer ca. 6-7 ukers fullt arbeid.

 

Forkunnskapskrav

Mastergrad i teologi, cand. theol. eller tilsvarende, og minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste.

 

Studiekrav

- Ha godkjent oppmøte i undervisningen (75 %)

- Legge frem et innledende refleksjonsnotat i gruppe (1200 ord)

- Gjennomføre to nettleksjoner med tilhørende kortsvaroppgaver

- Få godkjent avsluttende refleksjonsnotat (1500-2000 ord)

- Delta i evaluering av studietilbudene dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering

 

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende vurdering av gjennomførte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

 

Læringsutbytte

Emnet vil gi fordypet kunnskap om: 

 • samtidsteologiske perspektiv på tro og erfaring, sekularitet og autentisitet
 • pastoralteologiske perspektiv i møte med tiltagende sekularisering
 • profesjonsteoretiske og religionspsykologiske perspektiv på yrkesroller i spenningsfeltet mellom fag og følelse, kropp og språk.
 • forholdet mellom tro og livsmening i et sosiologisk og teologisk perspektiv
 • historiske og aktuelle praksiser innen kirkelig / pastoral spiritualitet

Emnet vil utvikle ferdigheter i å:

 • analysere og diskutere teologiske problemstillinger
 • reflektere kritisk og konstruktivt omkring egen teologisk profil i møte med en kritisk tenkende samtid
 • reflektere omkring egen autentisitet, meningsopplevelse, kroppslighet og emosjonalitet som prest.
 • reflektere om utvikling av egen presterolle i lys av kjennskap til kirkelige og spirituelle praksiser.

 

Emnet vil bidra til:

 • bevissthet om prestens rolle som symbolbærer
 • bevissthet om symmetri og maktforhold i prestens ulike roller

 

Kursledelse og medvirkende

Førsteamanuensis MF, Fredrik Saxegaard, førsteamanuensis MF Gry Stålsett, professor MF Jan-Olav Henriksen, førsteamanuensis TF Merete Thomassen, prest og seniorrådgiver PF Anne Beate Tjentland, professor Stephen Sirris, Og MF KOM leder og universitetslektor Inge Westly.

 

Økonomi og søknadsfrist

Kursavgift er kr 15 500 og omfatter kost og losji på kursuke 1. på Granavolden. På kursuke 2 på MF omfatter kursavgiften lunsj alle dager og to felles middager. Overnatting og øvrige måltid under kursuke 2, reiser, semesteravgift/SiO-avgift (ca 700 pr semester kr) og innkjøp av litteratur må dekkes av kursdeltaker/arbeidsgiver.

Prester ansatt i Den norske kirkes bispedømmer søker som vanlig egen arbeidsgiver om støtte og permisjon innen 15. mars. Søknadsfrist til MF er 25. april 2023.  Søknad om opptak til MF skjer på Søknadsweb for etter- og videreutdanning. Kurset vil ha inntil ca. 30 plasser. Emnet gjennomføres kun dersom det foreligger et tilstrekkelig antall søkere. Ved søknad til MF forutsettes det at permisjon og finansiering er avklart med arbeidsgiver.

 

Kontakt

For nærmere informasjon, ta kontakt med MF KOM-leder Inge Westly, tlf. 22590593, epost: inge.westly@mf.no

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør (konst.):
Emil Engeset

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"