Sannhetskommisjoner, forsoning og helbredelse av minner

Dette er andre emne (10 stp) i studiet «Sannhets- og forsoningsarbeid i skyggen av fornorskningen» (30 stp). Emnene kan tas som selvstendige enheter. Fullstendig studieplan til hele studiet finner du på VIDs hjemmeside ved å klikke her.

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID Tromsø.

Innhold

Emnet fokuserer på sannhetskommisjoner i lys av fagfeltene overgangsrettsferdighet (transitional justice), gjenopprettende rettferdighet (restorative justice) og urfolksforskning. Oppdatert fordyping i feltet danner grunnlag for refleksjon omkring ulike sider ved den pågående sannhets- og forsoningskommisjonsprosessen i Norge i et folk-til-folk-perspektiv. Tilnærmingen er forankret i et menneskerettighetsperspektiv.

I dag har det samlede antallet sannhetskommisjoner globalt passert 50. Slike kommisjoner vokste frem som et etablert politisk fenomen på 1980-tallet med gjennombrudd ti år senere med Sør-Afrikas Sannhets- og forsoningskommisjon (1996-2003). Erfaringer fra denne kommisjonen og Canadas Sannhets- og forsoningskommisjon relatert til urfolk (2008-2015) vil være hovedreferanser for komparative analyser av den norske prosessen. Sideblikk til sammenliknbare prosesser i Norge (Tater-/romaniutvalget) og Skandinavia (hvitbok, sannhetskommisjoner relatert til tornedalinger/kvener og samer) inkluderes.

Bruken av begrepet ‘forsoning’ i sammenheng med slike kommisjoner/granskninger undersøkes i et transformativt perspektiv med utgangspunkt i urfolk og nasjonale minoriteters erfaringer og rettigheter. ‘Politisk forsoning’, ‘sosial forsoning’ og ‘helbredelse av minner’ utgjør overordnede perspektiv. Teologi trekkes inn i den grad det er nødvendig for å belyse sentrale debatter og utviklingstrekk på feltet. ‘Helbredelse av minner’ belyses med tanke på etiske, teoriske, terapeutiske og metodiske aspekter. Emnet stimulerer til kritisk, konstruktiv og etisk refleksjon om egen yrkespraksis og kirkens ansvar og muligheter.

Hovedtemaer

 • Sannhetskommisjoner som globalt fenomen
 • Fagfeltene overgangsrettferdighet, gjenopprettende rettferdighet og urfolksforskning
 • Politisk forsoning, sosial forsoning og helbredelse av minner
 • Den norske kommisjonsprosessen komparativt belyst
 • Forsoning som begrep og praksis i sannhetskommisjonsprosesser

 

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig­heter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten

 • har bred kunnskap om sannhetskommisjoner som globalt fenomen i lys av fagfeltene overgangsrettferdighet, gjenopprettende rettferdighet og urfolksforskning
 • har avansert kunnskap om teoretiske og metodologiske problemstillinger og debatter på feltet, knyttet til bruken av begrepet forsoning og temaet helbredelse av minner
 • har kunnskap om mulige praktiske og etiske konsekvenser av faglitteraturen anvendt på den norske sannhets- og forsoningskommisjonsprosessen

Ferdigheter:

Studenten

 • kan analysere ulike kilder i faglitteraturen om sannhetskommisjoner og anvende disse til å formulere faglige resonnementer om pågående lokale, regionale og nasjonale prosesser i grensesnittet mellom sivilsamfunn og politikkfelt
 • kan anvende eksisterende teorier i faglitteraturen til å belyse kirkens involvering i politisk forsoning, sosial forsoning og helbredelse av minner
 • kan planlegge et selvstendig lokalt utviklingsprosjekt knyttet til samfunnsrelatert forsoning og helbredelse av minner under veiledning og i tråd med forsknings- og yrkesetiske normer

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere omkring relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til ulike aspekter ved offentlige sannhets- og forsoningsprosesser i Norge
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på feltet på egen livs- og yrkessammenheng for å planlegge forsoningsrelaterte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske standarder
 • kan kommunisere både med fagpersoner og allmenheten, i både minoritets- og storsamfunnskontekster, om ulike faglige problemstillinger knyttet til politisk forsoning, sosial forsoning og helbredelse av minner

 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisning / forelesninger på campus og på nett
 • Seminarer
 • Skriftlige innleveringer
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Deltakelse på fastsatt fag- og forskningskonferanse / ekskursjon / studiesamling

 

Obligatoriske aktiviteter

 • Undervisning i tre dagers samling på campus (min 80 %)
 • Konferanse / ekskursjon / studiesamling
 • Aktiv deltakelse på digital læringsplattform gjennom fremlegg og kommentarer
 • Skriftlige arbeidskrav:
  • Litteraturkommentar (500 ord +/- 10 %)
  • Tenkt foredrag om selvvalgt tema på fagfeltet for lokal menighet / kirkelige medarbeidere / evt. annen arbeidssammenheng (1 000 ord +/- 10 %)
  • Pastoral / diakonal (eventuelt annen yrkesrelatert) refleksjon om helbredelse av minner med bruk av pensumlitteratur (1000 ord +/- 10%)

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.

 

Vurderingsordning

Vurderingsform

Varighet

Vurderingsuttrykk

Hjemmeeksamen (2 500 ord +/- 10 %)

Fem dager

Bestått/ikke bestått

 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen

Eksamen leveres på eksamensplattformen Inspera.

 

Annet

Emnet, som er det andre av tre emner i studiet «Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen» (30 stp), peker frem mot det siste emnet om forsoning som samfunnsteologi.

 

Viktige datoer

- Digital studieoppstart på Zoom (ca. 2 timer) 7. jan. 2022. 

- Studiesamling i Tromsø: Uke 4 (3 d.), 24.-26. jan. 2022.

- Konferanse i Oslo: Uke 18 (2 d.), 4.-5. mai 2022.

- Hjemmeeksamen: Uke 22 (5 d.), 30 mai 3. juni 2022

 

Kursledelse, medvirkende, fagmiljø

Førsteaman. Tore Johnsen ved KUN/VID Tromsø er faglig ansvarlig for videreutdanningen. Eksterne forelesere med forankring i kvensk og samisk miljø, samt andre ansatte ved KUN/VID kan trekkes inn.

KUN/VID Tromsø har over tid arbeidet med sannhets- og forsoningstematikk i dialog med kirkelige aktører. Fagmiljøet leder et internasjonalt forskningsprosjekt (ReconTrans, 2019-2023) som undersøker «forsoning» i den norske sannhets- og forsoningskommisjonsprosessen i et sammenliknende perspektiv. Dette skjer i samarbeid med sørafrikanske, kanadiske og svenske forskere. Forskningsbasert kunnskap fra ReconTrans-forskningen trekkes inn i undervisningen. Forsoningskonferansen i Oslo mai 2022 er en kombinert fag- og forskningskonferanse i samarbeid med Den norske kirke, og inngår i ReconTrans prosjektet.

 

Økonomi

Deltakelse på emnet koster kr 6 000 pr deltaker. Dette inkluderer semesteravgift, kopiavgift og studieavgift, 1 felles middag under første studiesamling, samt deltakelse på konferanse (deltakeravgift + losji 1 natt). Mesteparten av litteraturen gjøres tilgjengelig digitalt og er dekket av deltakeravgiften. Noe ekstrautgifter til kjøp av litteratur må påregnes.

 

Søknad

Alle søker opptak hos VID innen 1. november 2021 på nett.

Prester ansatt av bispedømmeråd i Den norske kirke søker støtte til EVU-kurs hos arbeidsgiver innen 15. september 2021 (REU).

 

Kontakt

For faglige spørsmål kontakt Tore Johnsen (tore.johnsen@vid.no).

For administrative spørsmål kontakt Stine Solli Teigen (stine.teigen@vid.no).

 

Last ned

Last ned full studieplan for dette studiet her. 

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"