2015 - Spiritualitet i møtet mellom Øst og Vest

Det teologiske fakultet og Det praktisk teologiske seminar i samarbeid med Presteforeningens Fagråd for kristen spiritualitet arrangerer kurs:

Spiritualitet i møtet mellom Øst og Vest

Studiepoeng
20 stp

Periode
Oktober  2015 - august 2016

Ulike trospraksiser
Kirke og presteskap opplever endringer. På den ene siden ser vi en synkende deltakelse i kirkens liv og ritualer, på den andre siden en folkelig interesse for spiritualitet. I dette kurset ønsker vi å ta opp noen konkrete utfordringer og drøfte sider ved kirkens spiritualitet opp mot utfordringen fra sekulariseringen. Kurset legger opp til å se på spiritualitetens teologiske forankring og praktiske uttrykk i luthersk og østkirkelig kirkeliv. Vi vil sammenligne elementer fra de to tradisjonene med fokus på kirkelig praksis, belyse dette, og drøfte det opp mot utfordringen fra sekulariseringen. Aktuelle spørsmål er: Hva kan vi lære av hverandre i arbeidet med vårt åndelige liv? Hva er viktig i vår egen tradisjon? Og hvorfor er noen åndelige praksiser populære og andre ikke?

Erfaring og kunnskap
I dette kurset skal deltakerne få faglige redskaper til å kunne jobbe akademisk med egen spiritualitet ut fra egne interesser. Kurset ønsker å gi kunnskap om noen klassiske kilder til spiritualitet i vår egen og østkirkelig tradisjon med henblikk på hvordan en sekulær kultur skaper utfordringer og muligheter. Deltakerne skal få anledning til å erfare og arbeide med trospraksiser fra de to tradisjonene. Samtidig har den enkelte mulighet for å fordype seg i andre former for spiritualitet hvis dette er ønskelig. Kursmodellen har fleksible faglige rammer som gir rom for personlig tilpasning.

Mål 
Kurset kan inngå i masterprogrammet i praktisk teologi, men kan også tas som et selvstendig kurs. Ved fullført kurs skal deltakerne ha fått mulighet til faglig fordypelse med relevans for eget liv og yrkespraksis, samt ha tilegnet seg fornyet kompetanse på følgende punkter:

Kunnskapsmål:

 • Innsikt i spiritualitetens teologiske begrunnelse i øst og vest
 • oversikt over sentrale former for fromhetsliv i de to tradisjonene
 • kunnskap om nyere teori om spiritualitet
 • kjennskap til sekularisering som utfordring for kirkelig spiritualitet i øst og vest 

Ferdighetsmål:

 • kunne drøfte luthersk og østkirkelig spiritualitet i komparativt perspektiv
 • kunne forstå hva ved kristen spiritualitet som framstår attraktivt i en sekulær tid og hvorfor
 • kunne anvende lutherske og østkirkelige elementer kritisk og konstruktivt i arbeid med egen pastoral praksis

Holdningsmål:

 • Et mer reflektert forhold til personlig spiritualitet i lys av tradisjonen
 • Bevissthet om spiritualitet som del av den pastorale profesjonsutøvelsen
 • Bevissthet om forholdet mellom kollektivt og individuelt fromhetsliv
 • Reflektert forhold til hvordan ulike kirkelige spiritualitetsformer framstår fra en sekulær synsvinkel


Målgruppe og ressurser
Kurset utlyses primært for prester, men også andre kirkelige yrkesgrupper kan søke. Deltakernes erfaringsperspektiv vil være en gjennomgående ressurs i hele kursgjennomføringen, og den enkeltes yrkeserfaring fungerer som viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet.

Evaluering
For å få avsluttende vurdering må kursdeltakeren

 • Ha godkjent frammøte på 75 % av undervisningen
 • Få godkjent innleveringer
 • Delta i evaluering av emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått og inngår i master i praktisk teologi.

Arrangør og ledelse
Fagansvarlige er Halvard Johannessen (Det praktisk-teologiske seminar) og Stig Ragnvald Frøyshov (Det teologiske fakultet). Kursplanlegging og ledelse er i samarbeid med Presteforeningens Fagråd for kristen spiritualitet.

Kurskommunikasjon vil skje gjennom programmet Fronter, og det vil bli gitt innføring i dette.

Gjennomføring og arbeidsformer
Kurset baserer seg på førstehånds erfaring med ulike former for østkirkelig fromhetsliv, faglig bearbeidelse av egen yrkesutøvelse og praksis, litteraturstudier, forelesninger og gruppesamtaler, samt innleveringer ifølge gjeldende studiekrav. Ekskursjon til St. Petersburg inkluderer deltakelse på feiring av festen for Guds Mors beskyttelse ('Pokrov'), i menighetskirke og kloster.

Fellessamlinger
12. - 16. oktober 2015 Ekskursjon til St Petersburg.  Oppstartsamling på Det norske universitetssenter i St. Petersburg med dannelse av grupper, innledningsforedrag for å sette fokus og faglig forberedelse til møte med østkirkelig spiritualitet i fest og hverdag, hos menighetsmedlem, munk og prest.

4 dager i april 2016: Samling på Det praktisk-teologiske seminar/Det teologiske fakultet. Oppgaveseminar med faglig veiledning, samt mulighet for å ha korte innspill fra gjennomførte prosjekter.

Gruppesamlinger
Det vil dannes faste grupper for hele kurstiden. Disse vil ledes av kursledelsen og være et forum for samtale og refleksjon under fellessamlingene. Gruppene skal være et faglig møtepunkt under hele kurstiden.

Det vil i tillegg tilrettelegges for én regional samling mellom fellessamlingene. Denne vil kunne gjennomføres før påske i 2016, etter en oppsatt mal, og hver region vil få en kontaktperson fra kursledelsen.

Fromhetsliv
Tidebønner, gudstjenester og meditative elementer vil inngå i programmet både ved felles- og regionale samlinger. Ansvaret fordeles mellom kursledelsen og deltakerne.

Litteraturstudium på ca. 1400 sider (hvorav 600 sider selvvalgt).

Vurderingsform
Innleveringsmappe bestående av

 • Refleksjonsnotat "Mine kilder til spiritualitet", (1200-1500 ord). Notatet leveres til gruppeveileder før første samling og deles i gruppen.
 • Eget fordypningsprosjekt som analyserer en utvalgt trospraksis (ikoner, retreat, lesning, meditasjon eller annen praksis avgrenset over tid) i lys av spiritualitetsteori (1500 ord). Fagrådet veileder og prosjektene diskuteres på regional samling, leveres ultimo mai 2016.
 • Faglig essay som bearbeider en teologisk problemstilling knyttet til luthersk og/ eller østkirkelig spiritualitet ved hjelp av litteratur (3000-5000 ord). (Tema fastsettes i samråd med veileder.) Essayet er gjenstand for oppgaveseminar på 2. samling og mottar veiledning fra fakultetet, leveres før slutten av august 2016

De to siste innleveringer kan ses i sammenheng, Begge kan leveres i skisse, dernest større utkast, diskuteres med veileder, endelig innlevering. Dette vil utgjøre ulike deler til "mappen".

Økonomi og permisjon:
Deltakeravgiften, som kan deles over to semester, er på 25.000,- og dekker undervisning/andre arrangementer i kurset, reise fra OSL, opphold og bespisning på ekskursjonen samt lunsj nasjonale kursdager. Deltaker må selv dekke reise og opphold til samlingene innenlands, samt pensumlitteratur og studieavgift våren 2016. Emnet forutsetter ti-tolv ukers arbeidsinnsats. Det bør normalt gi grunnlag for minimum 6 ukers permisjon..

Påmelding og informasjon:
Søknad (statsansatte prester) registreres på www.kompetansekart.no.

Andre søkere legger inn søknad på https://nettskjema.uio.no/answer/spiritualitet.html

For mer informasjon om kurset, vennligst ta kontakt med
Det praktisk-teologiske seminar (PTS) praktikum@teologi.uio.no eller
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS) på TF, aks-admin@teologi.uio.no. Kontaktperson: Brynjulv Norheim tlf 22850367.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"