2015 - Religioner og livssyn i Sápmi - før og nå

Sámegillii: Oskkoldagat ja eallinoainnut Sámis – doložis otnážii.

Arrangør
Institutt for Historie og Religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø er ansvarlig for kurset i samarbeid med Samisk Høgskole, Kirkelig Utdanningssenter i Nord, UiO Teologisk fakultet, Menighetsfakultetet, Misjonshøgskolen og Samisk Kirkeråd.

Studiepoeng
10 stp / 20 stp.

Periode
September 2015 – juni 2016.

Målgrupper
Studet er særlig rettet mot prester og andre kirkelige tilsatte, men også relevant for andre f.eks. ansatte i skoleverket, studenter etc.

Faglig hovedansvarlig for kurset
1.amanuensis Roald E. Kristiansen, Institutt for Historie og Religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Fem temar
Studiet består av fem temaer som gir et oppdatert og nyansert bilde av religionshistorie, tro, livstolkning og kirkeliv i Sápmi med vekt på samiske områder i Norge: 1. Samisk religionshistorie og problemstillinger knyttet til religionsforskning i Sápmi. 2. Hovedlinjer i misjons- og kirkehistorie i Sápmi.  3. Kirke, samfunn og kultur med fokus på møtet mellom det samiske og norske samfunnet. 4. Den samiske kirkens fremvekst innenfor rammen av den lutherske folkekirken.  5. Samiske åndelige tradisjoner i fortid og nåtid.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • kjennskap til forskning på religion i Sápmi og hovedtrekkene i faglige fremstillinger,
 • kjenne til viktige samiske åndelige tradisjoner i fortid og nåtid,
 • kjenne til hovedtrekk i arbeidet med samisk bibeloversettelse og sentrale linjer i samisk misjons- og kirkehistorie,
 • kjenne til viktige samiske samfunnsaktører og deres bidrag til det samiske samfunnet og samisk kirkeliv.

Ferdigheter:

 • kunne reflektere over kildekritiske spørsmål i samisk religionshistorie og samiske stemmer i kildematerialet,
 • kunne drøfte sentrale trekk i fremstillinger av samisk religion og reflektere over religiøse revitaliseringsprosesser i Sápmi,
 • kunne redegjøre for hovedtrekk i samisk misjons- og kirkehistorie,
 • kunne drøfte læstadianismens og frikirkelighetens innflytelse på samisk kirkeliv,

Kompetanse:

 • kunne vise egeninnsikt i og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med samisk kirkeliv,
 • kunne ta et selvstendig initiativ og ansvar i samarbeidet mellom samiske miljøer og kirkelige instanser ved den videre utviklingen og utformingen av samisk kirkeliv,
 • kunne kommunisere meningsfylt med kolleger for å belyse problemstillinger som berører samisk kirkeliv og spiritualitet.

Aktør- og kjønnsperspektiver, samt historiske og moderne vinklinger er gjennom¬gående integrert i emnet. Emnet består av to obligatoriske samlinger à 3-4 dager med forelesninger og seminarer. Første samling (høst) i Kautokeino og andre samling (vår) i Tromsø. Under hver samling organiseres studentene i refleksjons- og drøftingsgrupper. I etterkant av andre samling får studentene tildelt en veileder for utarbeidelse av semester¬oppgave. Veiledningen er nettbasert.

Omfang        
Kurset tilbys i to varianter, en på 10 studiepoeng og en på 20 studiepoeng. Begge kursene gjennom-føres ved to samlinger (høst og vår) og består av forelesninger og gruppearbeid. Semesteroppgave over et valgfritt tema godkjent av veileder ved individuelt nettbasert veiledning. Semesteroppgavens omfang er 10 sider (3500 ord) for 10 stp-kurset eller 20 sider (7500 ord) for 20 stp-kurset.

Arbeidskrav
80% obligatorisk deltagelse ved samlingene. Semesteroppgave.

Innleveringer og vurderingsform
Etter hver samling leveres et refleksjonsnotat på 2-3 sider over et tema som har vært gjennomgått på samlingen og som relateres til deltagerens arbeidskontekst. Notatet må godkjennes av faglærer.

Semesteroppgaven leveres elektronisk og godkjennes av faglærer.

Litteratur
10 stp-kurset: 1000 sider obligatorisk pensum.
20 stp-kurset: som 10 stp-kurset + 1000 sider valgfritt pensum som utarbeides og leses i samråd med veileder.

Fellessamlinger
Obligatoriske studiesamlinger i Kautokeino uke 40 høsten 2015 og i Tromsø uke 7 eller 8 våren 2016.

Permisjon    
Deltagelse ved samlingene er obligatorisk (inkl. reisetid) og krever 2 ukers permisjon. For utarbeidelse av semesteroppgave anbefales det 30 hele arbeidsdager (eller ett semester på deltid) for hver av studieenhetene.

Avgift
Kr. 18.000. Kost og losji under samlingen ikke inkludert.

Registrering
Søknader meldes inn på www.kompetansekart.no med kopi til Universitetet i Tromsø.

Kontaktperson
Roald E. Kristiansen, Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø.
Tel: 7764 5533. E-post: roald.kristiansen@uit.no

 

 

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"