2016 - Prest og teologi i praksis

Det teologiske Menighetsfakultet arrangerer i samarbeid med VID Vitenskapelige høgskole (tidl. Misjonshøgskolen), Presteforeningen, Kirkelig Utdanningssenter Nord, Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar kurset

Prest og teologi i praksis

Studiepoeng
10 stp (Del I - 5 stp. - inngår i Innføringsprogrammet for nye prester, med mulighet for å ta del II, 5 stp, i tillegg).

Periode:
Høsten 2016 - våren 2017

Det er en glede å invitere til ny runde av Prest og teolog i praksis!

Dette kurset har to deler med hvert sitt tematiske tyngdepunkt:

 • Hva er det å være prest og kirke i spenningen mellom tradisjon og nyskapning, mellom globalt og lokalt? Hvordan kan jeg best reflektere over, artikulere og praktisere pastoralteologi og ekklesiologi i dag?
 • Hva er teologisk faglighet i praksis? Hvordan fortsetter jeg å lære og utvikle kunnskap når jeg er i jobb? Hvordan får jeg til en god dialog mellom min akademiske faglighet og mine pastorale erfaringer?

Prest og teolog i praksis er «fellesemnet» i Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi, rammeverket for presters etter- og videreutdanning. Kurset gir metodiske verktøy til alle kurs som gis i mastergraden, inklusive masteroppgaven.

En god investering
Tidligere deltakere har brukt kurset til å bearbeide erfaringer som har vært viktig for dem personlig og profesjonelt. Selv om emnet inngår som en obligatorisk del i masterprogrammet i praktisk teologi, har det vist seg nyttig også for deltakere som ikke vil gjennomføre en mastergrad. Det har også vist seg nyttig for nyansatte prester, og del 1 av kurset vil nå utgjøre del 3 i «Innføringsprogrammet for nye prester».

Organisering og gjennomføring
Emnet gjennomføres med to kurssamlinger. Det blir en tredagerssamling 26.-28. september 2016 og en tre- til firedagerssamling i april 2017. Den første samlingen blir «internat» (hotell), den andre «campus» (på MF).

Det veksles mellom forelesninger og refleksjon i grupper, å utarbeide skriftlige forarbeider til samlingene og å gi og motta veiledning på disse. Selvstudium av pensumlitteraturen blir forutsatt.

Kursledere

 • Fredrik Saxegaard og Linn Sæbø Rystad (Det teologiske Menighetsfakultet)
 • Stig Lægdene (Kirkelig Utdanningssenter Nord)
 • Marianne B. Kartzow (Det teologiske fakultet)
 • Merete Thomassen (Det praktisk-teologisk seminar)
 • Terese Bue Kessel (VID vitenskapelige høyskole)
 • Per Kristian Aschim (Presteforeningen)


Studiekrav
Emnedeltaker skal i løpet av kurset bl.a. arbeide med:

 • Litteraturrapport utfra 100 sider av fellespensumet (1200-1500 ord). Notatet leveres til første samling.
 • Refleksjonsnotat som tar utgangspunkt i litteraturrapporten og gruppearbeidet. (1200-1500 ord).
 • Faglig essay som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode (3000-4000 ord). (Tema fastsettes i samråd med veileder.) Essayet leveres før andre samling.
 • I tillegg forutsettes et litteraturstudium på ca 700 sider.

For å få avsluttende vurdering må kursdeltakeren

 • ha godkjent frammøte på 75 % av undervisningen
 • få godkjent litteraturrapport, refleksjonsnotat og faglig essay.

Studiekravene godkjennes fortløpende. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Permisjon og økonomi
Emnet forutsetter seks ukers arbeidsinnsats. Det bør normalt gi grunnlag for minimum fire ukers permisjon. Deltakeravgiften på 15 000 kr dekker opphold og kost på samlingen på Granavolden og servering under samlingen i Oslo (inkludert en felles middag) samt semesteravgift ved MF. Deltaker må selv dekke reise til samlingene, opphold i Oslo og pensumlitteratur.

Arrangør
Kurset arrangeres av Det teologiske Menighetsfakultet i samarbeid med, Misjonshøgskolen, Presteforeningen, Kirkelig Utdanningssenter Nord, Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar. Det administrative ansvaret ligger hos MF.

Søknad
Søknad (statsansatte prester) registreres på www.kompetansekart.no.
Kopi av søknad sendes til Menighetsfakultetet (MF).
Øvrige sender søknad tjenestevei til MF v/Sæbø Rystad, PB 5144, Majorstuen 0302 Oslo.

Informasjon
For mer informasjon om kurset, vennligst ta kontakt med
Linn Sæbø Rystad, linn.s.rystad@mf.no telefon 22 59 06 27

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"