Prest og teologi i praksis, 2017/2018

Det teologiske fakultet (UiO) arrangerer i samarbeid med VID Vitenskapelige høgskole, Presteforeningen og Det teologiske Menighetsfakultet kurset Prest og teologi i praksis.

Vi inviterer til ny runde av Prest og teolog i praksis!

Studiepoeng: 10 stp.
NB! Første del av kurset, som tilsvarer 5 stp. inngår i Innføringsprogrammet for nye prester. De søker ikke gjennom Kompetansekartet men direkte på utlysningssiden på TF: 

www.tf.uio.no/studier/evu/kurs/2017/teol4514-prest-teolog-praksis/

Periode: Høsten 2017 - våren 2018

Dette kurset har to deler med hvert sitt tematiske tyngdepunkt:

 • Hva er det å være prest og kirke i spenningen mellom tradisjon og nyskapning, mellom globalt og lokalt? Hvordan kan jeg best reflektere over, artikulere og praktisere pastoralteologi og ekklesiologi i dag?
 • Hva er teologisk faglighet i praksis? Hvordan fortsetter jeg å lære og utvikle kunnskap når jeg er i jobb? Hvordan får jeg til en god dialog mellom min akademiske faglighet og mine pastorale erfaringer?

Prest og teolog i praksis er det obligatoriske fellesemnet i Erfaringsbasert master i praktisk teologi, rammeverket for presters generelle videreutdanning. Kurset gir metodiske verktøy til alle kurs som gis i mastergraden, inklusive masteroppgaven. Den røde tråden i emnet er å bruke egen arbeidspraksis som grunnlag for faglig refleksjon.

En god investering
Tidligere deltakere har brukt kurset til å bearbeide erfaringer som har vært viktig for dem personlig og profesjonelt. Selv om emnet er obligatorisk i master i praktisk teologi, har det vist seg nyttig også for deltakere som ikke vil gjennomføre en mastergrad. Det har også vist seg nyttig for nyansatte prester, og del 1 av kurset utgjør nå den avsluttende delen i «Innføringsprogrammet for nye prester».

Organisering og gjennomføring
Emnet gjennomføres med to kurssamlinger. Det blir en tredagerssamling 23. – 25. oktober 2017 og en tredagerssamling i mars 2018 (sannsynligvis 7. – 9. mars). Den første samlingen holdes på kurssted, den andre på Det teologiske fakultet (UiO) i Oslo.

På samlingene veksles det mellom forelesninger og refleksjon i grupper. Videre skal man utarbeide skriftlige forarbeider til samlingene og gi (og motta) tilbakemelding på disse. Selvstudium av pensumlitteraturen forutsettes.

Kursledere (p.t)

 • Halvard Johannessen og Marianne B. Kartzow (Det teologiske fakultet)
 • Fredrik Saxegaard og Linn Sæbø Rystad (Det teologiske Menighetsfakultet)
 • Terese Bue Kessel (VID vitenskapelige høyskole)
 • Per Kristian Aschim (Presteforeningen)


Studiekrav
Emnedeltaker skal i løpet av kurset bl.a. arbeide med:

 • Litteraturrapport utfra 100 sider av fellespensumet (1200-1500 ord). Notatet leveres til første samling.
 • Refleksjonsnotat som tar utgangspunkt i litteraturrapporten og gruppearbeidet (1200-1500 ord).
 • Faglig essay som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode (3000-4000 ord). Tema fastsettes i samråd med veileder etter innlevert ideskisse. Essayet leveres før andre samling.
 • I tillegg forutsettes et litteraturstudium på ca 700 sider.

For å få avsluttende vurdering må kursdeltakeren

 • ha godkjent frammøte på 75 % av undervisningen
 • få godkjent litteraturrapport, refleksjonsnotat og faglig essay.

Studiekravene godkjennes fortløpende. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Permisjon og økonomi
Emnet forutsetter seks ukers arbeidsinnsats. Det bør normalt gi grunnlag for minimum fire ukers permisjon. Deltakeravgiften på 15 000 kr dekker opphold og kost på samlingen på Granavolden og servering under samlingen i Oslo (inkludert en felles middag) samt semesteravgift ved TF. Deltaker må selv dekke reise til samlingene, opphold i Oslo og pensumlitteratur.

Arrangør
Kurset arrangeres av Det teologiske fakultet, i samarbeid med VID Vitenskapelige høgskole, Det teologiske Menighetsfakultet og Presteforeningen, Det administrative ansvaret ligger hos TF.

Søknad
Bispedømmerådsansatte prester registrerer søknad på www.kompetansekart.no innen 15. mars 2017.  

Søkere i innføringsprogrammet for nyordinerte prester og andre fyller ut nettskjema hos TF med frist 1. juni 2017 (eller inntil alle plasser er fordelt.) https://nettskjema.uio.no/answer/79351.html  

Dersom du har tatt første delen av kurset og ønsker å fullføre til 10 stp. våren 2018 vennligst ta direkte kontakt med TF.

Informasjon
For mer informasjon om kurset, vennligst ta kontakt med 
Brynjulv Norheim, brynjulv.norheim@teologi.uio.no telefon 22 85 03 67

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"