Pastoral lederutvikling (PLU) 2018-2019

Kurset er egnet som fordypning i ledelse for proster og sokneprester med formalisert ledelsesansvar, men også for andre prester som vil utvikle kompetanse innen ledelse. Søknadsfrist til biskop/arbeidsgiver er 15. september 2017.

Kurset er egnet som fordypning i ledelse for proster og sokneprester med formalisert ledelsesansvar, men også for andre prester som vil utvikle kompetanse innen ledelse.

Kurset tilrettelegges som et læringsfellesskap hvor den enkeltes erfaringsbakgrunn, teoretiske perspektiv og felles refleksjon bidrar til det samlete utbytte. Ved å sette søkelys på de ulike sider av ledelsesfunksjonen vil kurset gi økt kompetanse innen organisasjon, kommunikasjon og ledelse, med særlig oppmerksomhet mot det å møte endringsprosesser i kirke og samfunn.

Prestens lederroller
Prester har en lederrolle i en folkekirke i endring. Rollen er mangesidig, den utøves gjennom ansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger; i samspill med menighetsråd, frivillige og andre ansatte; i møte med mennesker i glede, sorg og krisesituasjoner; men også som offentlig representant for en verdibasert organisasjon med viktige symbolfunksjoner i samfunnet. En hel del prester utøver også ledelse med personalansvar, eventuelt med ansvar for ledelse av staber. Kurset vil utforske ulike typer ledelsesroller og grenseflatene mellom dem. Det vil arbeide med ledelse forstått som tolkning av komplekse organisatoriske sammenhenger der lederen i samspill med andre bidrar til å gi virksomheten forankring og retning. Det vil se på ledelse som forvaltning av gitte verdier, normer og ordninger. Samtidig forstås ledelse som en dypt personlig aktivitet, der lederens historie, tro, reaksjonsmønstre og følelser aldri kan skilles fra ledelsesaktiviteten.

Teoretisk grunnlag
Emnet vil være informert av to teoretiske hovedretninger som vil utfylle hverandre gjensidig, og som vil fokuseres vekselvis i løpet av kurset:

Den ene tar utgangspunkt i nyere psykologisk forskning som legger vekt på emosjonenes betydning i ulike ledelsessituasjoner: Emosjonene er sentrale for all ledelsesutøvelse, de fungerer som informasjonssystemer med en dyp indre logikk, og de transporteres i organisasjoner. Ledelse må ta følelsene i betraktning , det handler om hvordan vi ivaretar oss selv og andre, men også om hvordan vi forholder oss til virksomhetens verdier, mål og visjoner.

På den annen side vil kurset bygge på aktivitetsteori med forskning omkring organisasjoner og dets praksiser. Her settes det mer fokus på ledelse som aktivitet enn på den individuelle lederen. Tilnærmingen gir fruktbare perspektiver på organisatorisk kompleksitet, og den belyser temaer som ofte har vært glemt av tradisjonell ledelsesforskning: Menneskers relasjonalitet og kroppslighet, og betydningen av ting, rutiner og symboler. Lederen er sentralt plassert i praksisen, og har samtidig et ansvar for å være en stifinner og oppdagelsesreisende i grensesonene. Teoriene kaster spennende lys over ledelsesaktiviteten i kirken.

Arbeidsform og tematikk
PLU 18-19 vil ta utgangspunkt i tematikk som vil bli utformet i samspill med perspektiver deltakerne melder inn. Vi kan nevne en rekke aktuelle tema: 

 • Ledelse som tolkning og samhandling
 • Ledelse og læring
 • Kirken som organisasjon
 • Demokrati, ledelse og styring
 • Tro, tradisjon og spiritualitet
 • Strategi, stabilisering og endring
 • Teamarbeid, stab og frivillighet
 • Motivasjon og motstand
 • De krevende sakene
 • Arbeidslivets regler
 • Profesjon, kompetanse og makt
 • Roller og tjenesteteologi
 • Mine og andres kommunikasjonsformer
 • Tilbakemeldingskultur 
 • Forebygging og håndtering av konflikt
 • Mikro og makroperspektiver – handlingsrom og samfunn
 • Fellesskap og frivillighet
 • Drivkrefter og motivasjon
 • Tro og kommunikasjon folkekirkekonteksten
 • Egen myndighet som leder

Kurset vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, samtaler, litteraturstudier, herunder deltakernes refleksjoner over egen praksis i samspill med teoretiske perspektiver. Deltakerne vil inviteres til å reflektere over lederroller, utfordringer og dilemmaer i egen hverdag som prester. Dette krever en villighet til å dele og reflektere over utviklingspotensial i egen lederrolle sammen med andre deltakere i kurset.

Faglig ansvarlige
Ansvarlige for emnet er: Praktikumsleder Fredrik Saxegaard, sammen med førsteamanuensis II i religionspsykologi, Gry Stålsett og EVU-leder Inge Westly. Andre bidragsytere vil trekkes inn der det vil være relevant for tematikken kurset.

Omfang og innretning
PLU 18-19 inngår med 30 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Dette tilsvarer 18-21 ukers fullt arbeid, her fordelt på tre semestre.Vi anbefaler at man søker arbeidsgiver om permisjon i 10 uker eller mer. Det vil bli lagt til rette for å skrive masteroppgave på ytterligere 30 studiepoeng i forlengelse av kurset, for deltakere som ønsker dette.

Kurset består av tre samlinger. Første samling blir i uke 11 i 2018 på Granavolden, andre i uke 42 eller 43 i oktober 2018. Tredje kursuke blir våren 2019.

Økonomi og søknadsfrist
Kursavgift er kr 34.000 inklusive semesteravgift. Første halvpart av beløpet faktureres i 2018 og siste halvpart i 2019. Søknadsfrist til MF er 15. november 2017 (NB!)

Vi minner om at søknadsfunksjonen i Kompetanskartet for prester nå er nedlagt, og at søknad om permisjon og søknad om opptak på kurs nå skjer i atskilte operasjoner.

Prester ansatt i bispedømmer i Den norske kirke må søke biskop/arbeidsgiver om permisjon og økonomisk støtte med frist som tidligere, 15. september. Søknad til MF om opptak på kurs skjer på Søknadsweb for etter- og videreutdanning. Ved søknad til MF forutsettes det at permisjon og finansiering er avklart med arbeidsgiver.

Kontakt
For nærmere informasjon, ta kontakt med EVU-leder Inge Westly, tlf: 22590593

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"