Kunsten å snekre en preken - med prostiet som verksted, regional tilrettelegging, 2017/2018

Det teologiske Menighetsfakultetet tilbyr nå det prostibaserte kurset "Kunsten å snekre en preken - med prostiet som verksted". Målet er å utvikle bedre prekener og bidra til positivt læringsmiljø i kollegiet. Studiet tar i bruk metodikk for beskrivelse av egne og hverandres prekener, og henter ressurser fra retorikkens verktøykasse for å gi hjelp til godt innhold, god struktur og frihet fra manuskript. Påmeldte prostier inngår i en samordning av undervisningsopplegg innenfor bispedømmer eller andre egnete regioner.

 

Periode

Høst 2017 – Vår 2018

Mål og rammer
Kunsten å snekre en preken er et prostibasert kurs med prekenen som tema. Det retter seg mot prester og har vært gjennomført i flere titalls prostier tidligere med meget gode tilbakemeldinger. Kurset har som mål å utvikle bedre prekener og bidra til positivt læringsmiljø i kollegiet.  Ved hjelp av metodikk for beskrivelse og utvikling av prekener er målsettingen å gi:

  • God evne til å analysere og beskrive egen prekenpraksis ut fra et performativt, retorisk og teologisk perspektiv
  • God evne til å utvikle prekener med vekt på god struktur og frihet fra manuskript

Kurset forutsetter at prostisamlingene gjøres til felles arena for prekenarbeidet og involverer alle prester. Studiet kan inngå som emne i «Erfaringsbasert mastergrad» i praktisk teologi. Enkeltdeltakere i prostiene kan velge å gjennomføre kurset som et ordinært prostilagskurs, uten studiepoeng og med lavere arbeidskrav (se nedenfor).

Prostiet er kursets primære læringsarena. I tillegg vil det legges opp til felles undervisning på regionalt nivå over til sammen fire kursdager, fordelt på to eller flere samlinger.  Den regionale tilretteleggingen innebærer at påmeldte prostier må regne med å inngå i en samordning av undervisningsopplegg innenfor bispedømmer/regioner. 

For prostier som allerede har gjennomført «Kunsten å snekre en preken» og vil delta videre, vil det kunne tilbys en påbygningsdel til kurset (10 stp). Her vil man gjøre bruk av reflekterende metode i prekenarbeidet; se på sammenhengen mellom kommunikasjon, person og spiritualitet; og i tillegg arbeide særskilt med prekentekster og tema for jul og påske. Mer informasjon om dette kan fås ved henvendelse til kursansvarlig.

Faglige ansvarlige
De faglig hovedansvarlige fra MF vil være: Praktikumsleder Fredrik Saxegaard, Førsteamanuensis, PhD Tone Stangeland Kaufman, stipendiat Linn Sæbø Rystad og EVU-leder Inge Westly (kursansvarlig). 

Metodikk og undervisningsformer
Kurset gir anledning til å arbeide kreativt med egne prekener og prekenprosess. Heller enn å vurdere kollegers prekener, legges det vekt på å beskrive prekener og bidra til utvikling med verktøy fra muntlighetstradisjoner, retorikk og nyere homiletikk. 

Undervisningsformer: erfaringsrefleksjon, kollokvier, øvelsesgrupper, seminar, forelesninger, workshops, litteraturstudier.

Struktur – samlinger
Følgende kurssamlinger inngår:

  • Forkurs for kontaktpersoner fra prostiene – varighet: én dag
  • Regionale samlinger innenfor bispedømmer / egnete regioner: totalt fire kursdager fordelt på to eller flere samlinger. 
  • Seks samlinger i prostiet knyttet til ordinære møter i prostiet, tre hvert semester.

Forkurs og regionale samlinger gjennomføres med fagpersoner fra MF til stede.

Samlinger lokalt i prostiene gjennomføres uten eksterne fagpersoner til stede. Opplegget følger en fast utarbeidet struktur. Proster og/eller lokale kontaktpersoner må delta på forkurset for å kunne lede arbeidet i prostiet.

Det er viktig at andre gjøremål i lokallagssamlingen (f.eks. tekstgjennomgang, administrative spørsmål etc.) er holdt utenom de oppsatte tidsrammene i samlingene.

Arbeidskrav:
Til kurset stilles det krav om fremmøte (75 %) samt innlevering av 3 refleksjonsnotat knyttet til prekenarbeidet av omfang hver på ca. 1200 ord. For de som tar kurset med studiepoeng, vil det i tillegg kreves et boknotat på ca. 1500 ord og et avsluttende refleksjonsnotat på 1500-2000 ord. Alle leser ca. 450 sider litteratur i løpet av kursperioden. De som tar kurset med studiepoeng, leser i tillegg ca. 250 sider. (Det tas forbehold om mindre endringer i arbeidskravene i den endelige emnebeskrivelsen for kurset). 

Arbeidsmengde/permisjonsbehov
10 studiepoeng tilsvarer 5-6 ukers fullt arbeid. Det er viktig for kursets kvalitet at rammene for studiepermisjon er tydelig avklart på forhånd slik at deltakerne er sikret tid til å arbeide med kurset.  Vi legger til grunn at felles studiesamlinger og prostilagssamlinger, samt noe for- og etterarbeid til disse, gjøres innen ordinær arbeidstid. Utover dette må partene bli enige om hvordan studietiden skal tilrettelegges i tråd med eksisterende rutiner for dette. Vi beregner kursets arbeidstid som følger:

Kurselement

 

 

Uten studiepoeng

 

 

Med studiepoeng

Fellessamlinger

 

 

4 dager

 

 

4 dager

Prostisamlinger

 

 

6 dager

 

 

6 dager

Innleveringer

 

 

4 dager

 

 

6 dager

Litteratur

 

 

6 dager

 

 

10 dager

Til sammen

 

 

20 dager

 

 

26 dagerKoordinatorer

Ved påmelding fra bispedømme/flere prostier i et bispedømme, vil det være en forutsetning med regional tilrettelegging. Det må da oppnevnes en regional koordinator som har ansvar for tilrettelegging av samlinger i regionen og den fortløpende kontakten med MF.

Prosten er kursansvarlig i prostiet – oppgaver kan delegeres. Prosten anbefales å utpeke to lokale kontaktpersoner som vil få oppgaver som lokale kurskoordinatorer. Disse trenger ingen spesielle forkunnskaper i pedagogikk eller homiletikk, men bør være interesserte i temaet.

Prostikontaktene har følgende oppgaver:

  • Den ene skal ha ansvar for å forberede og lede de lokale samlingene.
  • Den andre skal være ressursperson i forbindelse med at kurset vil benytte seg av Fronter som elektronisk læringsplattform (ved innleveringer, informasjon fra kursledelsen etc). Dette krever ingen spesielle forkunnskaper innen IKT, men at en er rimelig fortrolig med denne typen dataverktøy

Oppgavene vil bli gjennomgått i forkurset for koordinatorer i forkant av kurset.

Koordinatorene må påregne noe tid til forberedelse av samlingene, men har ikke noe ansvar utover forberedelse og gjennomføring. Alle prostisamlinger vil følge en detaljert mal. 

Økonomi
Kursavgift er 1 800 per deltaker. Dette inkluderer faglig tilrettelegging og medvirkning fra MF. Semesteravgift på kr 600 og utgifter til litteratur kommer i tillegg.

Det forutsettes at prostier/bispedømme legger praktisk til rette for de ulike typer samlinger. Tilsvarende forutsettes det at alle kostnader til kost, losji og lokaliteter ved forkurs og studiesamlinger dekkes av deltakende prostier/bispedømme.

Kursmiljø
Vi anbefaler at det legges til rette med egnete lokaliteter, bespisning og hyggelige rammer for kurset. Kurset må disponere lokaler som gjør at man kan dele seg inn i mindre grupper der hvor det er påkrevd.

Vedrørende studiepoeng
Det er ikke et krav at alle prestene i prostiet gjennomfører studiekravene og tar kurset med studiepoeng. Den enkelte prest må heller ikke ha bestemt seg før kursstart. Vi mener at kurset vil ha mye å gi, uansett hvilken variant man velger. Det er likefullt ønskelig at så mange som mulig er positivt innstilt til å gjennomføre studiekravene som følger med studiepoeng.

For mer informasjon: ta kontakt med kursansvarlig, EVU-leder Inge Westly, inge.westly@mf.no, eller 22 59 05 93 mobil 932 49 283.

 

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"