Prest og teolog i praksis (PTP) 2022-2023

Emnet Prest og teolog i praksis er et obligatorisk fellesemne i den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi (MPT), men har vist seg nyttig også for deltakere som ikke planlegger å gjennomføre en mastergrad. Prester, diakoner, kateketer og andre som kvalifiserer til opptak på MPT, kan søke opptak på emnet. Del 1 av emnet utgjør den avsluttende delen i «Innføringsprogram for nye prester» (5 stp). Emnet arrangeres rullerende, i fellesskap av institusjonene som tilbyr mastergrad i praktisk teologi: VID, TF/UiO og MF, i samarbeid med PF. Hovedansvar for gjennomføring i 2022/23 ligger hos MF.


Emnet har to tematiske tyngdepunkt

  • Del 1 (TEOL8598) gir innføring i praktisk-teologisk arbeid omkring prestetjenesten i en ny tid, i spenningen mellom tradisjon og nye utfordringer lokalt og globalt.

 

  • Del 2 (TEOL8599) fokuserer på teologisk faglighet i praksis og hvordan prestens profesjonskunnskap kan utvikles i spenningsfeltet mellom akademisk kunnskap og erfaring. Emnet gir metodiske verktøy til videre kurs i mastergraden, samt masteroppgaven.

 

Emnet skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som et viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet. Emnet fokuserer både på den enkeltes selvforståelse som prest og på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter med sikte på fornyet inspirasjon i prestehverdagen. 

Undervisning
Emnet gjennomføres med to kurssamlinger: En tredagerssamling 17.-19. oktober 2022 på Granavolden Gjæstgiveri på Gran på Hadeland, og en tredagerssamling 6.-8. mars 2023 på Campus MF i Oslo.

Forelesere
Det blir kursledere fra MF vitenskapelig høyskole (MF), Det teologiske fakultet (UiO), Presteforeningen og VID vitenskapelige høgskole (VID)..

Arbeidsformer
Deltakerne skal utarbeide skriftlige forarbeider til samlingene. De skal gi og motta tilbakemelding på disse i løpet av kurssamlingen, og det veksles mellom forelesninger og refleksjon i grupper. Det skal leveres et refleksjonsnotat (del 1) og et essay (del 2) etter samlingene. I hvert del-emne inngår det et litteraturstudium på 350 sider. Selvstudium av pensumlitteraturen blir forutsatt.

Obligatoriske aktiviteter
For Prest og teolog i praksis, del 1: 5 studiepoeng:

For å få avsluttende vurdering må studenten bestå/få godkjent:

 

  • Obligatorisk deltakelse på samlingen (minimum 75%)
  • Litteraturrapport (1200 – 1500 ord). Denne skrives på bakgrunn av egenvalgte 100 sider av fellespensum og skal vise hvordan valgt litteratur kan være relevant for egen prestetjeneste. Leveres til oppgitt frist før samlingen.
  • Refleksjonsnotat (1200 – 1500 ord) som på bakgrunn av kurssamlingen og pensum reflekterer over interessefelt og mulig tema for videre studier. Notatet kan gjerne reflektere rundt og begrunne tema og problemstilling for faglig essay til Prest og teolog i praksis, del 2. Leveres til oppgitt frist etter kurssamlingen.


For Prest og teolog i praksis, del 2: 5 studiepoeng (opptakskravet her er gjennomført og bestått PTP del 1):

For å få avsluttende vurdering må studenten bestå/få godkjent:

  • Obligatorisk deltakelse på samlingen (minimum 75 %)
  • Utkast til faglig essay som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode. Tema og problemstilling fastsettes i samråd med veileder. Leveres til oppgitt frist før andre kurssamling og blir gjenstand for tilbakemelding på samlingen.
  • Endelig innlevering av bearbeidet faglig essay til oppgitt frist etter samlingen.

Vurderingsform
PTP del 1: Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av emnets obligatoriske aktiviteter. Se obligatoriske aktiviteter PTP del 1.

PTP del 2: Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av emnets obligatoriske aktiviteter. Se obligatoriske aktiviteter PTP del 2.

Emnebeskrivelser
Du finner emnebeskrivelse til PTP1 / TEOL8598 her.

Du finner emnebeskrivelse til PTP2 / TEOL8599 her.

Økonomi og permisjon
PTP del 1 koster kr 11 000. Dette dekker alle utgifter til kost og losji på samlingen på hotell i oktober. PTP del 2 koster kr 6 500, dette dekker kursfasilitering, lunsj alle dager + én middag på samlingen på campus MF i mars 2023.

Deltakerne må selv dekke reiseutgifter, SiO-avgift (ca kr 600), og utgifter til litteratur til samlingene, samt øvrige utgifter til kost/losji på samlingen på campus MF i mars 2023.

For prester som deltar i Bispemøtets innføringsprogram for nye prester vil Bispemøtet sentralt dekke kursavgift for del 1 (kr 11 000) og bispedømmet dekke reiseutgifter. Del 2 av kurset må deltakere i innføringsprogrammet søke om å få dekket av arbeidsgiver. Man må da søke gjennom Regionalt etterutdanningsutvalg på vanlig måte. Det innebærer kr 6 500. I tillegg må man ha dekning for reise til og opphold i Oslo på kursdagene, samt utgifter til pensum og SIO-avgift, p.t. ca. kr 600.

Prest og teolog i praksis, del 1 og 2 til sammen (5 + 5 studiepoeng) forutsetter seks ukers arbeidsinnsats, og det gis normalt permisjon med lønn i 24 dager (inkl. kurssamlinger, lesedager, arbeid med innleveringer). For de som bare tar 5 studiepoeng (bare del 1 eller bare del 2) er arbeidsinnsatsen beregnet til det halve og det bør normalt gi 12 dagers permisjon.

Fakta
Studiepoeng: 5 + 5
Søknadsfrist: 1. juni 2022
Oppstart: høst 2022
Studiested: MF vitenskapelig høyskole, Oslo
Type enkeltemne: Obligatoriske emner i Mastergrad i praktisk teologi
Pris: kr 11 000 for del 1 og kr 6 500 for del 2
Begge emnene inngår i Erfaringsbasert master i praktisk teologi

Søknad

For søknad om opptak til studiestedet gjelder følgende: Alle, både deltakere i innføringsprogram for nye prester og andre, søker opptak til kurset på MFs EVU web (etter- og videreutdanningsweb) innen 17. juni 2022. De som ønsker å ta både del 1 og del 2 søker opptak på begge emnene innen denne fristen. Søkere som går i innføringsprogrammet nå, eller som har gjennomført PTP del 1 tidligere og som vil gjennomføre PTP del 2 våren 2023, kan søke om opptak på MFs EVU web senest innen 10. januar 2023, jf. rutinene for søknad om permisjon og støtte fra arbeidsgiver for ansatte i bispedømmene.  

For søknad om støtte og permisjon fra arbeidsgiver gjelder følgende for ansatte i bispedømmene: søknad om permisjon og støtte til deltakelse skjer i tråd med gjeldende rutiner, innen innen 15. mars 2022. Prester som deltar i innføringsprogrammet for nye prester, trenger ikke å søke arbeidsgiver om å delta på PTP del 1. Prester i innføringsprogrammet som ønsker å delta i PTP del 2, søker om permisjon og støtte innen søknadsfristen 15. september 2022. Tilsvarende kan gjelde for prester som har gjennomført del 1 tidligere, og som ønsker å gjennomføre del 2 våren 2023. Les mer om rutiner for søknad og støtte til arbeidsgiver her. Søkere med andre arbeidsgivere forholder seg til rutinene i sine sammenhenger.

For mer informasjon om emnet
Inge Westly, inge.westly@mf.no, tlf. 22 59 05 93

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"