Pilegrim i historie og samtid (utsatt til høsten 2021)

Studieemne ved TF, UiO Pilegrim i historie og samtid (UTSATT til høsten 2021)

Kurset utsettes som følge av reiserestriksjoner innført våren 2020. Denne siden vil oppdateres med nye datoer for høsten 2021. Påmeldinger vil behandles som interessemeldinger og holdes løpende oppdatert når nye kursdatoer foreligger.

 

Har du interesse for pilegrimsarbeid?

Ekskursjon til Orknøyene

Kurset Pilegrim i historie og samtid har 10 studiepoeng og er samlingsbasert. Første samling foregår i Kirkwall på Orknøyene i uke 35 der kurslederne har etablert samarbeidsrelasjoner til prester (Church of Scotland) og pilegrimsforskere (University of the Highlands and the Islands). Målgruppa for kurset er prester og andre kirkelige ansatte som har interesse for og/eller erfaring fra pilegrimsarbeid.

Hvordan kan vi aktivere lokale ressurser i pilegrimsarbeidet?

Pilegrimsleden St Magnus Way ble etablert i 2017 og måten lokale ressurser i historie, arkeologi og kirkeliv brukes i pilegrimsarbeidet på Orknøyene er av stor læringsverdi for menigheter som skal etablere lokalt pilegrimsarbeid i Norge - enten som en del av menighetens aktiviteter eller som vertsstruktur for besøkende pilegrimer. Deltakerne vil få møte lokale ildsjeler i pilegrimsarbeidet og se hvordan pilegrimsarbeid kan bygges opp på småsteder. Vi vil studere og reflektere over hvordan historie, kultur og kirke brukes i lokalt pilegrimsarbeid, og hvordan den lokale kirke kan ta imot pilegrimer. 

Kurset vil gi deg oppdatert kunnskap om historisk og aktuell pilegrimsforskning og pilegrimsteologi, og inngående kjennskap til praktisk pilegrimsarbeid i kirkelig og offentlig regi. Kurset vil gi deg forståelse av og kunnskap om hva lokal materiell og ikke-materiell kulturarv kan bety for et pilegrimsarbeid. Kurset har også et praktisk siktemål. Vi skal tilbringe halvannen dag på leden og erfare hvordan vandringen er tilrettelagt i det orknøyske natur- og kulturlandskapet og hvordan historie og arkeologi brukes langs leden. Foruten besøk i St. Magnuskatedralen i Kirkwall vil vi besøke en lokalmenighet på leden og møte ansatte der. 

Pilegrimsrenessansens utfordringer til kirken

Den senmoderne pilegrimsrenessansen er et fenomen som utfolder seg både på siden av, men også i berøring med etablert, organisert religion, og er et slående eksempel på samtidsspiritualitet. Det sies ofte at ”pilegrimen er tilbake”, men vandrerens motivasjon, praksiser og kontekst er ikke identisk med middelalderpilegrimens. Vandrerne passer ofte ikke inn i etablerte religiøse kategorier, men langs de gamle ledene ligger kirkene som perler på en snor, og er i større eller mindre grad tilgjengelige for de som vandrer på leden. Dette utfordrer lokale menigheter til ny refleksjon om egen identitet og nye praksisformer..

Det offentlige pilegrimsarbeidet i Norge er i sterk vekst, og nye deler av «Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim» etableres fortløpende. Dette pilegrimsarbeidet står på fire søyler: Miljø, næring, kultur og kirke. I regjeringens pilegrimsstrategi fra 2012 står det at: «Revitalisering av pilegrimsvandringene skal gi bidrag til at kristen tro og tradisjon forblir viktige kilder for menneskers identitet og tilhørighet.» Kirkas bidrag etterspørres derfor i pilegrimsarbeidet, og presters og lokalmenigheters kompetanse er viktig i også denne sammenheng. 

Samarbeid med orknøyisk forskning og kirkeliv

Et samarbeid med forskere på det lokale universitetet i Kirkwall (Orkney College, University of the Highlands and the Islands) er under etablering.  De har sagt seg villige til å bidra med praktisk støtte til kurset i form av rom, guiding og forelesninger. Vi har også kontakter i en lokalmenighet på Orknøyene som vi vil bruke aktivt i kurset.

 

Praktiske opplysninger

Kurset koster deltagere 5 000,- som dekker tilrettelegging av desentralisert undervisning, guiding og transport lokalt på Orknøyene.

Deltagere må selv beregne egne utgifter til reise, mat og opphold på samlingene.

Til Orknøyene går det direktefly fra Bergen deler av året, eller man kan fly fra Oslo, Bergen eller Stavanger via Aberdeen eller Edinburgh.  Se https://www.loganair.co.uk. Deltakerne bør regne med rundt 4000 kroner til flyreisen, og det er viktig å bestille i god tid. 

Overnatting skjer på hotell i Kirkwall (rundt 1000 kroner per natt for enkeltrom med frokost). TF reserverer rom som deltakerne betaler selv. Billigere overnatting er mulig på vandrerhjem (4 – 500 kroner per natt) for de som ønsker det. Mandag og fredag er reisedager, så samlingene disse dagene skjer etter klokka 18 (mandag) og før klokka 11 (fredag).  

I tillegg kommer utgifter til reise og evt. opphold til framleggseminar i Oslo i november. 

Milepæler: Frist for godkjenning av problemstilling til semesteroppgave er 15.09.20. Frist for levering av utkast til oppgave til framleggseminaret er 01.11.20.

Deltagere må også dekke utgifter til pensumbøker (max. kr. 1000) og semesteravgift (p.t. 620,-)

Kurslederne:

Birgitte Lerheim er førsteamanuensis i teologi med vekt på religionspedagogikk og kirkelig undervisning, og har jobbet mye med historiedidaktikk, og forsker nå på pilegrimsfeltet. Hun har erfaring fra pilegrimsarbeid som frivillig i Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard og ved Pilegrimssenter Oslo, og har deltatt på vandringer i inn- og utland. 

Roger Jensen er daglig leder ved Pilegrimssenter Oslo (siden 2010) og pilegrimsprest i Oslo bispedømme, og har lang og bred erfaring fra vandring i ulike europeiske land og vandreledelse langs pilegrimsleden i Norge. Han har skrevet boka Pilegrim – lengsel, vandring, tenkning som har kommet ut i tre opplag og også er oversatt til tysk, og som regnes som et standardverk innen pilegrimsfeltet. 

I pilegrimskurset bruker Birgitte og Roger erfaringer de har gjort gjennom flere runder med kurset KRIS1813, et historie- og formidlingsemne for menighetspedagoger, i kombinasjon med sin forsknings- og praksiskompetanse fra pilegrimsfeltet. De arbeider nå (i samarbeid med fagfolk fra Spania, Italia, Romania, Bulgaria og Tyrkia) med et Erasmus+-finansiert FOU-prosjekt knyttet til vertskapskompetanse langs europeiske kultur- og pilegrimsveier. Se https://oslo.pilegrimsleden.no/no/panhera/ 

 

Emnebeskrivelse per 14.01.20:
Pilegrim i historie og samtid (emnekode kommer)

Fakta om emnet: 

I dag har det vestlige pilegrimsfenomenet en ny renessanse. At mennesker igjen for noen tiår siden tok opp vandring til helligmål langs de gamle ledene kom som en stor overraskelse på både forskere og kirkesamfunn. Men hva innebærer dette fenomenet? Er det middelalderpraksiser og – teologier som hentes opp, eller er det noe helt annet og nytt? Hvem er vandrerne og hvorfor vandrer de? Hvorfor og hvordan kan den lokale kirke arbeide med pilegrim i dag?

På bakgrunn av disse spørsmålene gir kurset en bred innføring i pilegrimsfenomenet i vestlig kristendom historisk sett og i vår samtid. Både historiske, samfunnsvitenskapelig og teologisk faglighet vil bli benyttet.  Emnet har også et praktisk og historiedidaktisk siktemål, hvor studentene gis en innføring i hvordan et pilegrimsarbeid kan bygges opp og hvordan kristendomshistorie og fromhetspraksiser kan formidles, med vekt på både vandringspraksis og bruk av helligsteder. I dette arbeidet vil vi bruke ressurser som fortellinger om norske middelalderhelgener, skandinavisk skapelsesteologi og økumeniske praksiser. 

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om pilegrimsfenomenet i vestlig kristendom i historie og samtid med vekt på både praksiser og teologi. Studentene skal lære å drøfte og forstå disse gjennom en kritisk og kontekstuell tilnærming, bl.a. gjennom et minneteoretisk perspektiv. De skal også få verktøyer til å arbeide kreativt og konstruktivt med pilegrimsarbeid i Den norske kirke i dag. 

Økonomi og påmelding

Søknadsfrist til biskop er 15. mars 2020. Lenke til rutiner for slike søknader finner du nederst på denne siden.

Søknadsfrist hos TF: 1. juni 2020 på TFs nettside.

https://www.tf.uio.no/studier/evu/kurs/2020/pilegrim-i-historie-og-samtid-/

Emnet gjennomføres under forutsetning av minimum 15 påmeldte deltakere, og har et begrenset antall studieplasser. 

Forkunnskaper

Samme opptakskrav som til mastergraden i praktisk teologi (yrkespraksis og faglig  kompetanse) samt generell studiekompetanse (som inkluderer både norsk- og engelskkrav). 

Overlappende emner

Ingen

Undervisning 

Undervisningen er samlingsbasert, og består av en femdagers ekskursjon til Orknøyene i uke 35 (24. – 28. august) og en 1 eller 2 dagers framleggseminar på TF eller Granavollen i november. 

Arbeidsformene vil være en kombinasjon av forelesninger, workshops og vandring hvor den nye pilegrimsleden St.Magnus Ways (https://www.stmagnusway.com ) og Magnuskatedralen vil være viktige ressurser. Vi kommer til å ha base i Kirkwall hvor forelesningene vil finne sted i lokalene til University of the Highlands and the Islands. I tillegg til de emneansvarlige vil studentene få møte forskere fra UHI og prestekolleger i The Church of Scotland som har vært involvert i utviklingen av leden på Orknøyene. Vi skal også selv vandre en del av leden.

Deler av undervisningen vil foregå på engelsk. 

Obligatoriske innleveringer - arbeidskrav

Problemstilling til semesteroppgave (frist: 15.09.20) og utkast av oppgave til framleggseminaret (frist: 01.11.20) må godkjennes for å gå til eksamen. 

Eksamen

Semesteroppgave (3000 – 4000) ord med utgangspunkt i egen kontekst. Studentene skal velge et pilegrimsrelatert tema med tilknytning til eget bispedømme og drøfte dette i lys av kunnskap om pilegrim i historie og samtid med henblikk på å bruke materialet i egen praksis.  Studentene får veiledning.

Evaluering 

Bestått/ikke bestått

Annet

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Det teologiske fakultet og Pilegrimssenter Oslo. Emneansvarlige er Roger Jensen og Birgitte Lerheim.

Studentene bestiller selv flyreise. Reservasjon for overnatting gjøres av TF, studentene betaler selv på stedet. 

Kontakt

Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no 22850385/91795331

Brynjulv Norheim, brynjulv.norheim@teologi.uio.no 22850367

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"