Prest og teolog i praksis 2021-22

Emnet Prest og teolog i praksis er et obligatorisk fellesemne i den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi (MPT), men det har vist seg nyttig også for deltakere som ikke planlegger å gjennomføre en mastergrad. Del 1 av emnet utgjør den avsluttende delen i «Innføringsprogram for nye prester» (5 stp). Emnet arrangeres i fellesskap av institusjonene som tilbyr mastergrad i praktisk teologi: VID, TF/UiO og MF, i samarbeid med PF.

Emnet har to tematiske tyngdepunkt. Del 1 gir innføring i praktisk-teologisk arbeid omkring prestetjenesten i en ny tid, i spenningen mellom tradisjon og nye utfordringer lokalt og globalt. Del 2 fokuserer på teologisk faglighet i praksis og hvordan prestens profesjonskunnskap kan utvikles i spenningsfeltet mellom akademisk kunnskap og erfaring. Emnet gir metodiske verktøy til videre kurs i mastergraden, samt masteroppgaven.

Emnet skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som et viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet. Emnet fokuserer både på den enkeltes selvforståelse som prest og på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter med sikte på fornyet inspirasjon i prestehverdagen. 

Undervisning

Emnet gjennomføres med to kurssamlinger: En tredagerssamling 25.-27. oktober 2021 på Scandic Stavanger Airport, og en tredagerssamling 7.-8. mars 2022 på Campus VID Stavanger.

Forelesere

Det blir kursledere fra MF vitenskapelig høyskole, Det teologiske fakultet (UiO), Presteforeningen og VID vitenskapelige høgskole (VID). Arrangør i 2021/22 er VID.

Arbeidsformer

Deltakerne skal utarbeide skriftlige forarbeider til samlingene. De skal gi og motta tilbakemelding på disse i løpet av kurssamlingen, og det veksles mellom forelesninger og refleksjon i grupper. Det skal leveres et refleksjonsnotat (del 1) og et essay (del 2) etter samlingene. Selvstudium av pensumlitteraturen blir forutsatt.

Obligatoriske aktiviteter

For Prest og teolog i praksis, del 1: 5 studiepoeng (25.-27. okt. 2021):

  • Obligatorisk deltakelse på samlingen (minimum 75 % frammøte)
  • Litteraturrapport (1200-1500 ord) på bakgrunn av egenvalgte 100 sider av fellespensum Rapporten skal vise hvordan valgt litteratur kan være relevant for egen prestetjeneste. Leveres til oppgitt frist før samling.
  • Refleksjonsnotat (1200-1500 ord) skal på bakgrunn av kurssamlingen og pensum reflektere over interessefelt og mulig tema for videre studier. Notatet kan gjerne reflektere rundt og begrunne tema og problemstilling for faglig essay til Prest og teolog i praksis, del 2. Leveres til oppgitt frist etter kurssamlingen.
  • Litteraturstudium ca 350 sider

For Prest og teolog i praksis, del 2: 5 studiepoeng (7.-8. mars 2022 – opptakskravet her er gjennomført og bestått PTP del 1):

  • Obligatorisk deltakelse (minimum 75 % frammøte)
  • Et utkast til faglig essay (2500 ord +/- 10 %) som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode. Tema og problemstilling fastsettes i samråd med veileder. Leveres til oppgitt frist i forkant av andre kurssamling og blir gjenstand for tilbakemelding på samlingen. Dette ferdigstilles for vurdering til eksamen.
  • Litteraturstudium på ca 350 sider

Eksamen

PTP del 1: Mappeevaluering. Består av litteraturrapport og refleksjonsnotat fra obligatoriske aktiviteter, PTP del 1. Vurderes til bestått/ikke bestått.

PTP del 2: Faglig essay på 2500 ord +/- 10 %. Se obligatoriske aktiviteter PTP del 2. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelser

Du finner emnebeskrivelse til PTP1 her.

Du finner emnebeskrivelse til PTP 2 her.

Økonomi og permisjon

PTP del 1 koster kr 11 000, som dekker utgifter til kost og losji på samlingen på hotell i oktober 2021, samt kursfasilitering. PTP del 2 koster kr 6 500, som dekker lunsj + én middag på samlingen på campus VID Stavanger i mars 2022, samt kursfasilitering. Deltakerne må selv dekke reiseutgifter og utgifter til litteratur til samlingene, samt øvrige utgifter til kost/losji og semesteravgift på samlingen på campus VID Stavanger i mars 2022.

For prester som deltar i Bispemøtets innføringsprogram for nye prester, vil Bispemøtet sentralt dekke kursavgift for del 1 (kr 11 000) og bispedømmet dekke reiseutgifter. Del 2 av kurset må deltakere i innføringsprogrammet søke om å få dekket av arbeidsgiver. En må da søke gjennom Regionalt etterutdanningsutvalg på vanlig måte. Det innebærer kr 6 500 til kursfasilitering. I tillegg må en ha dekning for reise til og opphold i Stavanger på kursdagene, samt utgifter til pensum og semesteravgift, p.t. kr 780.

Prest og teolog i praksis, del 1 og 2 til sammen (5 + 5 studiepoeng) forutsetter seks ukers arbeidsinnsats, og det gis normalt permisjon med lønn i 24 dager (inkl kurssamlinger, lesedager, eksamensdager). For de som tar 5 studiepoeng (bare del 1 eller bare del 2) er arbeidsinnsatsen beregnet til det halve og det bør normalt gi 12 dager permisjon.

Fakta

Studiepoeng: 5 + 5

Søknadsfrist: 1. juni 2021

Oppstart: høst 2021

Studiested: Stavanger

Type enkeltemne: Obligatoriske emner i Mastergrad i praktisk teologi

Pris: kr 11 000 for del 1 og kr 6 500 for del 2

Begge emnene tilhører Mastergrad i praktisk teologi

Søknad

Søkere skal søke støtte til EVU-kurs til sin arbeidsgiver innen 15. mars 2021.

Lenke til rutiner og søknadsfrister finner du her.

Denne fristen gjelder ikke for søkere i Innføringsprogrammet.

Alle søker opptak til kurset på VIDs EVU-web (etter- og videreutdanningsweb), https://fsweb.no/evuweb/velgInstitusjon.seam

Søknadsfrist er 1. juni 2021.

De som ønsker å ta både del 1 og del 2, søker opptak på begge emnene.

Søkere i Innføringsprogrammet for nye prester, som alt har gjennomført PTP del 1 og som vil gjennomføre PTP del 2 våren 2022, kan senest innen 15. januar 2022 søke om opptak på VIDs EVU web (se adresse over).

For mer informasjon om emnet

Kontakt Hans Austnaberg (hans.austnaberg@vid.no/ 5151 6235) eller Sissel Gjøvikli (sissel.gjovikli@vid.no/ 5151 6233). 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør (konst.):
Emil Engeset

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"