Funksjonshemming og kirken (nettstøttet emne)

Disability and the Church (online support)

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende teologiske refleksjoner om funksjonshemming. Fokus er også på praktisk-teologiske og diakonale problemstillinger knyttet til inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i kirken. Studentene får en innføring i den historiske utviklingen av teologisk tenkning rundt funksjonshemming, fra Bibelens tekster, via diakonihistorien til framveksten av en funksjonshemmingsteologi i vår egen samtid, som vektlegger inkludering som diakonal tenkning og praksis.

I emnet inngår en samling, på campus eller i forbindelse med Hel-konferansen.

Hovedtemaer:

 • Funksjonshemming i Bibelen
 • Funksjonshemming i kirken

 • Inkluderende diakonal praksis

Emnekode: MPT-308
Antall studiepoeng: 10
Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus: Valgemne
Studienivå: Høyere grad

Plassering i studieløpet
Heltid: Ikke aktuelt
Deltid: Ikke aktuelt
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Stavanger
Undervisningstermin: Høst/vår
Obligatorisk undervisning: Nei
Praksisstudier: Nei
Praksisomfang: 0 timer/uker
Undervisningsomfang:14 timer
Omfang annet lærerstyrt arbeid:16 timer
Omfang studentstyrt arbeid:
240 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
270 timer
Progresjonskrav: Ingen


NB! Merk at kurset gjennomføres høsten 2021. Søknadfrist til lærested er satt til 30. mai 2021.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten

 • har fordypet kunnskap om funksjonshemmingsstudier som et tverrfaglig felt

 • har inngående kunnskap om problemstillinger knyttet til funksjonshemming innenfor teologi og diakoni

 • har avansert kunnskap om Den norske kirkes arbeid for inkluderende menighetsfellesskap

Ferdigheter:

Studenten

 • kan analysere og identifisere status for inkluderende praksis i en kirkelig kontekst

 • kan legge til rette for inkluderende trosutøvelse, gudstjenestefeiring, trosopplæring og andre aktiviteter

 • kan anvende og innlemme diakoniplanen i menighetens arbei

 • kan utvikle metoder til bruk for ansatte og frivillige for å inkludere barn og unge med nedsatt funksjonsevne i trosopplæringen

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan med utgangspunkt i bibelske, kirke- og diakonihistoriske perspektiv analysere problemstillinger i forhold til variasjoner i funksjonsevne

 • kan reflektere kritisk rundt kirkelige praksiser og hvordan de inkluderer eller ekskluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • kan analysere relevante etiske problemstillinger knyttet til inkludering av mennesker med kognitive funksjonshemminger

 • kan anvende lover og rettigheter om frihet til trosutøvelse og universell utforming/tilgjengelighet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Nettundervisning

 • Undervisning og gruppearbeid på samlingen på campus eller i forbindelse med HEL-konferansen

 • Logg

 • Faglig forum

Obligatoriske aktiviteter

 • Delta på tre aktiviteter i en menighet/organisasjon som vektlegger inkludering eller tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • Refleksjonsnotat

 • Oppgave (2000 ord +/- 10%)

Vurderingsordning

Vurderingsform

image2kcw.png imagegta6a.png

Varighet

imagetaf7u.png imagev02rh.png

Vurderingsuttrykk

imagesvt6p.png image2epde.png imageacavq.png imageson7n.png

Hjemmeeksamen 2500 ord (+/- 10%)

imageca95o.png

En uke

imageljfz.png

Bestått/ikke bestått

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen

Annet

Studenten er selv ansvarlig for å kontakte en menighet/organisasjon for å få delta på tre aktiviteter som vektlegger inkludering eller tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Etter hver aktivitet skal studenten skrive en kort logg på læringsplattformen og svare på følgende spørsmål:

 • Hvor fant samlingen sted?

 • Beskriv kort hva som skjedde?

 • Reflekter over hva du lærte

I refleksjonsnotatet skal studenten reflektere over temaene inkludering og/eller tilgjengelighet med utgangspunkt i aktivitetene de har deltatt på og pensum.

Oppgave (2000 ord l+-10%) leveres på læringsplattformen innen oppsatt frist.

Det forventes en betydelig grad av selvstudium i emnet.

Pensum

Creamer, Deborah Beth. 2009. Disability and Christian Theology. Embodied Limits and Constructive Possibilities. Oxford: Oxford University Press, 35-120. (85 s.)

Dahle, Sølvi og Tor Ivar Torgauten (red.). 2015. Helt med! I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne. Oslo: Gyldendal Akademisk, 23-100, 163-247. (161 s.)

Dahle, Sølvi og Tor Ivar Torgauten (red.). 2011. Utviklingshemming og tros- og livssynsutøvelse. Oslo: Universitetsforlaget, 15-128. (113 s.)

Eiesland, Nancy L. The Disabled God. Toward a Liberatory Theology of Disability. 1994. Nashville: Abingdon Press, 9-119 (110 s.)

Tøssebro, Jan. 2010. Hva er funksjonshemming? Oslo: Universitetsforlaget, 7-81, 108-132. (98 s.)

Yong, Amos. 2011. The Bible, Disability and the Church. An New Vision of the People of God. Grand Rapids: Eerdmans, 1-117. (117 s.)

Kompendium:
Angell, Olav Helge. 2014. “Diakonia, hospitality and welfare” i Diakonia as Christian Social

Practice. An Introduction. Regnum Books, 155-167 (12 s.)
Korslien, Kari Karlsrud. 2009. «Anerkjennelsens plass i diakonien» i Diakoni - en kritisk lesebok. Tapir Akademisk Forlag, 87-102 (15 s.)

Lid, Inger Marie. 2013. “Kapittel 1. Et inkluderende samfunn”. I Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (20 s.)

Lid, Inger Marie. 2013. “Kapittel 2. Ny lovgivning”. I Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (14 s.)

Nordstokke, Kjell. 2011. “Diakonia - theory and praxis”. I Liberating diakonia. Tapir Akademisk Forlag, 41-47 (7 s.)

Solevåg, Anna Rebecca og Marta Høyland Lavik. 2013. “Helse på kvar side? Bibel, sjukdom og funksjonshemming.” Kirke og Kultur, 2/13. (14 s.)

Tilsammen ca 770 sider

Nettressurser

Kirkerådet. Plan for diakoni for Den norske kirke. 2008 (17 sider) (https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/)

Kirkerådet. Kirke og helse (56 sider)
https ://kirken.no/globalas s ets /kirken.no/om - kirken/samfunnsansvar/diakoni/helse_kirke_hefte_2015.pdf

Kirkenes verdensråd. A Church of all and for all (17 sider)
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/ix-other- study-processes/a-church-of-all-and-for-all-an-interim-statement

Forente nasjoner. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (5 sider)
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"