Kirkeårets teologi – forkynt i samtiden

Kirkeårets teologi – forkynt i samtiden (20 stp.)

Homiletisk, bibelfaglig og samtidsteologisk belyst                     

Hvordan utvikler vi prekener som treffer folk og går i dybden? Som lytter til menneskers erfaringer og åpner nye perspektiver inn i tekstene? Kurset vil bidra til utdyping og fornyelse av forkynnelsen knyttet til sentrale tema i kirkeåret. Emnet er tverrfaglig homiletisk, samtidsteologisk og bibelfaglig. Med ressurser fra samtidsteologi og fornyede bibelstudier vil det bidra til en forkynnelse som møter mennesker i nåtid og fremtid.  

 

Generelt om kurset

Å stå i det ukentlige prekenoppdraget er privilegium og utfordring på samme tid. Kirkens vitnesbyrd skal legges frem med stadig fornyet innlevelse og aktualitet. Mange tilhørere verdsetter de velkjente formuleringene. Men, en stor andel av kirkens medlemmer strever med å se hvilken mening de gamle ordene kan ha i deres liv. Dette aktualiserer spørsmålene om hvordan vi tolker tekster og tema inn i en verden som er i stadig endring. Hvordan utvikler vi en forkynnelse som ikke bare gjentar gamle formuleringer men

som møter de kommende generasjoner i deres virkelighetsforståelse? Hvordan finner vi vår egen stemme som predikanter i spennet mellom kirkens overlevering, egen tro og en kritisk tenkende samtid? Emnet vil bearbeide disse spørsmålene med utgangspunkt i sentrale motiver og tema i kirkeåret, som talen om Jesu død, oppstandelse, Guds rike, dom, frelse, evig liv og inkarnasjon.

 

Aktuelle tema

Eksempel på tema vi vil arbeide med: 

 • Linjer i ny homiletikk og homiletisk teologi
 • Samtidsteologiske perspektiver på tema som Jesu død og oppstandelse, dom og frelse
 • Oppstandelsestroen – historisk og teologisk
 • Liknelser og fortellinger om Guds rike
 • Jesus og inkarnasjonen
 • Erfaringens plass i teologi og forkynnelse
 • Studier av egne prekener, skriftlige manus og muntlig kommunikasjon

 

Arbeidsform og struktur

Emnet går over to semestre med til sammen tre kurssamlinger, to fysiske og én digital: 

Samling 1:       6. – 9. februar 2023 på Sanner hotell, Hadeland

Samling 2:       30. mai – 1. juni 2023 – digital samling

Samling 3:       23. – 26. oktober 2023 på Sanner hotell, Hadeland.

Undervisningsformer vil være forelesninger, erfaringsutveksling, arbeid med videoopptak av forkynnelse i reflekterende team, gruppearbeid, litteraturstudium og skriftlige arbeid. Det kreves at studenten forbereder seg til kurssamlinger gjennom lesning av oppsatt litteratur, videoopptak av prekener, og ved å utarbeide refleksjonsnotat som vil danne grunnlag for felles refleksjon under kurssamlingene.

Emnet inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.  Dette tilsvarer ca. 12-14 ukers fullt arbeid.

 

Forkunnskapskrav

Mastergrad i teologi, cand. theol. eller tilsvarende, og minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste.

 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:

 • Ha godkjent oppmøte i undervisningen (75 %)
 • Legge frem videopptak av egen preken i refleksjonsgruppe
 • Få godkjent refleksjonsnotat på 1200-1400 ord
 • Få godkjent litteraturnotat på 1200-1400 ord
 • Få godkjent en selvstendig faglig oppgave på 5000-6000 ord
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.

Det vil legges opp et pensum med litteratur på ca. 1400 sider.

 

Kursledelse

Emneansvarlig er professor i Jan-Olav Henriksen (ST). For øvrig bidrar professor Tone Stangeland Kaufman (PT), professor Karl Olav Sandnes (NT), professor NT Ole Jacob Filtvedt (NT), professor Kristin Joachimsen (GT), og universitetslektor Inge Westly (PT), m.fl.

 

Økonomi og søknadsfrist

Kursavgift er kr 20 000, og innbefatter faglig tilrettelegging, samt oppholdene på Sanner hotell. Reise, semesteravgift/SiO-avgift (ca 700 pr semester kr) og innkjøp av litteratur må dekkes av kursdeltaker/arbeidsgiver.

Prester ansatt i Den norske kirkes bispedømmer søker som vanlig egen arbeidsgiver om støtte og permisjon innen 15. september. Søknadsfrist til MF er 25. oktober 2022.  Søknad om opptak til MF skjer på Søknadsweb for etter- og videreutdanning. Kurset vil ha inntil ca. 25 plasser. Emnet gjennomføres kun dersom det foreligger et tilstrekkelig antall søkere. Ved søknad til MF forutsettes det at permisjon og finansiering er avklart med arbeidsgiver.

 

Kontakt

For nærmere informasjon, ta kontakt med MF KOM-leder Inge Westly, tlf. 22590593, epost: inge.westly@mf.no

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"