Inn- og utmelding

Ved pålogging gjennom ID-porten kan du undersøke om du er oppført som medlem i kirken. Det er den kristne dåp som er medlemskapskriteriet i Den norske kirke. I perioden 2013-2017 opprettet en privatperson nettstedet og app'en utmelding.no. En del medlemmer trodde de meldte seg ut på disse sidene. Disse forsøkene på utmelding ble sendt til Kirkerådet. Kirkerådet behandlet de fleste henvendelsene som regulære utmeldinger, men mange av disse "utmeldingene" hadde uleselig informasjon eller manglet signatur, og var følgelig ikke mulig å registrere som utmeldinger.