Ny liturgisk musikk - hausten 2018

Eit hefte som presenterar den nye liturgiske musikken vert sendt ut til soknekontora hausten 2018.

Ny liturgisk musikk - hausten 2018

I november 2018 vil alle soknekontor og prostekontor motta heftet Med samrøysta lovsong. Heftet er meint som ein ressurs for dei som ønskjer å gjere seg kjent med den nye liturgiske musikken. Planen er at den liturgiske musikken blir gitt ut samla om eit år.

Ved evalueringa av liturgisk musikk i gudstenestereformen kom det tydelege signal frå høyringsinstansane. Generelt ønska dei seg ei større grad av attkjenning i musikken til dei faste ledda, enn det gudstenestereformen så langt hadde lagt opp til. Samstundes var det viktig for Kyrkjemøtet å leggje til grunn eit større musikalsk mangfald i liturgien, enn det Den norske kyrkja vedtok ved siste liturgirevisjon i 1977.

Med utgangspunkt i permen Liturgisk musikk for Den norske kyrkja (Eide, 2011), og på bakgrunn av høyringa våren 2015, vedtok Kyrkjemøtet i 2017 fem seriar med liturgisk musikk. I vedtaket heiter det mellom anna:

Kyrkjemøtet vedtek tre allmenne hovudseriar, og to kyrkjeårsbestemte tilleggsseriar. Kyrkjemøtet rår til at hovudseriane vert nytta til dei fleste hovudgudstenester i kyrkjelydar over heile landet.

Bruk av liturgisk musikk og vidare framdrift
Dei fem ledda som blir gitt ut hausten 2018 er komponerte eller justerte etter 2011. Notane er trykte med spelesats, tekst og besifring (det siste gjeld Hovudserie 2). Melodilinja som finst lengst bak i heftet kan fritt scannast til trykte program eller til skjerm, innanfor Kopinoravtalen. To eksemplar av heftet blir sendt til kvar kyrkjelyd. Dette inneber ikkje noko krav om at musikken må takast i bruk enda. Lydfil av musikkseriane, med piano og sang, blir tilgjengeleg digitalt på www.gudsteneste.no, for dei kyrkjelydane som har abonnement på modulen med liturgisk musikk. I tillegg er planen at lydklipp med orgel og band til Hovudserie 2 blir tilgjengeleg på www.kyrkja.no. Lydklippa supplerer notebildet og kan gi hjelp til framføring for kyrkjemusikaren og bandmusikarane.

Tidleg i gudstenestereformen vart det bestemt at liturgien for hovudgudstenesta skulle evaluerast etter å ha vore i bruk nokre år. Dette arbeidet er straks sluttført, og våren 2019 vert materialet i gudstenestebøkene justert i tråd med det Kyrkjemøtet eventuelt vedtek. Det kan føre til justeringar i fleire av dei liturgiske ledda som kan syngjast, til dømes i prefasjonane og nokre av dei andre bønene i liturgien. Dei tre allmenne hovudseriane og to kyrkjeårsbestemte seriane kan takast i bruk. I heftet som kjem no i haust finst ei oversikt over kvar ein kan finne spelesatsane til seriane, anten det er i permen som kom i 2011, i salmeboka eller i heftet. Planen er at dei fem musikkseriane og musikk til dei andre ledda i hovudgudstenesta blir gitt ut samla seinhaustes 2019.


Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"