Søk om støtte: Aktiviteter for ukrainske flyktninger

Fellesråd og menighetsråd kan søke om støtte til frivillig arbeid for å inkludere nyankomne ukrainske flyktninger i lokalsamfunnet.

Oppvask på kjøkken i kirken. Kirken er helt avhengig av frivillige.

Søknadsfristen er utløpt.

Bakgrunn for utlysningen

Kultur- og likestillingsdepartementet har tildelt Kirkerådet 2,5 millioner kroner. Disse pengene skal fordeles til den frivillige innsatsen for inkludering av nyankomne flyktninger fra Ukraina.

Les tilskuddsbrevet med retningslinjer fra Kultur- og likestillingsdepartementet her.

Formål

Formålet er å sikre økonomisk støtte til frivillige organisasjoner som bidrar til inkludering og integrering gjennom å tilby aktiviteter, møteplasser og andre tilbud. Tiltakene skal omfatte aktiviteter for voksne og barn i mottak og i lokalsamfunnene.

Hvem kan søke?

Det etableres en søkbar tilskuddsordning for midlene. Tilskuddet skal gå til å styrke menigheters frivillige innsats i arbeidet med inkludering av nyankomne flyktninger fra Ukraina i lokalsamfunnet.

Det kan søkes direkte fra menighetsråd eller at menigheter søker via eget fellesråd.

Hvordan søke?

Søknad om midler skal inneholde beskrivelse av aktivitet(-er), budsjett for aktivitet(-er), samt antall flyktninger kommunen skal bosette.

Fremfor å søke penger til ett enkelttiltak, bør det søkes om støtte til flere aktiviteter samlet.

Det er bare søknader som leveres på elektronisk skjema innen fristen som vil bli behandlet.

Søknadsskjema: https://forms.office.com/r/nMp7YNn5Q5

Frister

Søknadsfristen er innen utgangen av søndag 3. juli 2022. Det legges ikke opp til flere søknadsrunder.

Tildelingskriterier

Aktiviteter som det kan gis tilskudd til er:

  • Møteplasser med språktrening og andre integreringstiltak
  • Måltidsfellesskap
  • Turgrupper som bidrar til mental helse og fysisk aktivitet
  • Aktiviteter og fellesskap for familier, barn og unge
  • Åpne kirker for lystenning, bønn, sjelesorg og samtale
  • Gudstjenestefeiring
  • Tilby kirkerom til ortodokse gudstjenester og samlinger
  • Fristille ansatte som ønsker det, og som har relevant språkkompetanse til arbeid med flyktningene

Fordeling av midlene gis iht. søknad. Minste søknadsbeløp er 10 000 kr.

Vilkår

Midlene skal benyttes i den frivillige- og ikke fortjenestebaserte virksomheten i menighetene. Midlene kan ikke brukes til ordinære driftsoppgaver, investeringer, avskrivninger og avdrag på lån.

Midlene skal benyttes innen utgangen av 2022.

Oppfølging og kontroll

Midlene skal inngå i menighetenes ordinære regnskaper og behandles i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke (Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke - Lovdata), herunder §18. Vi ber om at tilskuddet i regnskapet benevnes «Tilskudd til aktiviteter for ukrainske flyktninger».

Kirkerådet ber i forbindelse med søknaden om navn og e-postadresse til kontaktperson for oppfølging av eventuelt tilgang på bilder fra aktivitetene.

Kirkerådet, Kultur- og likestillingsdepartementet, og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere bruken av midlene.

Ressurser i ressurbanken.no

På denne siden finner du ressurser til arbeidet med å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet.

 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"