Nå lanseres «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet»

I januar lanseres «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet». Dette er et verktøy for å få oversikt over aktivitetene i soknet, få ny kunnskap om mennesker i soknet og oppslutning om menighetsarbeidet over tid, og sammen peke retning for videreutvikling av arbeidet.

Nå lanseres «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet»

I 2023 lanseres «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet». Kirka vår samler aktivitetene på ett sted. Det gir menighetsråd og ansatte oversikt over helheten, slik at ulike aktiviteter og ansattes arbeid kan sees i sammenheng og videreutvikles. 

I dag ligger aktiviteter i soknet i ulike planer og dokumenter: aktiviteter i trosopplæringen ligger i trosopplæringsverktøyet, aktiviteter innen kirkemusikk og diakoni ligger i eventuelle planer for dette, og aktiviteter som åpen kirke eller julemesse ligger kanskje kun i kalenderen.

En del ansatte uttrykker at de jobber mer på egen hånd enn det som er ønskelig. For menighetsrådet, og kanskje også for de ansatte, kan det være vanskelig å se helheten i menighetens arbeid.

Visualiserer menighetens statistikk

Hvert år i januar rapporterer menigheter i Den norske kirke til Statistisk sentralbyrå. Fram til nå har det vært opp til ildsjeler å hente fram disse tallene for å reflektere over dem blant ansatte eller i menighetsrådet. «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» henter automatisk og visualiserer disse tallene fra SSB.

I tillegg henter verktøyet inn tall for levekår i soknet eller kommunen. Dette gir menighetsråd og ansatte enkel tilgang til relevant statistikk for soknet. Dette kan være et godt grunnlag for en samtale: Hvordan er sammenhengen mellom aktivitetene våre og behovene i soknet?

Tilrettelegger for en bred samtale 

Gjennom «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» får menighetsrådet også hjelp til å planlegge en felles prosess for å arbeide grundig med sammenhenger mellom aktiviteter og behov. Metoden og det digitale verktøyet for Kirka vår legger opp til en prosess med fire faser:

  • Hvordan skal vi jobbe med plan?
  • Hvordan kan vi beskrive menigheten?
  • Hva skal vi satse på?
  • Hva skal vi gjøre?

I alle fasene gir verktøyet råd om hvordan ansatte og frivillige kan involveres, og hvordan man starte en bredere samtale i soknet om hvordan menigheten kan møte lokale behov. Det er opp til menighetsrådet hvor omfattende prosessen skal være. Bispedømmekontorene stiller med personer som kan være veileder for menigheten i denne prosessen.

– Hjelper til å jobbe helhetlig og strategisk

I alt dette er «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» et fleksibelt verktøy som kan og må brukes slik man ønsker det i den enkelte menighet. Dette vil se ulikt ut i ulike menigheter i Den norske kirke.

– Mange har kontaktet Kirkerådet og spurt om når de får tilgang. Nå er tiden inne. Menighetsråd og ansatte får et verktøy som hjelper til å jobbe helhetlig og strategisk. 

Det sier avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk Jan Christian Kielland. Han mener dette nye hjelpemiddelet vil ha stor betydning for Den norske kirke:

– Dette kan gjøre det enklere og gøyere både å være rådsmedlem og ansatt, og det kan gjøre oss til en bedre kirke i møte med menneskene vi vil være til for.

Det enkelte bispedømme organiserer lansering og implementering av «Kirka vår» i sitt bispedømme.

Se mer om Kirka vår i denne filmen:

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"