Aider valgt som leverandør for lønns-, personal-, og regnskapstjenester

Kirken har jobbet med anskaffelse av ny felles leverandøravtale for lønns-, personal- og regnskapstjenester (LPR) for Den norske kirke. Nå er Aider valgt som leverandør.

Nå er ny rammeavtale for lønn-, personal- og regnskapstjenester på plass. Foto: Bo Mathisen / Den norske kirke

Gjennom en grundig prosess har det blitt jobbet med å anskaffe ny leverandør av lønns-, personal- og regnskapstjenester (LPR). Anskaffelsen vil erstatte dagens avtale med Aider, tidligere Tet.

Anskaffelsen omfatter tilgang, drift og forvaltning av system for lønns-, personal- og regnskapstjenester. Systemer som omfattes av dagens avtale videreføres: Xledger, Aditro, LaboraTID, WinTid.

– En solid leverandør

Gjennom anskaffelsesprosessen er nå Aider valgt som leverandør.

– Vi vil gratulere Aider som verdig vinner av anbudskonkurransen, sier økonomisjef Øyvind Berntsen.

– Vi kan glede oss over at det 15.juni 2022  ble inngått ny avtale for de neste tre år, med automatisk fornyelse for ett år om gangen inntil seks år.

Rettssubjektet Den norske kirke vil umiddelbart tre inn i den nye avtalen, mens kirkelige fellesråd og sogn kan tiltre avtalen på det tidspunkt de selv måtte ønske, og på det tjenestenivå de finner dekkende for deres behov. Dette gjelder både de organisasjonsenhetene som er tilknyttet dagens avtale, og nye enheter.

– Vi har stor tro på at Aider via den nye rammeavtalen for LPR vil bli en solid leverandør som yter det ekstra som skal til for å videreutvikle effektive, sikre og brukervennlige systemer for lønn, personal og regnskap – for hele trossamfunnet Den norske kirke, sier Berntsen.

Felles løsning for hele kirken

Høsten 2020 ble det gjennomført et forprosjekt med mål om å avklare rammer og grunnlag for anskaffelse av ny rammeavtale, og for å sikre at LPR-tjenester kunne videreføres på best mulig måte for Den norske kirke.

Det har vært et viktig mål å etablere og utvikle felles løsninger for hele kirken – med vekt på god forankring og medvirkning gjennom hele prosessen.

Lønn, personal- og regnskapstjenester er anskaffet som en felles løsning i henhold til Den norske kirkes digitaliseringsstrategi og styringsmodell. Det betyr blant annet at løsningen kan tas i bruk av alle enheter i kirken. 

Om anskaffelsen

I forprosjektet ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse blant enheter i kirken (rettssubjektet rDnk og fellesrådene) som har avtale med Aider i dag. Prosjektet fikk mange tilbakemeldinger som har vært viktige innspill til anskaffelsen. Områdegruppen Administrasjon og organisasjon har vært involvert gjennom hele prosessen.

I tillegg til innleid ekstern kompetanse har prosjektgruppen for anskaffelsen bestått av produkteier LPR i rDnk og avdelingsleder for økonomi og administrasjon i Trondheim kirkelige fellesråd. Prosjekteier har vært økonomisjef i rDnk. Prosjektgruppen har hatt en egen bredt sammensatt styringsgruppe som har rapportert til ledelsen i Kirkerådet og Digitaliseringsstyret i Den norske kirke.

Anskaffelsen er foretatt i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, og anbudsdokumenter og konkurransegrunnlag ble kunngjort på Doffin/Mercell i november 2021.

Etter gjennomført prekvalifisering fikk anskaffelsesprosjektet i februar 2022 inn tilbud fra tre høyst kompetente tilbydere. Gjennom forhandlinger ble tilbudene justert slik at en likeverdig evaluering kunne foretas. Disse evalueringene endte opp med beste score for Aider – både på pris og kvalitet/leveringsevne.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"