Godkjenning av kirkelige tekstiler

Alle kirketekstiler skal være godkjent av biskopen før de anskaffes. Dette gjelder også for stolaer i personlig eie. Søknader om godkjenning kan deles i to grupper, stolaer i personlig eie og tekstiler til kirker.

Godkjenning av kirkelige tekstiler

1. Søknadsprosedyre for stolaer i personlig eie

Den vigslede sørger for å søke om godkjenning for sine egen stolaer.

Framgangsmåte:

Den enkelte søker tar spørsmål om godkjenning av stolaer opp med biskopen i vigslingssamtalen eller kontakter bispedømmet hvor man har tjeneste.

Andre som skal vigsles og ikke har fått tjenestested kontakter biskopen i det bispedømmet hvor man bor.

Søknad om godkjenning skal normalt inneholde:

  • tegninger og/eller bilder som viser hele stolaen
  • tegninger og/eller bilder som viser detaljert utforming av symbol
  • material- og fargeprøver
  • teknikkprøver med eksempel på hvordan applikasjon, broderi eller vev av helhet eller detaljer vil bli utført
  • dersom skråstola sys etter et annet mønster enn Kirkerådets godkjente, legges det ved

 

2. Søknadsprosedyre for tekstiler til kirker

Menighetsrådet sørger for å søke om godkjenning av nye tekstiler til kirken.

Bakgrunn for søknad:
Menighetsrådet gjør formelt vedtak om anskaffelse.

En egen utsmykningskomité kan gis myndighet til å følge opp arbeidet på vegne av menighetsrådet.

Menigheten kan søke bispedømmets fagråd i kirkekunst eller biskopens saksbehandler om råd underveis i prosessen og før godkjenningssøknaden utformes.

Kirketekstiler skal være av god kvalitet og utført med nødvendig kompetanse, enten tekstilene er enkeltverk eller ferdigprodusert konfeksjon. Oppdraget kan enten gis til én bestemt kunstner eller flere kan inviteres til å vise interesse ved å dokumentere tidligere produksjon. Dette gir menigheten grunnlag for valg av én kunstner eller lyse ut konkurranse.

Ved større oppdrag brukes gjerne konkurranse, f.eks. ved utsmykning av hele kirken inkludert alle sett med liturgiske tekstiler. I slike sammenhenger kan man vurdere å kontakte KORO, Kunst i Offentlige Rom, for råd og veiledning.

Søknaden om godkjenning utarbeides når det foreligger et endelig forslag til anskaffelse av nye tekstiler.

Søknad om godkjenning skal normalt inneholde:
a. Beskrivelse av tekstilene:
• tydelig beskrivelse av hva slags tekstiler det søkes godkjenning for
• størrelse og form på tekstilene
• valg av materialer og teknikk
• liturgisk farge og valgt symbolikk

b. Tekstilenes tilpassing til kirkerommet:
• kirkens arkitektur, symbolikk og farge- og materialbruk
• kirkens øvrige tekstiler
• tekstilenes plassering i rommet, hvor de skal benyttes

c. Vedlegg:
• skisse av hele tekstilen i gitt størrelsesforhold
• skisse med viktige detaljer i målestokk 1:1 med riktig fargevalg
• eventuelt skisse av tekstilene plassert i kirken der de skal benyttes
• foto med oversikt over kirkerommet/koret som viser fargebruk i rommet
• teknikk-, farge- og materialprøver
• eventuelt alternative skisser
• eventuelt kunstnerens egen beskrivelse

d. Andre opplysninger:
• valg av leverandør
• kostnads- og finansieringsplan
• eventuelt

Søknaden skal gå tjenestevei til biskopen, det vil si fra menighetsråd via fellesråd/kirkeverge til prost. Disse har anledning til å gi sine kommentarer før saken går videre til biskop for godkjennelse.

 

3. Behandling av søknad hos biskopen 

Biskopen foretar godkjenning etter søknad for a) stola i personlig eie eller b) tekstiler til kirken.

Biskopen fatter gjerne sin beslutning etter uttalese fra fagråd for kirkekunst eller rådgiver. I tvilstilfelle legger biskopen saken fram for Kirkerådet til uttalelse.

Når biskopen har fattet vedtak blir søkeren underrettet. Arbeidet kan påbegynnes når godkjenning er gitt. Sakspapirer, inkludert foto- og skissedokumentasjon, registreres i bispedømmets arkiv.

Kriterier ved vurdering for godkjenning av kirketekstiler
Godkjenning skjer på grunnlag av framlagte bilder, skisser, materialprøver og annen dokumentasjon eller informasjon.
Følgende kriterier vektlegges:
• tekstilenes liturgiske funksjon i gudstjenester, kirkelig handlinger og kirkeåret
• tekstilenes estetiske funksjon i kirkerommet og til kirkens øvrige tekstiler og inventar
• kvalitet i materialer og i kunstnerisk og håndverksmessig utførelse
• brukeregenskaper som holdbarhet, sliteevne og funksjonalitet
• krav til behandling, oppbevaring og vedlikehold

Kriteriene kan benyttes også ved vurdering av annet inventar i en kirke. En vurdering som denne kan utføres i alle ledd fra en søknad forberedes til den behandles for godkjenning hos biskopen.

 

3. Kirkeloven og forskrifter.

Bestemmelsen om å søke godkjenning er gitt i Kirkelovens § 18 om kirkelig inventar og utstyr. Der understrekes det at alle kirketekstiler skal være godkjent av biskopen før de anskaffes. Det samme gjelder for stolaer i personlig eie. Endring og avhending av kirkens tekstiler skal også være godkjent av biskopen. 

Bestemmelsene for godkjenning av kirketekstiler og liturgiske klær står gjengitt i punkt 2.1 i Regler for bruk av liturgiske klær vedtatt av Kirkerådet i desember 2015 etter fullmakt fra Kirkemøtet samme år:

  • 2.1 Biskopen bemyndiges til å godkjenne stoff og utførelse for alba samt stoff, farge og symboler for stola etter de presiseringer som Kirkerådet gir. I tvilstilfelle legger biskopen saken frem for Kirkerådet til uttalelse.

Til Regler for brk av liturgiske klær følger en veiledning.
Alle tjenestegruppene er inkludert i regelverket for liturgiske klær og forpliktet på dette. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"