Utredning om «Den norske kirke i møte med jødedom og jøder»

Mellomkirkelig råd og Bispemøtet mottok i dag en utredning om kirkens forhold til jødedom og jøder. Et utvalg ledet av sokneprest Endre Fyllingsnes har jobbet med temaet siden 2021.

5. april 2024 ble utredningen om Den norske kirke i møte med jødedom og jøder levert til Bispemøtet og Mellomkirkelig råd. (Foto: Den norske kirke).

Bispemøtet og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke oppnevnte i 2021 et utvalg som fikk i oppgave å utrede teologiske og praktiske perspektiver på Den norske kirkes relasjon til jøder og jødedom.

Fredag 5. april ble utredningen presentert og overlevert fra utvalgsleder Endre Fyllingsnes og nestleder Anne Hege Grung.

– Det har vært et omfattende og viktig arbeid. Det er positivt at Den norske kirke har ønsket en selvkritisk gjennomgang av kirkens historie, teologi og ulike praksiser i forhold til jøder og jødedom, sier utvalgsleder Endre Fyllingsnes om arbeidet. Han er til daglig sokneprest i Fredrikstad domkirke.

Professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Anne Hege Grung, har vært nestleder i utvalget: 

– Arbeidet har vært lærerikt og intenst, og særlig meningsfullt har det vært å møte jødiske miljøer og personer i både Oslo og Trondheim underveis, sier Grung. 

Anbefalinger

Utvalget er i mandatet bedt om å foreslå konkrete anbefalinger, tiltak eller andre oppfølginger for Den norske kirke. De anbefaler Bispemøtet og Mellomkirkelig råd å følge opp utredningen med en bred satsning på flere områder, blant annet:

 • Mer kunnskap om jødedom, jødisk liv og kultur, historie og jødisk-kristne relasjoner.
 • Bispemøtet og Mellomkirkelig råd bør foreta en kvalitativ undersøkelse som sier noe om hvordan uttalelser og medieutspill om Israel og Palestina oppfattes.
 • Kirken bør styrke dialogen med jøder i og utenfor Norge, og samarbeide med ulike miljøer for å identifisere og bekjempe antisemittiske holdninger og ytringer.
 • Deportasjonsdagen 26. november bør markeres i gudstjenester og i samarbeid med lokalsamfunnet – og innføres som en egen dag i kirkeåret med liturgiske elementer, tekstrekker og ressurser.
 • Utvikle homiletisk ressursmateriell som kan skape bevissthet om bibelfortolkningens potensiale til å bygge opp under karikaturer, triumfalisme og antijødiske forestillinger.
 • Styrke kontakten med jesustroende jøder for å berike og utfordre tradisjonelle teologiske forestillinger.

– For utvalget er det viktig å understreke at forholdet mellom jøder og kristne i Norge ikke er et «problem» som skal «løses». Det handler først og fremst om en stadig pågående prosess som skal bidra til relasjonsbygging, økt læring, selvinnsikt og forståelse om den dype relasjonen som finnes mellom jødisk og kristen tradisjon, sier utvalgsledelsen.

Skal sette seg inn i rapporten

Utredningen ble overlevert til preses Olav Fykse Tveit og Kristine Sandmæl som er leder i Mellomkirkelig råd. Fykse Tveit sier han ser frem til å lese rapporten og sette seg inn i utvalgets anbefalinger: 

– Rapporten er et stort og viktig arbeid, og er et verdifult grunnlag for vår forståelse av og videre arbeid med forholdet mellom Den norske kirke og jøder og jødedom. Bispemøtet takker for innsatsen, og vi ser frem til å drøfte både innholdet og anbefalingene. Rapporten går inn i store og viktige teologiske, historiske og aktuelle spørsmål som vil være av interesse for mange andre enn bare Den norske kirke. 

Kristine Sandmæl i Mellomkirkelig råd håper rapporten kan bidra til en opplyst samtale om kirkens forhold til jøder:

– Vi ser fram til å sette oss inn i rapporten og dens anbefalinger, og til videre drøftinger om hvordan vi skal følge opp dette, sier Sandmæl og fortsetter:

– I tillegg til å bidra til kirkens selvrefleksjon, håper jeg rapporten kan gi et godt utgangspunkt og en hjelp til å bygge vår offisielle dialog med Det mosaiske trossamfunn og jøder i Norge.

Bredt mandat

Utvalget har jobbet på oppdrag fra Mellomkirkelig råd og Bispemøtet. I mandatet bad de om en utredning om Den norske kirkes relasjon til jødedom og jøder, herunder

  • kirkens selvforståelse i møte med jødedom,
  • forståelser av det jødiske folk, landet og Israel,
  • missiologiske spørsmål,
  • kirken og antisemittisme,
  • kristensionisme og kristnes støtte til sionisme.

Utvalget har drøftet de viktigste nåtidige spørsmålene knyttet til hvert av de angitte temaområdene. Det foreslås konkrete anbefalinger, tiltak eller andre oppfølginger for Den norske kirke.

Last ned rapporten «Den norske kirke i møte med jødedom og jøder – En kritisk gjennomgang med vekt på historiske, teologiske og menneskerettslige perspektiver» her: Den norske kirke i møte med jødedom og jøder (pdf).

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"