Sørsamisk feiring på Kyrkjemøtet

Kyrkjemøtet vedtok 14. april at Saemien Åålmege, den samiske kyrkjelyden i sørsamisk språkområde, blir ei permanent ordning.

Dagleg leiar i Sørsamisk kyrkjelyd, Monica Kappfjell og leiar i soknerådet, Sigfred Jåma var glade over det samrøystes vedtaket på Kyrkjemøtet i Trondheim 14. april.

Dei 116 medlemene i Kyrkjemøtet markerte det samrøystes vedtaket med å reise seg og applaudere.

- Å være folkekyrkje handler óg om å anerkjenne og gje utviklingsrom for samisk kyrkjeliv. Utviklinga i kykjelyden sidan 2009 syner at det samiske har livskraft når det vert anerkjent og får høve til å utfalde seg, seier leiar i Kyrkjerådet Svein Arne Lindø.

- Vi gler oss over at rammene for verksemda vår no er blitt trygge og gode, seier leiaren for soknerådet i Saemien Åålmege, Sigfred Jåma. Han ser vedtaket i Kyrkjemøtet som eit historisk steg for samisk kyrkjeliv.

I 2009 blei ein sørsamisk kyrkjelyd oppretta som ei forsøksordning. Våren 2012 hadde Nidaros bispedømeråd ei evaluering av forsøksordninga i samarbeid med sørsamisk sokneråd. Denne evalueringa ga tydeleg anbefaling om at forsøksordninga burde bli ei permanent ordning.

Sørsamisk kyrkjelyd hadde i 2009 120 medlemer, i 2011 289 medlemer og har no nærare 430 medlemer.

Den sørsamiske kyrkjelyden ligg under tilsynet til Nidaros biskop, men har eit støre geografisk område for verksemda si. Det særskilte kyrkjelege tilbodet til sørsamer i og utanfor sørsamisk språkområde skjer ved prest for sørsamer og menighetens diakon, trosopplæringsmedarbeider og daglige leder.

Mer info om Kyrkjemøtet finn ein her: www.kirken.no/km2015. Kyrkjemøtet i Den norske kyrkja er samla 9.-15. april i Trondheim.

Se intervju med lederen i menighetsrådet for sørsamisk menighet, Sigfred JåmaLullisámi ávvudeapmi Girkočoahkkimis

Girkočoahkkin mearridii cuoŋománu 14. beaivve dahkat lullisámi giellaguovllu sámi searvegotti, Saemien Åålmege, bistevaš ortnegin.

Girkočoahkkima 116 áirasa čuožžiledje gieđaid doaškut go ovttajienalaš mearrádus lei dahkkon.

- Árvvusátnit sámi girkoeallima ja addit dasa ovdananvejolašvuođaid čájeha ahte mii leat álbmotgirku. Searvegotti ovdaneapmi 2009 rájes čájeha ahte sámi girkoeallin ahtanuššá go árvvusádnojuvvo ja fuolahuvvo, dadjá Girkoráđi jođiheaddji Svein Arne Lindø.

- Mii illudit go mii dál leat ožžon bistevaš ja buriid rámaid doaibmat searvegoddin, dadjá Saemien Åålmege searvegotteráđi jođiheaddji Sigfred Jåma. Son gohčoda Girkočoahkkima mearrádusa historjjálaš lávkin sámi girkoeallimii.

Jagis 2009 ásahuvvui lullisámi searvegoddi geahččalanortnegin. Giđa 2012 árvvoštalai Nidaros bismagodderáđđi geahččalanortnega lullisámi searvegotteráđiin ovttas. Árvvoštallama čielga boađus lei evttohus dahkat searvegotti bistevaš ortnegin.

Lullisami searvegottis lei jagi 2009 120 mielláhtu, jagi 2011 289 mielláhtu ja dál 430 mielláhtu.

Lullisámi searvegoddi lea Nidarosa bismma geahču vuolde, muhto dat gokčá stuorát geografálaš guovllu. Girkolaš fálaldat lullisámiide fállojuvvo sihke lullisámi guovllus ja dan olggobealde, ja dat dahkko lullsámi báhpa ja searvegotti diakona, oskuoahpaheaddji ja beaivválaš jođiheaddji bokte.

Eambbo dieđuid Girkočoahkkima birra gávnnat dás: www.kirken.no/km2015. Norgga girku Girkočoahkkin lea čoahkis Troandimis cuoŋománu 9.-15. beivviid.Tore Johnsen
Váldocálli – Generalsekretær
Sámi girkoráddi - Sáme girkkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd  
Norgga girku - Den norske kirke
Tlf: 23 08 12 35, mob: 48 99 12 35


Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"