Satsing på kirkebygg

Stortinget har vedtatt en milliardsatsing på bevaring av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Vedlikeholdsetterslepet er stort, så dette er en etterlengtet satsing. I løpet av 2022 skal Riksantikvaren og Den norske finne ut hvordan arbeidet skal skje.

Stortinget har vedtatt en milliardsatsing på bevaring av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Nå skal Den norske kirke og Riksantikvaren foreslå hvordan midlene fra OVF kan brukes på å bevare kirkene. Foto: Joakim Birkeland/Den norske kirke

– Kirkene er viktige bruksbygg i alle byer og bygder landet over og samtidig utgjør de en stor del av vår felles kirke- og kulturhistorie, sier direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen.

– Kommunene har ansvaret for vedlikehold av byggene, men mange kommuner sliter med store etterslep. Derfor er denne statlige satsingen både svært velkommen og helt nødvendig dersom kulturarven skal ivaretas i et stadig mer utfordrende klima, sier Vad Nilsen.

Nå skal Den norske kirke, i et samarbeid mellom Kirkerådet og KA, og Riksantikvaren foreslå hvordan midlene fra Opplysningsvesenets fond (OVF) kan brukes på å bevare kirkene.

Ett eller flere kirkebevaringsprogram

I 2020 vedtok Stortinget at OVF skal brukes til kirkebevaring, men formen på satsingen er ikke avklart.

– Vi skal nå finne ut av hvordan ett eller flere kirkebevaringsprogrammer kan se ut. Det kan for eksempel være å kategorisere kirkebyggene etter alder, verneverdi eller vedlikeholdstilstand, sier Vad Nilsen.

Riksantikvaren og Den norske kirke skal i tillegg komme med forslag til hvordan det skal prioriteres mellom ulike kirker, og vurdere om kirkens interiør skal være en del av bevaringsprogrammene.

Kirker klare til tusenårsjubileum

I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stortinget har som mål at alle steinkirker fra middelalderen skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen tusenårsjubileet.

– Dette er et viktig prosjekt som betyr mye for lokalsamfunnet, kirkens medlemmer og medarbeiderne i kirken, sier Vad Nilsen.

Ser frem til arbeidet

Kirkerådsdirektøren ser fram til arbeidet sammen med Riksantikvaren: – Dette er spennende nybrottsarbeid. Både Riksantikvaren og Kirkerådet har god kompetanse på kirkebygg og kulturarv, og KA har over år bygget opp stor faglighet knyttet til kirkebyggene, så vi ser fram til et godt samarbeid om dette.  

Anbefalingen fra Riksantikvaren og Den norske kirke sendes til Barne- og familiedepartementet og Klima- og miljødepartementet innen 1. desember 2022. Det er departementene som skal ta endelig stilling til utformingen av bevaringsprogrammene.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"