Samisk kirkeledelse møtes i Uppsala

Samisk kirkeråd besøker Sveriges kirkehovedstad Uppsala 30. november til 1. desember. Bakgrunnen er et møte med søsterorganer i Svenska kyrkan og Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sammen fra hele Norden på Samiske kirkedager i Mo i Rana i 2013, fra venstre: Biskop Samuel Salmi (Finland), daværende ärkebiskop Anders Wejryd (Sverige), preses Helga Haugland Byfuglien, generalsekretær i Samisk kirkeråd Tore Johnsen, leder i Samisk kirkeråd Anne Dalheim, biskop Sofie Petersen (Grønland og biskop Hans Stiglund (Sverige, Luleå).

 

Samene er ett folk i fire land, og fellesskapet og samarbeidet innenfor samisk kirkeliv går også på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Det inngår derfor i Samisk kirkeråds arbeid å ivareta kontakt med samisk kirkeliv over landegrensene.

– Vår kontakt med de samiske rådene i Svenska kyrkan og Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland er nær og sterk, sier leder i Samisk kirkeråd Anne Dalheim.

– Vi deler mange av de samme utfordringene, lærer av hverandre og står sterkere sammen, sier hun.

I fellesmøtet blir det gjensidig orientering om blant annet arbeidet med samiske barn og unge, diakoni og helse og om organiseringen av samisk kirkeliv i de respektive kirker.

Samarbeid om kirkedager og forsoningsarbeid
De tre samiske rådene samarbeider også om konkrete prosjekter. Samiske kirkedager er det største fellestiltaket som holdes hvert fjerde år og går på rundgang mellom landene. Planleggingen av nye Samiske kirkedager i Arvidsjaur 12.-14. juni 2017 blir et tema.

En felles samisk- og urfolksrelatert forsoningskonferanse i Trondheim 20.-21. juni 2016 blir også drøftet. Konferansen blir viktig for erfaringsdeling og refleksjon om pågående forsoningsprosesser i de tre land, der også det internasjonale kirkelige urfolksnettverket vil være representert.

Av egne saker vil Samisk kirkeråd blant annet drøfte veivalg for fremtidig kirkeordning, samiskkirkelig valgmøte, religionsmøte og dialog, Samisk kirkeråds representant til Kirkelig utdanningssenter nord og årsplan 2016.


Kontaktpersoner:

Anne Dalheim, leder Samisk kirkeråd, mobil: 91324326
Tore Johnsen, generalsekretær Samisk kirkeråd, mobil: 48991235

 

Sámi girkonjunnošat deaivvadit Uppsalas

Dáid beivviid mátkkošta Sámi girkoráđđi Ruoŧa girkooaivegávpogii Uppsalai. Duogáš lea ahte ráđđi skábmamánu 30.b. rájes juovlamánu 1.b. rádjái čoahkkimastá Ruoŧa girku ja Suoma Evangelalaš-lutherlaš girku sámi ovttadagaiguin.

Sápmelaččat leat okta álbmot njealji riikkas, ja oktavuohta ja ovttasbargu sámi girkoeallimis mannet maiddái rájáid rastá Davvikalohtas. Danin gullá Sámi girkoráđi bargui bisuhit oktavuođa sámi girkoeallimiin duoid eará riikkain.

– Min oktavuohta Ruoŧa girku ja Suoma Evangelalaš-lutherlaš girku sámi ráđiiguin lea lagaš ja nanus, dadjá Sámi girkoráđi ovdaolmmoš Anne Dalheim.

– Mis leat ollu seammá lágán hástalusat, mii oahppat guhtet guimmiineamet ja leat gievrrabut ovttas.

Oktasaš čoahkkimis beassat muitalit juohke girku beales earret eará sámi mánáid- ja nuoraidbarggu birra, diakoniija ja dearvvašvuođa birra ja mo juohke riikka girku meannuda sámi girkoeallima.

Ovttasbargu girkobeivviid ja soabahusbarggu hárrái
Dat golbma sámi ráđi barget maiddái ovttas konkrehtalaš prošeavttaiguin. Sámi girkobeaivvit leat stuorimus oktasaš doaibma mat lágiduvvojit juohke njealját jagi vurrolagaid riikkain. Okta fáddá lea plánet Sámi girkobeivviid Árvvesjávrris geassemánu 12.-14.b. 2017.

Oktasaš sámi ja álgoálbmotguoskevaš soabahuskonferánsa Troandimis geassemánu 20.-21.-b. 2016 lea maiddái áššin čoahkkimis. Dát konferánsa šaddá deaŧalaš báiki gos juogadit vásáhusaid ja jurdagiid soabahusdoaimmaid hárrái miehtá Sámi, ja doppe lea mielde maiddái riikkaidgaskasaš girkuid álgoálbmotfierpmádat.

Sámi girkoráđi iežas áššiid gaskkas leat earret eará ságastallat boahttevaš girkoortnega vejolašvuođaid, sámigirkolaš válgačoahkkima, oskkoldagaid deaivvadeapmi ja gulahallan, Sámi girkoráđi ovddasteaddji Girkolaš oahpahusguovddážis davvin ja 2016 jahkeplána.


Oktavuođaolbmot:

Anne Dalheim, Sámi girkoráđi ovdaolmmoš, mobil: 91324326
Tore Johnsen, Sámi girkoráđi váldočálli, mobil: 48991235

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"