Folkekirken står sterkt på tross av koronaeffekt

Årets medlemsundersøkelse for Den norske kirke viser fortsatt stor oppslutning om de kirkelige handlingene.

Barn som blir døpt. Foto: Bo Mathisen

Rundt 80 % av kirkens medlemmer ville valgt barnedåp dersom de fikk barn nå, og om lag like mange ønsker seg kirkelig begravelse. Rundt to tredeler av medlemmene ville valgt kirkelig konfirmasjon og å gifte seg i kirken dersom de skulle ta dette valget nå. Disse tallene er tilsvarende som i de to foregående årene.

– Disse tallene viser at folkekirken står sterkt i det norske samfunnet, sier preses Olav Fykse Tveit.     – Faktisk er oppslutningen om de kirkelige handlingene stigende blant de medlemmene som sjelden går i kirken, og det er et positivt signal å ta med seg.

Lavere besøkstall under koronarestriksjonene
72 % av Den norske kirkes medlemmer har besøkt kirken fysisk eller digitalt det siste året – en nedgang på 10 % siden 2020.

– Denne undersøkelsen dekker «korona-julen» 2020, og her ligger vel forklaringen, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Undersøkelsen deler medlemmene i tre kategorier ut fra hvor ofte de besøker kirken og hva de svarer på spørsmål om tro.

Det er nå flere som oppgir å ha en svakere tilknytning til kirken enn i 2020. Tilknytning bygger i denne sammenhengen på blant annet hvor ofte man besøker kirken. Etter et år med restriksjoner, der det har vært vanskelig eller umulig å besøke kirken, er det derfor naturlig at tilhørigheten svekkes.

Raaum og Fykse Tveit mener at kirken nå har en stor jobb foran seg med å aktivt gå ut og invitere medlemmene tilbake til fysisk felleskap i kirkene, fordi folk har endret vaner gjennom koronatiden. For mange er det ikke lenger like naturlig å oppsøke kirken som tidligere.  De er likevel optimistiske til at det er mulig å få folk tilbake til kirken.

– Den totale gruppen som sier de tror på Gud er like stor som tidligere, men det er en bevegelse i retning av at de som tror, er mer sikre i sin sak. Det er interessant, sier Fykse Tveit.

1 av 3 medlemmer av kirken oppgir at de tror på Gud, og rundt halvparten av kirkens medlemmer oppgir at de ber til Gud.

Korona-julen
Undersøkelsen ble tatt opp i august og september 2021 og var avsluttet før gjenåpningen av samfunnet i oktober. Det har dermed vært gjeldende ulike restriksjoner i forbindelse med Covid-19-pandemien gjennom hele perioden respondentene svarer om.

13 % av kirkens medlemmer oppgir at de deltok på julegudstjeneste, fysisk eller digitalt, julen 2020, mot 24 % julen 2019.  Det er også en nedgang på 9 prosentpoeng i antall medlemmer som oppgir at de har deltatt på en konsert eller et annet kulturarrangement i kirken, fysisk eller via strømming.  – Selv om det her også var en nedgang fra undersøkelsen i 2019 til 2020, er det rimelig å anta at mye av den videre nedgangen i år skyldes antallsrestriksjoner og avlysninger av arrangementer og konserter i adventstiden 2020, sier Kristin Gunleiksrud Raaum.

Nedgangen er betydelig selv om man i undersøkelsen har spurt også om digital deltakelse for å fange opp all aktiviteten som har vært. – Vi vet ikke hvordan tallene ville sett ut uten de digitale alternativene, det kan være grunn til å tro at nedgangen kunne vært enda større, sier Olav Fykse Tveit.

Kirkebygg viktige
75 % av kirkemedlemmene sier at det er viktig for dem at deres kommune vedlikeholder kirkebygg. Dette tallet er stabilt fra tidligere, men det er en økning blant medlemmer som sjelden eller aldri går i kirken: 60 % av denne gruppen mener at kommunalt vedlikehold av kirkebygg er viktig, mot like over 50 % i 2019.

– Kirkebyggene vil bare bli enda viktigere fremover. Kommunikasjonssamfunnet har skapt et økt behov for å knytte sin identitet til et sted og det gjelder også kirkebyggene, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Konfirmasjon
Antallet som oppgir at de har deltatt i en kirkelig konfirmasjon holder seg på omtrent samme nivå som tidligere år.

– Dette er ett av mange områder der er det gjort en fantastisk innsats det siste året, sier Olav Fykse Tveit. – Mange menigheter har lagt ned en helt enorm jobb med å tilrettelegge for konfirmasjon. Flere steder ble det avholdt mange flere gudstjenester enn ellers for å holde seg innenfor antallsbegrensningene, og det var et stort apparat av frivillige og ansatte i sving for å gjøre dette på en god måte innenfor smittevernreglene.

Begravelse
35 % av de spurte oppgir at de har deltatt i en kirkelig begravelse det siste året, dette er en nedgang på 7 prosentpoeng siden 2020 og 16 % siden 2019.

 – Fordi vi nå spør om både fysisk og digital deltagelse, som vi ikke gjorde i 2019, er ikke disse tallene fullt ut sammenlignbare, men det er likevel verdt å merke seg at de tidvis svært strenge antallsbegrensningene ser ut til å ha hatt store konsekvenser, sier Olav Fykse Tveit. – Å ikke kunne delta i begravelser til familie, slekt, venner og naboer har vært noen av de mest såre opplevelser for mange i korona-tiden.

Bred undersøkelse
Medlemsundersøkelsen er gjort på oppdrag fra Kirkerådet og er utført av markedsanalysebyrået Opinion.  Den gjelder perioden september 2020-september 2021.

I undersøkelsen har 2983 respondenter fra 15 år utgjort et representativt utvalg av Den norske kirkes medlemsmasse. Undersøkelsen omfattet tema som medlemmenes forhold til kirken, om tro og bønn, syn på aktuelle samfunnsspørsmål og også om dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"