Kandidatene til Kirkemøtets ledervalg

Nominasjonskomiteen som har funnet kandidater til ledervervene i de nasjonale kirkelige rådsorganene i Den norske kirke, avsluttet sitt arbeid 2. mars. - Kandidatene representerer bredden i norsk kirkeliv og Kirkemøtet gis med dette valgmuligheter, sier leder i nominasjonskomiteen Jorund Andersen.

Dette er kandidatene til ledervervet i Kirkerådet. Fra venstre: Anne Enger, Harald Hegstad og Kristin Gunleiksrud Raaum.

Nominasjonskomiteen kom fram til en enstemmig innstilling. Årets Kirkemøte i Trondheim 6.-12. april skal velge medlemmer og ledere for de nasjonale kirkelige rådene (Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd) for perioden 2016-2019.
- Det har vært et krevende og spennende arbeid, men vi har funnet fram til dyktige kandidater til alle de tre rådene, sier Jorund Andersen.

Her er de nominerte lederkandidatene:


LEDERKANDIDATER TIL KIRKERÅDET

Anne Enger
Moss
Tidligere fylkesmann
Alder: 66
Sosionom-, sykepleier- og diakonutdannelse fra Det norske Diakonhjem.
Sykepleielærer ved Det norske Diakonhjem 1975-1978. Sekretariatsleder i Folkeaksjonen mot fri abort 1978-1979. Stortingsrepresentant 1985-2001. Leder i Oslo Senterparti 1980-1983, nestleder i Senterpartiet 1983-1991, leder i Senterpartiet 1991-1999. Statsråd i Kulturdepartementet og stedfortredende statsminister 1997-1999. Generalsekretær i Redningsselskapet (NSSR) 2001-2003. Fylkesmann i Østfold 2004-2015. Styreleder i Opplysningsvesenets fond 2001-2005, medlem av styret i Den norske Opera og Ballett 2001-2005, medlem av styret i Kavlifondet 2001-2005, medlem av styret i Nationaltheatret 2005- (styreleder i Nationaltheatret fra 2009), medlem av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger 2008-2013, leder av det offentlige utvalget bak Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4), styreleder Helseforetak Innlandet 2016-, medlem av kontrollutvalget for Unicef i Norge 2016-, nestleder i Borg bispedømmeråd 2016-, styreleder for Oslo Kammermusikkfestival 2016-, mentor i dannelsesprogrammet i Sparebankstiftelsen DnB 2015-2015, medlem av hovedkomiteen for Hovland-festivalen 2014-, leder av juryen for Statens byggeskikkpris 2013-.


Harald Hegstad
Oslo
Yrke: Professor i teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet
Alder: 56
Cand.theol. og praktikum ved Menighetsfakultetet 1978-1985. Ordinert til prest i Den norske kirke 1985.
Dr.theol. MF 1992. Forsker i kirkeforskning ved MF og Stiftelsen Kirkeforskning 1993-2001. Professor II MF 1997-2001. Professor i praktisk teologi ved MF 2001-2010. Professor i systematisk teologi med vekt på dogmatikk og praktisk ekklesiologi 2010-. Medlem i Holmlia menighetsråd, 1984-1993, leder 1989-1993. FAU-leder Rosenholm skole 1996-1998. Styreleder Oslo Domkirkes Guttekor 1998-2000. Medlem av Kirkerådets kirke-stat-utvalg (Bakkevig I) 1998-2002. Ansattrepresentant i styret ved MF 2002-2008. Medlem av det kirkelige demokratiutvalget (Bakkevig II) 2008-2008. Leder for Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd 2008-2011. Redaktør for Halvårsskrift for praktisk teologi 2000-2011 og for Luthersk Kirketidende siden 2008. Medlem av Oslo bispedømmeråd siden 2010, leder 2010-2015, nestleder fra 2016.


Kristin Gunleiksrud Raaum
Asker
Yrke: Generalsekretær Norske kirkeakademier
Alder: 54
Kristendomskunnskap hovedfag 1987.  
Konsulent, Næringslivets Hovedorganisasjon 1989-90, konsulent i Lærerutdanningsrådet 1991,førstekonsulent i Grunnskolerådet/Sekretariatet for Grunnskolen 1991-1992, førstekonsulent i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet  1992-1997, undervisningsinspektør Billingstad skole i Asker 1997-1999, prosjektleder trosopplæring, Asker og Bærum 2000-2003, rådgiver IKO Kirkelig pedagogisk senter 2003-2012, generalsekretær Norske kirkeakademier 2012- dd. Medlem av Kirkerådet 2009-2016 (nestleder 2012-2016). Medlem av Kirkemøtet, 2009-2019, medlem av Oslo bispedømmeråd 2009-2019. Styremedlem i Åpen folkekirke 2014- dd. Medlem i fakultetsstyret, Teologisk fakultet 2007- dd. Medlem i styret, Asker kirkeakademi 2005- dd. Medlem av Asker menighetsråd 2000-2008 (leder 2004-2008). Medlem i hovedstyret Kirkens sosialtjeneste 2000-2008. Medlem av styret i Etikk og samfunn 1992-1993.

______________________


Kandidatene til ledervervet i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke: Kjell Nordstokke og Kristine Sandmæl.

LEDERKANDIDATER TIL MELLOMKIRKELIG RÅD

Kjell Nordstokke
Oslo
Yrke: professor emeritus, pensjonist
Alder: 69
Cand.theol. 1973, dr.theol. Teologisk fakultet 1991. Ordinert prest 1973. Misjonær i Brasil for NMS 1974-1980 og Misjonsalliansen 1994-96. Leder for Kirkens U-landsinformasjon 1982-85. Knyttet til Diakonhjemmet fra 1990, som forstander 1998-2005 og professor i diakoni. Direktør for Avdelingen for misjon og utvikling i Det lutherske verdensforbund (Geneve) 2005-09. Styreleder for Kirkens Nødhjelp 2010-16. Styreleder i Sjømannskirken 2014-16. Har sittet i ulike sentralkirkelige råd og utvalg siden 1980-tallet. Medlem av Mellomkirkelig råd siden 2012 for Oslo bispedømme. Har publisert bøker og artikler om økumenikk og diakoni.


Kristine Sandmæl  
Kabelvåg
Yrke: prost
Alder: 46
Cand.theol. 1996, praktisk teologisk utdanning 1997, Det teologiske fakultet. Prost i  Lofoten prosti 2016-, sokneprest samme sted siden 1998. Tidligere prestevikar og prostiprest i Lofoten, sekretær for Nordisk teologisk nettverk for bioetikk 1996-1997. Medlem Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 2012- (nestleder 2014-). Medlem Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2011- (nestleder 2013-2015). Styremedlem Norsk Kvinnelig Teologforening 2009-2015 (nestleder 2011-2015). Medlem i stiftsstyret i Presteforeningen Sør-Hålogaland 1999-2009 (nestleder 2001-2003, leder 2003-2009). Boligombud i Presteforeningen Sør-Hålogaland 1999-2003. Prosjektarbeid med Keltisk spiritualitet 2008-2009 og Hans Egede 2006-2008 ("Fra opprører til apostel"). Leder for lokalkomiteen for hovedarrangementet ved 200-årsjubileet for Hålogaland bispedømme i 2004.

______________________


LEDERKANDIDAT TIL SAMISK KIRKERÅD

Sara Ellen Anne Eira
Kautokeino
Alder: 40
Yrke: Lærer ved samisk videregående skole og ved reindriftsskole.
13 års erfaring fra NRK Sapmi som journalist og redaksjonssjef. Tidligere leder for lokallaget i NRKs  journalistlag og medlem av NRKs journalistlags landsstyre. Tidligere leder for Samisk journalistforbund.
Medlem av Kautokeino menighets trosopplæringsutvalg.  
Medlem av hovedstyret i Kautokeino idrettslag.

 

 

På Kirkemøtet 2015 ble disse valgt inn i nominasjonskomiteen for forberedelse av valg av medlemmer i de nasjonale kirkelige rådene - og rådsledere - for perioden 2016-2019:
Jorund Andersen, prest i Oslo, (komiteens leder),
Nils-Tore Andersen, pensjonist og tidligere kirkerådsleder (Borg),
Arnstein Bleiktvedt, teologistudent (Tunsberg),
Tanja Nyjordet, daglig leder i kirkelig fellesråd (Sør-Hålogaland)
og Tone Synnøve Øygard Steinkopf, kantor (Bjørgvin)

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"