Høringen om Staten og Den norske kirke

Kirkerådet gir i sin høringsuttalelse støtte til hovedinnholdet i Kulturdepartementets høringsnotat Staten og Den norske kirke – et tydelig skille.

Den norske kirke skal fortsette å være en landsdekkende, lokalt forankret kirke.

Kirkerådet uttrykker tilfredshet med at Kirkemøtets vedtak fra april 2013 i sak KM 5/13 med dette følges opp.

Et høringsnotat om endringer i kirkeordningen ble tidlig i september sendt fra Kulturdepartementet til rundt 1800 høringsinstanser. Høringsfristen var 1. november.

Departementet legger opp til en skrittvis utvikling av kirkeordningen. Kirkerådet er enig i at hensynet til kontinuitet tilsier en skrittvis utvikling av kirkeordningen og støtter departementets foreslåtte tidsløp og målsetting om fremtidig rammelovgivning.

I Kirkerådets regi pågår det et langsiktig arbeid med en kirkeordning som går ut over rammen for den forvaltningsreformen departementets høringsnotat handler om. Kirkerådet understreker at løsningene fremsatt i høringsnotatet har en midlertidig karakter. Både staten og kirken har i sine planer en fase to som mer endelig skal fastlegge en rekke forhold.

Denne fasen som foreløpig har et tidsperspektiv fram mot 2020, er å legge et grunnlag for at reglene om kirkens organisering og myndighetsfordeling i større utstrekning kan vedtas av Kirkemøtet. Dette arbeidet tar blant annet opp spørsmål om kirkens organisering og hvordan arbeidsgivermyndigheten i kirken på sikt bør ordnes.

I regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) fra oktober 2013 heter det:
”Både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen legger vekt på at Den norske kirke er av stor betydning for mange nordmenn, og vil føre en politikk som sørger for at kirken opprettholder statusen som en folkekirke for alle.”

Kulturdepartementet tar sikte på å utarbeide et revidert høringsdokument for behandling i Kirkemøtet i april 2015. Departementet varsler at mer omfattende endringer i lovgivningen for kirken vil bli tatt opp i sammenheng med utarbeidelsen av en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn.

Kirkerådet understreker at rådet har gitt sin høringsuttalelse med den forutsetning at prosessen videreføres med en rammelov som muliggjør økt indre selvstyre for Den norske kirke.

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"