Forsoning uten majoritetsbefolkning?

Følg forsoningskonferansen direkte! Onsdag og torsdag arrangeres det forsoningskonferanse som setter søkelys på fornorskingspolitikken i Norge.

Forsoning uten majoritetsbefolkning?

Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023) nedsatt av Stortinget gransker nå fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Hvordan unngår man at prosessen reduseres til urfolks og nasjonale minoriteters problem?

Fornorskningspolitikken sprang ut av norske selvforståelser som etterlot seg sosiale, kulturelle og politiske tyngdekrefter som aldri helt forsvant. Hvor langt har det norske majoritetssamfunnet egentlig kommet i oppgjøret med dette, og hva betyr det for mellomfolkelig forsoning i Norge? Hva er kirkens, sivilsamfunnets og forskningens ansvar og bidrag? Og hva kan vi lære av kanadiske, sørafrikanske og nordiske erfaringer?

Forsoningskonferansen setter søkelys på slike spørsmål gjennom dialog mellom samiske, kvenske/norskfinske, norske og internasjonale stemmer, forankret i praksisfelt og forskning. Konferansen arrangeres på VID vitenskapelige høgskoles campus i Oslo, men du kan følge konferansen digitalt. 

Følg direktesendingen her

Se opptak fra konferansens dag 1 (youtube.com)

Arrangørene er Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø og Den norske kirke ved Samisk kirkeråd, Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Kirkerådet. Konferansen, inngår i det internasjonale forskningsprosjektet ReconTrans. En tredje ReconTrans-intern konferansedag basert på en call for papers følger 6. mai.

 

Program

Onsdag 4. mai

Sesjon 1: Kairos for mellomfolkelig forsoning i Norge?

1230-1235           Praktisk info

1235-1245           Åpningsbønn

1245-1250           Velkommen til VID, ved rektor Bård Mæland

1250-1300           Åpning av konferansen, ved leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira og leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum

1310-1325           Faglig innledning om konferansetemaet, ved førsteaman. Tore Johnsen, KUN/VID Tromsø

1325-1340            Pause

Sesjon 2: Praksisnære fortellinger. Øyenåpnere og nye begynnelser

1340-1440           Erfaringsbaserte bidrag fulgt av interaksjon med salen

  • «Samtaler om identitet» – erfaringer fra studentpresttjenesten i Tromsø, ved studentprest Tor Stranda, og leder av Sámi Studeanttaid Searvi Davvi-Norggas, Eli Karianne Vesterheim Hætta. 
  • Forsoning fra et kvensk perspektiv, ved Nora Marie Ollila Sandmo,  Norske kveners forbund / Ruijan kvääniliitto
  • Forsoning og skogfinnene, Dag Raaberg, direktør Norsk skogfinsk museum
  • I veien for storsamfunnet? Paul Bendikk Jåma, leder Saemien Åålmegeraerie/Samisk menighet i sørsamisk område. 

1440-1500            Kaffepause

Sesjon 3: Forsoning som samfunnsoppgave

1500-1600       Hilsen fra sametingsråd Runar Myrnes Balto

Panelsamtale m. tidligere leder i Norske Kveners Forbund Hilja Huru, NRK Kvääni-journalilst Laila Lanes, samisk kunstner Joar Nango, og kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle. Ledet av universitetslektor Line Skum, KUN/VID Tromsø

1600-1615            Kaffepause

Sesjon 4: Pilegrimsvandring for rettferdighet og fred. Økumenisk samtale

1615-1715          

Panelsamtale m. preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit, leder i Samiska rådet i Svenska kyrkan Erik-Oscar Oscarsson, Grønlands biskop Paneeraq Siegstad Munk. Ledet av urfolksrådgiver Seforosa Carroll, Kirkenes Verdensråd

1730-1900            Middag, kantina på Diakonhjemmet

2000                     Kveldsgudstjeneste i Trefoldighetskirken. Preken ved biskop Olav Fykse Tveit. Hilsen fra Dagfinn Høybråten, leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

 

Torsdag 5. mai

Sesjon 1: Masterfortellinger som naturalisering av fornorskningspolitikkens hierarki

0900-0905           Kunstnerisk innslag ved Vegard Bjørsmo og pianist Tobias Paulsen

0905-0910           Introduksjon av dagen, bro fra gårsdagen

0910-0940           Det nordisk-germanske herrefolknarrativet i fornorskningens fødestue: Forestillinger om det norske «vi» som premiss for underordning av «de andre», ved førsteaman. Jon Røyne Kyllingstad, Avdeling for Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO

0940-1010           Fornorskning, kolonisering og behovet for teologisk avkolonisering, ved førsteaman. Tore Johnsen, KUN/VID Tromsø

1010-1030           Kaffepause         

1030-1130           Avkolonisering av norske masterfortellinger som forskningsutfordring. En flerfaglig panelsamtale. Paneldeltakere: førsteaman. Per Kristian Aschim, MF, prof. em. Kirsti Strøm Bull, Juridisk Fakultet, UiO, doktor i historie Steinar Pedersen, tidl. rektor ved Sámi Allaksuvla, prof. Aud Valborg Tønnesen, TF, UiO. Panelet ledes av førsteaman. Gyrid Gunnes, VID Sandnes

1130-1230            Lunsj

Sesjon 2: Sivilsamfunnets rolle og muligheter i offentlige forsoningsprosesser

1230-1250           «Sanning og forsoning i Noreg». Refleksjoner to og et halvt år etter et debattinnlegg, ved stipendiat Elin Monstad, Institutt for sammenliknende politikk, UiB

1250-1310           Sivilsamfunnets relasjon til kommisjonsprosessen i lys av TRUCOM-forskningen, ved prof. Kjell Ole Kjærland Olsen, UiT - Norges arktiske universitet

1310-1330           Menneskerettigheter som tilknytningspunkt for sivilsamfunnet i arbeidet med mellomfolkelig forsoning, ved prof. Hans Morten Haugen, VID Oslo

1340-1410           Trading justice for peace? Reframing reconciliation in TRC processes in South Africa, Canada and Nordic countries (boklansering), ved prof. Sigríður Guðmarsdóttir, VID Stavanger / University of Iceland; dr. Paulette Regan, Canada; dr. Demaine Solomons, University of Western Cape.

1410-1430           Kaffepause

Sesjon 3: Kunnskapsinstitusjonenes bidrag til sannhet og forsoning – situerthet og ansvar

1430-1450           Historisk rettferdighet som ny diskurs i historieforskningen. Erfaringer og innsikter fra Svenska kyrkans vitbokprojekt, ved prof. Daniel Lindmark, Umeå Universitet

1500-1600           Oppsummerende panel: Veier videre for forskningsinstitusjonene. Paneldeltakere: Rev. Dr. Ray Aldred, leder av Indigenous Studies Program, Vancouver School of Theology; prof. Tomas Sundnes Drønen, dekan FTDL, VID; prof. John Klaasen, leder av Department of Religion and Theology, University of Western Cape; kommisjonsmedlem Anne Julie Semb, Sannhets- og forsoningskommisjonen; Laila Susanne Vars, doktor i juss og rektor ved Sámi Allaskuvla / Samisk Høgskole. Panelet ledes av prof. Carola Lingaas, VID Oslo

1600-1615           Avslutning av konferansen. Ved Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet, og Bernd Krupka, senterleder Kirkelig utdanningssenter Nord / VID Tromsø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"