Flere melder om overgrep og trakassering i kirken

Økt oppmerksomhet rundt seksuelle overgrep og trakassering generelt antas å ha medvirket til at flere slike saker er meldt inn til arbeidsgivere i Den norske kirke i løpet av 2016-2017 enn i forrige toårsperiode.

Nesten 2 av 3 av kirkens virksomheter svarer bekreftende på at de har merket effekten av #metoo-kampanjen. (Foto: Mihai Surdu on Unsplash)

Siden 2010 har KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kirkerådet annethvert år kartlagt omfanget av saker knyttet til seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd eller overgrep. Undersøkelsen for perioden 2016-2017 er sendt til 429 kirkelige virksomheter (fellesråd, menighetsråd med fellesrådsfunksjoner, bispedømmeråd og Kirkerådet).

For perioden 2016-2017 er det meldt inn 16 saker der ansatte eller frivillige i Den norske kirke er anklaget for handlinger som rammes av loven. Antall innrapportere saker var sju i perioden 2014-2015 og 15 i perioden 2012-2013.

– Ikke lenger «såpass må man tåle»
Svarprosenten ved denne undersøkelsen var 85, mot 68 ved forrige undersøkelse. At flere virksomheter har svart, forklarer imidlertid bare noe av økningen i antall saker.

– At samfunnet generelt blir mer seksualisert, preger naturligvis også kirken som arbeidsplass og møteplass, ikke minst i ungdomsmiljøene. Vi kan derfor ikke utelukke at uønskede hendelser skjer oftere. Vi tror imidlertid at den viktigste grunnen til at flere har meldt om overgrep, grenseoverskridende adferd og trakassering, er en holdningsendring som har pågått over lang tid, men som skjøt fart i forbindelse med #metoo-kampanjen, sier spesialrådgiver i KA, Helene Horsfjord.

– Der det tidligere var en holdning om at «såpass må man tåle», blir flere hendelser i dag forstått og håndtert som seksuelle krenkelser. Dette fører til at utsatte oftere enn før melder fra om det de har opplevd, noe som igjen bidrar til å løfte bevisstheten rundt hvordan man omgås og som er i ferd med å definere en ny standard for hvordan vi behandler hverandre, sier Horsfjord.

Ansatte og frivillige anklaget for lovbrudd
Det er altså innrapportert 16 saker der frivillige eller ansatte er anklaget for seksuell trakassering, krenkelser eller overgrep etter straffeloven, likestillings- og diskrimineringsloven eller arbeidsmiljøloven.

I fire av disse sakene er ansatte anklaget for brudd på straffeloven, men ingen av dem er knyttet til seksuell omgang eller handling, som er de mest alvorlige straffebudene. To av sakene er politianmeldt. Tre av de fire personene jobber ikke lenger i kirken.
Seks saker gjelder ansatte anklaget for seksuell trakassering.
De resterende seks av de nevnte 16 sakene, gjelder frivillige medarbeidere som er anklaget for brudd på straffeloven. Fem av disse er politianmeldt. Tre av de frivillige er tatt ut av alt frivillig arbeid, mens to er tatt ut av enkelte oppgaver. I det siste tilfellet mangler slik informasjon.

I rammen av kirkelig virksomhet
I tillegg til de 16 sakene der ansatte eller frivillige er anklaget for forhold som rammes av loven, er det innrapportert 18 andre saker: Dette er saker som enten ikke rammes av lov eller der den anklagede verken er ansatt eller frivillig i Den norske kirke. I sju av disse 18 sakene er den anklagede verken ansatt eller frivillig, men handlingen har skjedd i rammen av kirkelig virksomhet.

Merker #metoo-effekten
KA og Kirkerådet har i år også spurt virksomhetene spesielt om de har merket noen effekt av #metoo-kampanjen. Nesten 2 av 3 virksomheter svarer bekreftende på dette. De vanligste utslagene er at forebygging, varsling og håndtering av saker har vært tema på stabsmøter eller lignende, og at rutiner, planer og systemer er blitt gjennomgått eller utarbeidet.

#metoo-kampanjen antas også å ha vært medvirkende til at til sammen seks av de totalt 34 rapporterte sakene ble meldt inn til arbeidsgiver. Både ansatte og frivillige er blant de anklagede i disse sakene, og alvorlighetsgraden spenner fra overgrep som rammes av straffeloven, til seksualisert adferd som ikke nødvendigvis er straffbar, men der arbeidsgiver kan være pålagt å iverksette tiltak i henhold til arbeidsmiljøloven.

– Ett overgrep er ett for mye
– Det er viktig at denne tematikken er blitt satt enda tydeligere på dagsorden den siste tiden. Oppmerksomhet og bevisstgjøring er helt nødvendig i den kontinuerlige kampen mot overgrep, grenseoverskridende adferd og trakassering. Det skal ikke skje, men noen ganger skjer det likevel, og derfor må vi kartlegge problemet jevnlig, lære av erfaringer og jobbe systematisk med forebygging og oppfølging, sier leder i Kirkerådet i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Vi vet at overgrep skjer i kirken, som på andre samfunnsområder. Selv om omfanget ikke er stort, er det for stort. Ett overgrep er ett for mye, understreker Raaum. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"