Det livssynsåpne samfunn må være synlig

Ramadan avsluttes i dag. På vegne av Den norske kirke vil vi gratulere våre muslimske venner med Id. Vi håper denne festen som bryter fasten blir en fin feiring!

Preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit og internasjonal direktør i Den norske kirke Einar Tjelle. Foto: Den norske kirke/Pexels.com

Vi er glade for at NRK for fjerde gang setter opp sendingen festen etter fasten, som viser en variert og fargerik Id-fest over det ganske land. Dette er et godt og viktig uttrykk for det livssynsåpne samfunnet, og er med på å skape forståelse og nysgjerrighet for en viktig verdensreligion i Norge. 

Ti år er gått siden det regjeringsoppnevnte Stålsett-utvalget la frem sin rapport om Det livssynsåpne samfunn – En helhetlig tros- og livssynspolitikk. Her heter det at «Samfunnet bør gi rikelig rom for tros- og livssynsutfoldelse, i all dets engasjement og synlighet, på ulike arenaer, individuelt og kollektivt». Og for to år siden kom den nye trossamfunnsloven, hvor staten slår fast forpliktelsen til å støtte opp om det livssynsåpne samfunn. I Hurdalsplattformen har regjeringen fulgt opp viktige deler av dette, og bidrar blant annet med aktiv støtte og finansiering av tros- og livssynssamfunnene.  Men her er det det også viktig at trossamfunnene selv bidrar aktivt. Vi skal ikke reise langt utenfor landegrensene våre, før et livsynsåpent samfunn er fjernt, og trosfriheten truet. 

Et Norge som omfavner religionens plass i samfunnet er bedre enn et samfunn fri fra religion. Kirker, moskeer, synagoger og templer bidrar til å bygge fellesskap og tilhørighet. Som landets folkekirke ønsker Den norske kirke å romme hele lokalsamfunnet, gjennom fellesskap, dialog og deltakelse.

På begynnelsen av 90-tallet tok Den norske kirke initiativ til dialog med muslimer i Norge, og er i dag aktiv i dialogen med både Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk, samt flere andre religiøse tros- og livssynssamfunn. Ikke minst gjøres det en utmerket jobb i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn nasjonalt og gjennom de 16 lokale samarbeidsrådene over hele landet. Her samarbeider hele bredden av religioner og livssyn i Norge, et samarbeid som er både viktig og unikt i verden.

Både i våre egne dialoger og på fellesarenaene er det viktig med ærlige samtaler og kritisk dialog. Styrken i godt etablerte dialoger og nettverk er at tillit bygges og også vanskelige temaer kan samtales om. For en del år siden kom det for eksempel felles uttalelser fra vår dialog med Islamsk Råd Norge om retten til konvertering og om ekstremisme. Enda viktigere er nok de lokale handlingsfellesskapene og dialogene som er vokst fram de siste årene. I en tid hvor islamofobi og antisemittisme stadig dukker opp også i Norge, tror vi at livssynsåpne lokalsamfunn er svært viktige. Å legge til rette for dette er myndighetens ansvar, men også Den norske kirkes ansvar, sammen med de øvrige tros- og livssynssamfunn. Vår felles innsats og kjennskap bidrar positivt til fellesskap og samfunnsbygging, og er dypest sett et viktig fredsarbeid.

Vi er takknemlig overfor våre muslimske dialogpartnere og venner for at vi kan ta del i Id-feiringen – gjennom NRKs dekning, gjennom invitasjoner over hele landet til Iftar-måltider under ramadan og invitasjoner til selve festen. Vi erfarer dette som bidrag til å bygge det livssynsåpne samfunnet i Norge!

Gratulerer med Id! 

Preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit og internasjonal direktør i Den norske kirke Einar Tjelle

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"