Deler Opplysningsvesenets fond mellom stat og kirke

Den norske kirke har akseptert statens tilbud i forbindelse med delingen av Opplysningsvesenets fond (OVF). Sammen med rundt 150 eiendommer får kirken øremerkede midler til drift og vedlikehold av eiendommene.

Tingvoll prestegård er en av eiendommene som Den norske kirke skal overta fra Opplysningsvesenets fond (OVF). Foto: Den norske kirke.

– Kirkerådet har akseptert statens tilbud og vi ser frem til overføring av eiendommer som et siste ledd i skillet mellom kirke og stat, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Stortinget behandlet stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond i 2020. Dette anses som siste del i skille mellom stat og kirke. En rekke eiendommer overføres til Den norske kirke med tilhørende økonomisk kompensasjon til drift og vedlikehold av eiendommene. Det er i hovedsak presteboliger, som overføres til kirken. Flere av boligene har stor kulturminneverdi.

Videre skal Opplysningsvesenets fond omdannes til et aksjeselskap, som skal ha høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige ramme. Årlig skal det gi rundt 500 millioner kroner i avkastning – som skal gå til vedlikehold og istandsetting av kirkebygg gjennom Kirkebevaringsfondet.  

Kompensasjon i to omganger  

I forkant av revidert nasjonalbudsjett har Den norske kirke akseptert statens tilbud om deling av Opplysningsvesenets fond (OVF). Regjeringen har tidligere besluttet hvilke eiendommer kirken skal få overført, inkludert midler til istandsetting og framtidig drift og vedlikehold av eiendommene.

Kirkerådets direktør, Ingrid Vad Nilsen.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett orienterer departementet Stortinget om tilbudet som er gitt til Den norske kirke. Den økonomiske kompensasjonen kommer i to omganger, 650 mill kr kommer i 2024 og andre halvdel i 2027.

De første eiendommene vil sannsynligvis overføres i løpet av året. Vad Nilsen skulle gjerne hatt en høyere økonomisk kompensasjon for å istandsette og drifte eiendommene.

– Mange av eiendommene er svært store og gamle presteboliger som krever både oppgradering og vedlikehold for å være attraktive boliger for prester i rekrutteringssvake områder. Samtidig er mange av boligene også viktige kulturminner som er kostnadskrevende å holde ved like.

Overføres til eget eiendomsselskap

Eiendommene og midlene tilføres kirkens eget eiendomsselskap, Dnk eiendom AS. Det er heleid av rettssubjektet Den norske kirke, med et eget styre. Det har vært et premiss fra Stortinget at den økonomiske kompensasjonen skal holdes helt adskilt fra kirkens øvrige økonomi og statstilskudd.

Eiendomsselskapet vil starte forvaltningen og se hvordan eiendomsmassen best kan forvaltes videre med de gitte rammevilkårene. 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"