Arendalsuka 2023: Se alle sendingene her

Kirken på Arendalsuka hadde et rikholdig samtaleprogram. Se opptak av alle samtalene her.

Kirken var til stede på Arendalsuka 2023 med et rikholdig samtaleprogram på Kirkeskipet Fryden. Alle foto: Den norske kirke

Kirkeskipet Fryden ankret opp i Pollen i Arendal også i år, og hadde et rikholdig samtaleprogram! Se opptak av alle samtalene fra Kirkeskipet under Arendalsuka 2023 her.

Klikk deg frem i listen for å finne frem til sendingen du ønsker å se eller rull nedover siden.

Oversikt over samtalene

 

Er Gud på Putin sin side?

Da Putin markerte ett år med krigføring i Ukraina, satt den øverste kirkelederen i den russisk-ortodokse kirken på fremste rad. Patriark Kiril er en av Putins nærmese – og spiller en viktig rolle i krigføringen. Biskopene i Den norske kirke kaller patriarken medansvarlig for krigen.
I denne samtalen vil VID-forsker Vebjørn Horfsfjord og tidligere Russland-korrespondent Helene Skjeggestad drøfte Kirils rolle i krigen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit vil fortelle hvorfor han mener Kiril er medansvarlig for krigen. Samtalen ledes av Markus Keller, universitetslektor ved teologisk fakultet (UiO)

 

Demokrati i Den norske kirke: 40 år på 40 minutter

Denne høsten skal det velges rundt 7000 folkevalgte i Den norske kirke. I mer enn hundre år har medlemmer vært med å styre kirken lokalt gjennom menighetsrådet – og de siste 40 årene har 40 kirkemøter lagt retning for kirken som helhet.
Trond Bakkevig ledet på 2000-tallet to utvalg som har lagt grunnlaget for det kirkelige demokratiet som finnes i dag. På Kirkeskipet vil han fortelle historien om kirkens demokrati og dele sin mening om hvorfor en kirke bør være demokratisk.

Tvangsarbeid i Norge - hva gjør kommunene?

Tvangsarbeid finnes i hele verden – også i Norge. Utnyttelse av arbeidskraft skjer også i Norges kommuner – for eksempel i byggbransjen, landbruket eller fiskerinæringen. Hva gjør kommunene for å hindre dette? Hva bør de gjøre mer av?
I denne samtalen vil FAFO-forsker Anne Mette Ødegård gi et situasjonsbilde, før det blir et læringsverksted mellom ordfører Hedda Foss Five og spesialrådgiver Sven E. Kristoffersen fra Skien kommune, Høyres ordførerkandidat i Stavanger Sissel Knutsen Hegdal, rådgiver Petra Brooke fra Frelsesarmeen, Leif Vagle fra FairPlayAgder og generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.
Arrangementet er et samarbeid mellom Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Frelsesarmeen.

Hvordan skal Norge bidra til universell helsedekning i utviklingsland?

Universell helsedekning innebærer at alle mottar den helsehjelpen de trenger uten å påføres økonomiske problemer. Sykdom skal ikke føre til fattigdom. Dekningen skal inkludere kvalitetstjenester som håndterer alle essensielle behov.
På et toppmøte i 2019 ble verdens ledere enige om en ambisiøs politisk erklæring for å få fart på arbeidet med å sikre universell helsedekning innen 2030. Når vi møtes i Arendal er det kun noen uker til det neste toppmøtet, og pilene peker i feil retning.
Andelen folk som har for høye personlige utgifter til helse øker, og for mange bidrar dette til økt fattigdom. Forskjellene mellom land og innad i land er enorme. Covid-19 pandemien presset i tillegg helsesystemer til det ytterste, og spesielt i lavinntektsland har dette fått konsekvenser for rutinetjenester, for eksempel barnevaksinering.
Landene må øke egen helsefinansiering, men på kort sikt er dette en umulig oppgave der økonomisk krise, tunge gjeldsbyrder og urettferdige internasjonale skattesystemer spenner beina under gode intensjoner. Det er en rolle for bistand.
Norge har universell helsedekning som en prioritering i bistanden. Samtidig kutter Norge i helse bistanden. Henger dette på greip?
Vi spør:
- Hvordan kan vi akselerere arbeidet med universell helsedekning?
- Hva må landene bli enige om på toppmøtet i september?
- Hvilke løsninger må på plass for at utviklingsland skal klare å allokere mer finansiering til helse selv?
- Hvilken rolle har norsk bistand på veien mot universell helsedekning i utviklingsland?
Innledning ved Lisa Sivertsen, avdelingsdirektør for velferd og menneskerettigheter i Norad
Politisk panel:
– Bjørg Sandkjær, statssekretær for Senterpartiet
– Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre
– Marian Hussein, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti
– Moderator: Aksel Jakobsen, avdelingsleder for kommunikasjon og politikk i Kirkens Nødhjelp
arr: Kirkens nødhjelp i samarbeid med UNICEF og Redd barna

 

Lange køer hos trossamfunnene. Svikter NAV?

I vinter kom FAFO-rapporten "Veldedighet i velferdsstaten" som undersøker hvem som benytter seg av Frelsesarmeens matutdeling og hvordan dette oppleves. Her kommer det frem at enkelte har opplevd å bli henvist til Kirkens/organisasjoners matkøer, fordi støtten fra NAV ikke er god nok.
Er kirkenes matkøer en del av løsningen eller en mulig forlengelse av det egentlige problemet som handler om fattigdom? Hva bør velferdsstaten gjøre? Og hva kan overlates til sivilsamfunnet?
I denne samtalen deltar FAFO-forsker Inger Lise Skog Hansen, NAV-direktør Hans Christian Holte. I tillegg kommer Olav Fykse Tveit som er ledende biskop i Den norske kirke og Elin Herikstad som er assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. Samtalen ledes av generalsekretær i Strømmestiftelsen Erik Lunde.
Arrangeres av Den norske kirke og Frelsesarmeen.
 

Å være kirke der unge samles | Samtale og utdeling av Brobyggerprisen til Forandringshuset

 Unge møtes oftere uformelt utendørs, på kveldstid og i helger. Det viser tall fra Ungdata-rapporten 2022. Undersøkelsen viser at det er markert flere ungdommer som er ute om kveldene, enn for eksempel på midten av 2010-tallet.
Kirken ønsker å være til stede for unge der de er. Så hvordan kan kirken være til stede der de samles? Hva trenger ungdommene, og hva kan kirkens ansatte og frivillige bidra med? Hvordan kan kirken skape trygge rom utendørs, uten det fysiske kirkerommet?
I samtalen deltar:
• Ingunn Lyngset Holme, daglig leder i Kirkens ungdomsprosjekt i Kristiansand
• Ingrid Elise Sigmundstad, Virksomhetsleder Forandringshuset
• Halvor Aschim-Teigum, ungdomsdiakon i Ås
• Anna Riksaasen
• Pål Kristian Balstad, prest, samtaleleder
UTDELING AV BROBYGGERPRISEN 2023:
I forkant av samtalen skal Brobyggerprisen for 2023 deles ut til KFU-KFUM Forandringshuset.
Norske kirkeakademier deler hvert år ut Brobyggerprisen. Den tildeles en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Brobyggerprisen er blitt delt ut siden 1983.
Styreleder i Norske kirkeakademier Kjell Y. Riise deler ut prisen til virksomhetsleder i Forandringshuset Norge, Ingrid Elise Sigmundstad.

 

Frå maktsamfunn til rettsstat. Kva no – tusen år etter Kristenretten?

I 2024 er det tusen år sidan Kristenretten.
Med innføringa av Kristenretten i 1024 starta eit verdiskifte, ein langsam prosess mot eit rettssamfunn med auka omsyn og tillit til individet. Eit verdiskifte som har bidrege til å forma det Noreg vi ser i dag. Moster 2024-jubileet vil sette lys på desse verdiane gjennom ei rekke samtalar med ulike aktørar i Noregs samtidssamfunn. Vi vil legge til rette for å drøfte store spørsmål om utviklinga i verda, demokratiets stilling, og korleis vi kan nytte historia til å reflektere samtida.
Moster 2024 inviterer til samtale mellom historiker Øystein Morten og filosof Henrik Syse. Samtalen vert leia av Øyvind Håbrekke frå tankesmien Skaperkraft.
 

Sannhet- og forsoningskommisjonen: Hva gjør kirken nå?

 I juni leverte Sannhet- og forsoningskommisjon sin rapport til Stortinget. Rapporten gransker den norske stats urett mot Norges urbefolkning og nasjonale minoriteter. Kommisjonen presenterer forteller historie som inneholder kritikk mot både staten og mot Den norske kirke som en del av statsapparatet.
Hva skjer nå – etter at rapporten er lagt frem? Hva gjør Den norske kirke? Hvordan kan forsoning skje?
I samtalen deltar:
– Dagfinn Høybråten, Leder, Sannhet- og forsoningskommisjonen
– Sara Ellen Anne Eira, Leder, Samisk kirkeråd
– Pål Kristian Balstad, Prest, Trefoldighetskirken i Oslo
– Emil Engeset, Samtaleleder, Kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke
 

Verdivalg i det grønne skiftet

Verden er midt inne i en omstilling som er uten historisk sidestykke. All samfunnsutvikling og økonomisk vekst siden den industrielle revolusjon har vært tett knyttet sammen med bruk av fossil energi. Nå skal denne forbindelsen brytes på 7 år. Innen 2030 skal vi omstille samfunnet til å halvere dagens bruk av fossil energi for å unngå katastrofale klimaendringer.
Det må prioriteres hardt, og det vil koste mye. Hvem skal betale prisen og hvilke verdier må prioriteres ned? Omstillingen må skje uten å skape ny urettferdighet. Natur, biodiversitet og urfolks rettigheter må bevares. Hvilket ansvar har Norge i dette, og må vår velstand og forbruk vike?
På Kirkeskipet Fryden blir det en samtale om verdivalg og etiske dilemmaer i det grønne skiftet.
Deltakere:
Gina Gylver, Leder, Natur og ungdom
Truls Gullowsen, Leder, Naturvernforbundet
Marion Grau, Teolog, MF vitenskapelig høyskole
Sigurd Hverven, Forfatter og filosof
Kathrine Sund Henriksen, Samtaleleder, Daglig leder, ForUM for utvikling og miljø
 

Livepod: Tore & Tarjei: Bibelen – både umistelig og utålelig?

Tore Sævik og Tarjei Gilje i avisen Dagen inviterer til liveinnspilling av podkasten Tore&Tarjei på kirkeskipet Fryden.
Til podkasten kommer Agder-biskop Stein Reinertsen og UiA-professor Helje Kringlebotn Sødal for å diskutere bibelbruk i vår tid. Hvorfor er Bibelen både omfavnet og omstridt? Er den både umistelig og utålelig?
 
 

Felles kulturarv frem mot nasjonaljubileet i 2030

I 2030 markeres nasjonaljubileet – Norge i tusen år.
Preses Olav Fykse Tveit møter barne- og familieminister Kjersti Toppe, som har ansvaret for jubileet, til en samtale om dette. Hvilke tanker gjør hun seg om landets felles kulturarv frem mot jubileet? Sammen vil de reflektere om kirkebyggene våre, felles verdier og nasjonaljubileet.
 

Ytringskirkerommet: Konserter i det livssynsåpne samfunn

I 2022 ble det holdt 9500 konserter i norske kirker, med over en million deltakere. Innleggene og samtalen vil dreie seg om relasjonen mellom det livssynsåpne samfunn og kunstnerisk ytringsfrihet som sentral byggestein i et levedyktig demokrati - og kirkerommet som kultur- og konsertarena.
Selv om situasjonen for kunstnerisk ytringsfrihet i Norge er relativt god, er den under økende press flere steder i verden. Hvordan kan Den norske kirkes samfunnsoppdrag forstås i lys av å være en av landets mest brukte konsertarenaer? Hva gjør rommet med friheten? Hvilken rolle kan kirken som konsertarena få i et livssynsåpent samfunn?
I samtalen deltar:
– Kristin Danielsen, direktør, Kulturdirektoratet
– Ragnhild Jepsen, biskop, Bjørgvin
– Astrid Kvalbein, rektor, Norges musikkhøgskole
– Bjørgulv Vinje Borgundvaag, rådgiver i Den norske foreleggerforening, tidligere statssekretær i kulturdepartementet (Høyre)
Samtalen ledes av Gro Bergrabb, direktør i Nordland musikkfestuke.
 

Biskopenes unnskyldning til skeive. For hva?

Biskopene i Den norske kirke ønsker å arrangere en samling der de skal fremsi en unnskyldning for den skade og smerte som kirken har påført mennesker med LHBT+-identitet.
Men hvem skal unnskyldningen sies til? Og hva bes det om unnskyldning for?
Til dette arrangementet på Kirkeskipet Fryden kommer sokneprest i Ål, Leveld og Torpo Geir Wiknes og generalsekretær i Skeivt kristent nettverk, Solveig Gjesdal. De møter Bjørgvin-biskop Ragnhild Jepsen, som er den "ferskeste" biskopen i Den norske kirke. UiB-professor Hanne Marie Johansen vil bidra med et historisk blikk på den skeive historien i Norge. Tidligere politioverbetjent Bård Stensli vil fortelle om politiets unnskyldning til skeive i 2019.
Samtalen ledes av Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør i Kirkerådet.

Kammerset: Livepodkast fra Arendalsuka med Unge Høyre-leder Ola Svenneby

Vårt Lands politiske podkast «Kammerset» inviterer til live-sending fra kirkeskipet. Hvordan er livet egentlig på bakrommet i politikken? Hva skjer når det står på som verst? Hva sier de politiske strategene til hverandre når ingen hører? Det er blant spørsmålene gjengen i Kammerset finner svar på i podkasten.
Politisk redaktør Berit Aalborg, nyhetsredaktør Lars Inge Staveland og kommentator Emil André Erstad møter leder i Unge Høyre: Ola Svenneby.
 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"