- Vi har råd til mer

- Den ekstraordinære flyktningsituasjonen krever ekstraordinære tiltak. Norge bør ta internasjonalt lederskap i denne saken. Vi har råd til mer, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen.

- Vi har råd til mer

Han mener regjeringens forslag til budsjett ikke reflekterer alvoret i den krisen verden står overfor.

Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet- Jeg håper Stortinget tar ansvar og øker den humanitære støtten til Syria og nabolandene til tre milliarder, sier Jens-Petter Johnsen (bilde).

Han gir sin støtte til de fem største humanitære organisasjonene, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Røde Kors som oppfordrer regjeringen til større innsats for flyktningene.  

Rom for omstilling
Den norske kirke er inne i en forvaltningsreform som blant annet handler om at ingen av kirkens ansatte skal ha staten som arbeidsgiver etter 2017. Fram mot 2020 skal det utvikles en ny kirkeordning.

- Forslaget til statsbudsjett gir mulighet for å arbeide videre med omstillingene som følger av endringene i stat-kirke-relasjonen. Men  kirken trenger langsiktighet og forutsigbarhet i bevilgningene fra statens side for å få på plass endringene, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen.

Kulturdepartementet tar sikte på at Den norske kirke skal etableres som et eget rettssubjekt i 2017, og at arbeidsgiveransvaret for prestene, prostene, biskopene og de tilsatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjon skal overføres fra staten til Den norske kirke. Beslutning om virksomhetsoverdragelse fattes etter planen i 2016.

Fortsatt udekket behov for trosopplæring
Fra Kirkerådets side har det helt siden 2005 vært pekt på at statsbudsjettenes bevilgninger til trosopplæring i Den norske kirke ikke har fulgt opptrappingsplanen fra 2003. For inneværende år er totalrammen på 321 millioner kroner til dette formålet. Kirkerådets direktør mener denne budsjettposten bør opp til 350 millioner kroner på 2016-budsjettet.

I NOU 2000:26 «...til et åpent liv i tro og tillit» - Dåpsopplæring i Den norske kirke ble kostnadene ved en trosopplæring med ramme på 315 timer beskrevet. Dette ble beregnet i 550 millioner i 2000-kroner.

Ordnet arbeidstid uten kompensasjon
En ny arbeidstidsavtale for prester trer i kraft ved årsskiftet. Prester som arbeider minst hver tredje helg, skal fra 1. januar 2016 ha 35,5 timers arbeidsuke. De aller fleste prester arbeider minst hver tredje helg og det er beregnet at prestenes arbeidsuke nå ligger mellom 40 og 42 timer.

- Det virker som om staten, - prestenes avtroppende arbeidsgiver, - ikke ser at den nye arbeidstidsavtalen er underfinansiert, sier Jens-Petter Johnsen.

Han er også skuffet over at regjeringen ikke foreslår midler til en eneste ny stilling i Den norske kirkes menigheter.

- Det er et stort og dokumentert behov for økt bemanning mange steder i vår kirke. Dette gjelder ikke minst diakonstillinger. Når regjeringen overser dette behovet går det først og fremst ut over kirken på lokalplanet, sier Jens-Petter Johnsen.

Satsting på rekruttering
Årets budsjettproposisjon fra Kulturdepartementet nevner ikke tiltak for å styrke rekrutteringen til kirkelige stillinger.

- Rekruttering til kirkelig tjeneste blir en av hovedsatsingene i kirken fra 2016. Kirkerådet og bispedømmerådene går nå sammen for å styrke innsatsen med å presentere kirken som arbeidsplass. Vi har bedt om 8 millioner kroner til dette på 2016-budsjettet, og håper regjeringen vil støtte sterkere opp om nødvendige rekrutteringstiltak, sier Jens-Petter Johnsen.

Omkring 60% av prestene i Den norske kirke er nå over 50 år. Statistikken viser et økende gap mellom antall eldre prester som fratrer og antall yngre prester som ordineres til tjeneste.
Fratredener fordeler seg slik, ifølge Kulturdepartementets etatsstatistikk:
66 i 2012,
91 i 2013,
76 i 2014 .
Dette er fratredener uten at man går til annen prestestilling.
Ifølge Bispemøtets sekretariat ser antall ordinasjoner for de samme årene slik ut:
44 i 2012,
45 i 2013,
41 i 2014.Kontaktperson
Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet
jens.petter.johnsen@kirken.no
Tlf.: 23 08 12 10 / 48 99 12 10


Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"