Skal det bli endring må noen gå foran og rydde vei!

Fellesrådene i Toten Prosti tar aktiv del i arbeidet med å rydde IKT-veien i Den norske kirke.

Daglig leder Inge Mauseth fra Kirkepartner og kirkeverge i Gjøvik kirkelige fellesråd,  Dag Landmark ved åpningen av Pilotinstallasjonen på Gjøvik. Foto: Kirkepartner

De meldte seg tidlig som pilotkunder for kirkens nye IKT-plattform fra Kirkepartner, og inngikk avtale om å ta en slik rolle allerede høsten 2013. Gjennom noen uker i september og oktober 2014 tok medarbeiderne i de 3 fellesrådene i bruk nye arbeidsverktøy. De har i lang tid samarbeidet tett med Kirkepartner om løsningene.

IKT-systemer som ikke fungerer optimalt, kan sammenlignes med en riktig dårlig og ufremkommelig vei. Forkortelsen "IKT" forbindes ofte med noe ubehagelig og risikabelt. Foreldede og ustabile programvareversjoner, viktige dokumenter og annen informasjon som er lagret på lite hensiktsmessige måter, uro m.h.t. sikkerhetskopier av verdifull informasjon, systemer som er vanskelige å bruke og lite effektiv samhandling i arbeidsprosessene, er bare noen av de utfordringer som vi ofte tenker på når IKT er på dagsordenen. Disse beskrivelsene er ikke unike for en enkelt organisasjon, men de fleste som har vært igjennom en eller flere "generasjoner" i informasjonsteknologiens utvikling kjenner seg nok igjen. Det har vært mye prøving og feiling gjennom årene.

Den norske Kirke er en av de siste, store landsdekkende organisasjonene i Norge som tar i bruk en felles plattform for sine IKT-systemer, Kirken i lang tid har hatt store variasjoner i kvaliteten og tilgjengelighet på ikt-systemene i fellesråd og menigheter rundt i landet vårt.

Ting tar som kjent tid

Dette skal det endelig blir forandring på! Det har tatt lang tid fra visjonen om "å samle Den norske kirke til ett IKT-rike" ble utformet vedtatt som ledestjerne i IKT-arbeidet i et strategidokument i 2009, og til den milepælen vi står ved i dag. Det har – kort sagt – vært ryddet en del vei – både før dette og i tiden frem mot høsten 2014. En av dem som hele tiden har gått foran og "lempet stein" for å bygge veien - i overført betydning selvsagt - er Kirkevergen i Gjøvik kirkelige fellesråd, Dag Landmark:

«Jeg gikk på talerstolen på Kirkemøtet for 6 eller 7 år siden, og ønsket meg en datarevolusjon i Den norske kirke, fordi det var stor mangel på effektivitet og vi hadde utfordringer med eksisterende løsninger. Fra det helt enkle - som at vi ikke har hatt enkel tilgang på arbeidskollegers kontaktinformasjon på tvers av enheter - til det mer komplekse - som å være helt sikre på at vi har forsvarlig lagring av informasjon i henhold til Arkivlova og Personvernloven».

Hvor langt er vi kommet med "veiarbeidet"?

Fellesrådene i Toten prosti tok ansvar tidlig, og sa seg villig til å være pilotkunder i Kirkepartnerprosjektet. Pr. i dag er både Gjøvik og de øvrige fellesrådene i Toten prosti (Østre- og Vestre Toten) i full drift med Kirkepartner Basis og flere andre tjenester på den nye Kirkepartnerplattformen.

" Gjøvik, Østre- og Vestre Toten er viktige samarbeidspartnere for oss, og vi setter stor pris på deres gode råd, tilbakemeldinger og entusiasme, sier Inge Mauseth, daglig leder i Kirkepartner".

Gjennom pilotprosessen så langt, har både kundenes brukere og medarbeiderne i Kirkepartner opparbeidet verdifull innsikt i hvordan fellesråd og menigheter kan få en hensiktsmessig overgang fra gamle arbeidsverktøy og rutiner, til å ta i bruk Kirkepartner-løsningene på en effektiv måte, samtidig som brukerne får en god opplevelse.

Tilbakemeldingene fra samarbeidet så langt brukes til å forbedre Kirkepartners metodikk for utrulling, og for å kunne gi nye kunder en god og effektiv innføringsprosess. Så langt viser tilbakemeldingene fra involverte ledere og medarbeidere at de vurderer prosessen før, under og etter utrulling av ny plattform som tilfredsstillende. Dette gjelder så vel gjennomføring på installasjonstidspunktet, som oppfølging etterpå. Pilotkunder og leverandør har dessuten blitt godt kjent i prosessen, noe som gir grunnlag for tett samarbeid i tiden fremover.

"Fellesrådene i Toten prosti vil gjerne delta i fortsatt pilotarbeid sammen med Kirkepartner – spesielt med tanke på hvordan vi kan sikre bedre samhandling innenfor og mellom de kirkelige enhetene", sier Kirkeverge Dag Landmark.

Felles IKT-løsninger for alle enheter i DnK setter brukerne i sentrum

Felles løsninger er mer kostnadseffektive. På teknisk nivå sikrer den nye IKT-plattformen blant annet sikker pålogging, lagring, og sikkerhetskopiering av informasjon. Det bygges også opp et nettverk av superbrukere rundt i kirke-Norge. Tekniske spørsmål kan rettes til Kirkepartner ServiceDesk hvor brukerne kommer i kontakt med kompetente problemløsere. De fleste problemer løses heldigvis raskt. De henvendelser Kirkepartner ServiceDesk ikke kan besvare direkte, bringes videre til Kirkepartner sine aktuelle underleverandører.

Brukerne må bli godt kjent med bruk av nye verktøy

Opplæring i bruk av den nye IKT-plattformen skjer ute hos fellesrådene, og er en del av utrullingsaktiviteten som Kirkepartner gjennomfører.. Dette gir de ansatte mulighet til å få en introduksjon til bruk av nye verktøy, deretter jobbe selvstendig, før opplæringen fortsetter.

Kirkeverge Dag Landmark utdyper:

«innføringen av et nytt system endrer arbeidssituasjonen til alle som skal bruke det, og det er viktig at alle ledd i organisasjonen forbereder seg på dette».

Kirkepartner Basis er grunnlaget

Det vil ta tid før hele kirkens løsningsportefølje er komplett, men fremdriften er god. Det er igangsatt flere parallelle anskaffelsesprosesser av ulike IKT-verktøy som skal komme alle enhetene til gode. Utviklingen av Kirkenettet har pågått en tid, og lansering av kirkens eget Intranett er planlagt til 2. Kvartal 2015. Nytt, felles arkivsystem er også på trappene. Kirkepartner fremforhandler avtaler og vilkår på vegne av hele Dnk, i nært samarbeid med kirkens Utvalg for IKT-styring og kirkens ulike systemeiere. Kjøp gjennom disse avtalene tilbys suksessivt gjennom Kirkepartner.

Her kan du lese mer om våre produkter og tjenester.

Leverandører innenfor ulike produktkategorier velges fortløpende gjennom 2014 og 2015, og løsninger gjøres tilgjengelig som en del av Kirkepartnerplattformen. Slik sikres blant annet sikker pålogging, sikkerhetskopiering og lagring av data for alle applikasjoner som tilbys av Kirkepartner fremover..

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt gjennom vårt kontaktskjema eller ved å ringe oss 21 06 07 00

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner

Besøksadresse: 
Kirkepartner
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo

Miljfyrtarn-norsk-farger.png

Postadresse:
Kirkepartner AS
Postboks 6857 St. Olavs plass 
0130 Oslo

 

Org.-nr.: 911 625 504

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"