Informasjon om Gravferd

Ved dødsfall melder ein ønske om gravferd til kyrkjekontoret. Mange nyttar eit gravferdsbyrå, men det er også høve for pårørande å gjera mykje sjølve. Kyrkjeverje hjelper til med å finna eigna gravstad. Kontakt oss om du har spørsmål! Ulvik kyrkjelege fellesråd er gravferdsmyndigheit og har ansvar for gravlegging uavhengig av tru og livssyn. Fellesrådet forvaltar og har driftsansvar for alle gravplassane i Ulvik herad. Har du spørsmål om gravferd kontakt oss på e-post: kyrkjeverje@ulvik.kyrkja.no eller ring på tlf. 56.52.68.00, måndag, tysdag, torsdag og fredag mellom kl. 08.00 og kl. 15.30.