Konfirmasjon

Hovedbilde for tema

Konfirmasjonen

En spennende reise
Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen.

Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å 
• finne ut hva du tror på 
• bli bedre kjent med deg selv 
• lære mer om Bibelen 
• få nye tanker om livet 
• utfolde deg kreativt 
• oppleve et godt fellesskap 
• engasjere deg i kirkens arbeid for solidaritet og miljøvern

Konfirmasjonsdagen 
Konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien og menigheten. Den er et høydepunkt i en spennende tid, hvor du har vært sammen med andre for å oppleve, lære og skape. Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling, ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter til deg.

Konfirmanttiden 
Opplegget for konfirmanttiden varierer fra sted til sted. Men den vil alltid inneholde forskjellige opplevelser, undervisning og samtaler om kristen tro og livets utfordringer. Du vil også bli kjent med kirkerommet og være med på gudstjenester. En viktig del av konfirmanttiden er å dele erfaringer med andre. Derfor drar de fleste konfirmantgrupper på turer eller arrangerer andre aktiviteter. For mange er konfirmantleiren en stor opplevelse som gir minner for livet. 
Hvert år ønsker også en del ungdommer som ikke er døpt å være med på konfirmasjonsforberedelsene. Mange av disse blir døpt i løpet av konfirmasjonstiden og kan dermed la seg konfirmere ved konfirmasjonstidens avslutning.

Tilrettelagt konfirmasjonstid
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Hvis du har behov for tilrettelegging eller spesiell støtte, tar du eller familien din kontakt med kirken din.

Kontakt