GRAVFERD

Døden rammer oss alle. Gravferd er fellesskapets siste tjeneste overfor sine medlemmer. I Trysil ønsker vi at gravferden skal gi familie, venner og lokalsamfunn en verdig avskjed med det livet som er levd. Når vi har gravferd fra kirkene møter livet og sorgen, håpet og lyset. Den norske kirke skal yte gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn. Her kan du lese mer om temaer knyttet til døden og gravferden.

GRAVFERD