Dåp

Hurra - dere har blitt foreldre! Dåpen er en feiring av livet. I dåpen tas vi imot som vi er. Det er lange tradisjoner for at barn bæres til dåp i Norge. Selv om du ikke ble døpt da du var barn er du velkommen til å bli døpt når du vil - det er ingen aldersgrense!

Det skjer et under i dåpen, synger vi i en av de kjente og kjære dåpssalmene. Ingen kan helt forklare hva som skjer i selve dåpen, men vi tror at Gud gir og at vi tar imot. Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham.

Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. I bibelteksten som blir lest ved dåp, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Sitat

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det?

Salmenes bok, kapittel 8, vers 4-5