Dåp

Hurra - dere har blitt foreldre! Dåpen er en feiring av livet. I dåpen tas vi imot som vi er. Det er lange tradisjoner for at barn bæres til dåp i Norge. Selv om du ikke ble døpt da du var barn er du velkommen til å bli døpt når du vil - det er ingen aldersgrense!

Det skjer et under i dåpen, synger vi i en av de kjente og kjære dåpssalmene. Ingen kan helt forklare hva som skjer i selve dåpen, men vi tror at Gud gir og at vi tar imot. Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham.

Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. I bibelteksten som blir lest ved dåp, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Det er dåp i kirken. Et barn blir holdt over en døpefont, og får vann over hodet.

Velkommen til dåp i Den norske kirke!

Alle er velkommen til dåp i Den norske kirke. Les mer og meld på til dåp her.

Påmelding til dåp

Sitat

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det?

Salmenes bok, kapittel 8, vers 4-5