Barn i kirka

Barn og unge hører til i kirka. Sverresborg menighet tilbyr aktiviteter for barn i alle aldersgrupper!

På våre arrangement er vi opptatt av å skape et miljø der barna blir sett og tatt vare på uavhengig av kjønn, funksjonsnivå og livssituasjon.

Den kristne tro blir formidlet gjennom fortellinger fra Bibelen og gjennom å markere viktige dager i kirkeåret. Trykk på linkene under for mer informasjon om hvert enkelt arrangement.