Konfirmasjon i Strinda 2024

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Strinda, Berg og Strindheim menigheter samarbeider om konfirmantoppplegget. Det var felles informasjonsmøte i STRINDA KIRKE torsdag 11. mai 2023 kl 18.30. Nettpåmeldinga åpner tirsdag 23. mai kl 09.00.

Vi tilbyr et variert konfirmantopplegg, og som konfirmant velger du en gruppe som du følger gjennom forberedelsene til selve konfirmasjonen. Du kan velge mellom fire ulike grupper ut i fra hvilke interesser du har.