Dåp

Ilen kirke har åpent for dåp av både voksne og barn. Det er hovedsakelig små barn som bæres til dåpen, men vi har i den senere tiden opplevd at større barn og konfirmanter søker Ilen kirke og dåpen.

I dåpen tar Gud imot oss, og vi blir en del av den verdensvide kirke. Et lys blir tent i oss, et lys som skinner selv når livet tar slutt. Vi døpes til den treenige Gud; Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.

Vannet er et symbol på den livgivende kilden som aldri går tom. I Ilen kirke får alle som døpes en dåpsklut. Den er laget av kvinner på Madagaskar. På kluten er det brodert en due. Duen er et bilde på Den hellige ånd og visdommen som blir gitt oss i dåpen.