Gudstjenester i Berg kirke

Søndagens gudstjenester er hjerteslagene i menighetens liv. Gudstjenesten begynner normalt 11.00 og varer cirka én time. I høytider og ferier har Berg og Strinda felles gudstjenester.

Kirka er et sted for stillhet, bønn, meditasjon og ettertanke.

Og for glede, for takk – ja, til og med jubel.

Kirka er et sted for de store spørsmålene, for tro og for tvil.

Her kommer vi med alt det vi bærer med oss av levd liv, og møtes av Gud.

Og her møter vi – og møtes av – et levende fellesskap.