Mer Om oss

Fra 1. januar 2020 består kirken i Tønsberg består av 9 menigheter, Tønsberg domkirke, Fon, Ramnes, Sem, Slagen, Søndre Slagen, Undrumsdal, Vivestad og Våle. Til sammen utgjør disse Tønsberg kirkelig Fellesråd. Menighetene har felles kontor og servicesenter i Storgaten 52, rett ved siden av Domkirken. Her er administrasjonen lokalisert. De øvrige ansatte har kontorplass tilknyttet kirken eller menigheten der de har arbeidssted.